Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SULKO - Pozvánka na stavbu

Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.

Společnost SULKO se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří již od roku 1993. Společnost SULKO je ryze českou firmou, která pro statisíce klientů v České republice i ve střední Evropě představuje záruku stability, jistoty a flexibility. Důkazem je stálý rozvoj firmy, zvyšování výrobních kapacit, rozšiřování pracovních míst, jakož i zavádění nových výrobků na trh.

Společnost nabízí ucelený systém řešení pro své zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. Denní produkce více než 800 kusů otvorových výplní směřuje z 80 % na český trh, zbývajících 20 % směřuje je určeno pro zákazníky v Belgii, Německu, Švýcarska a dalších zemí EU. Jako jediný výrobce plastových oken v ČR také vyvážíme své výrobky na skandinávské trhy.

Pro jednotlivé typy domů SULKO nabízí - plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře, zimní zahrady, fasádní systémy, střešní světlíky a vnitřní konstrukce, vše včetně doplňků.

PANELOVÉ DOMY

Výměna oken v panelovém domě je obvykle součástí zeteplení bytového domu a tudíž cílem je co největší úspora tepla. Zároveň se od nových oken očekává zvýšená ochrana proti hluku. Nová okna nemají problém se splněním těchto požadavků. Nesmíme ale zapomenout, že s těsností okna se zbavujeme infiltrace, tedy přívodu vzduchu, se kterým se za původního stavu počítalo. Nová okna s vícestupňovým těsněním po obvodu přirozenou výměnu vzduchu infiltrací v podstatě vyloučí. Užití oken s možností částečného odklopení větracího křídla, tedy oken s mikroventilací sice umožňuje zvýšit infiltraci vzduchu, ale za cenu snížení akustického útlumu. U oken s mikroventilací je třeba včas zjistit a zkušebním protokolem autorizované zkušebny doložit vhodnost výše (množství) vzduchové průchodnosti za jednotku času vzhledem k přiměřené výši tlakové diference pro toto množství vzduchu pro potřeby bytového větrání. Je však nutno řící, že okna jsou od toho aby byla těsná, a k větrání budovy je správné navrhnout a použít systémy k tomu určené. (Větrací šterbiny, bytové rekuperační jednotky..).
Negativní vliv speciální úpravy oken pro přívod vzduchu (např. pro plynové spotřebiče) na tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní dnes řeší moderní profilové systémy umožňující větrání na principu rekuperace, například systém oken SULKO HR +. Rekuperace zachytává teplo unikající okny a využívá je k ohřevu vzduchu, který okny přichází do místnosti. Objem přiváděného vzduchu lze nastavit přímo s ohledem na potřeby dané místnosti, což minimalizuje energetické ztráty.

foto archiv SULKO


Orlová - Lutyně

Panelový dům, Olomouc


Panelový dům, Rapotín

NOVÁ OKNA VE STARŠÍCH RODINNÝCH DOMCÍCH

Výměna oken u starších domů musí být provedena s citem. Exteriér staveb je významným činitelem životního prostředí a má významný vliv na kvalitu života. Část architektonického dědictví je právně chráněno, tj. úpravy jsou omezeny zákonem. Památkově chráněny jsou nejen kulturní památky, ale i stavby na území památkových rezervací a zón. V obou případech má vlastník ze zákona povinnost zamýšlenou úpravu (včetně obnovy oken, nátěru fasád, zateplení či osazení technických zařízení typu solárních kolektorů nebo fotovoltaických článků) předem projednat s orgánem státní památkové péče. (http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/6559-architektonicke-dedictvi-vyzaduje-specificky-pristup)
Specifický problém řady starších domů je potřeba vzduchu pro plynové spotřebiče. Současná těsná okna nejsou schopna svoji minimální spárovou provzdušností přivést dostatečné množství vzduchu pro větrání prostoru a zejména pro spalování plynu a tím pro bezpečný provoz plynových spotřebičů. V tomto případě je nutné objednat okna se speciální úpravou nebo lépe - větrání zajistit jiným, optimálním způsobem a okna nechat plnit svou tepelně a zvukově izolační funkci. (http://www.tzb-info.cz/5103-okna-a-provoz-plynovych-spotrebicu).

SULKO má, jak již bylo řešeno u panelových domů, pro tyto domy řešení, moderní profilové systémy umožňující větrání na principu rekuperace, například systém oken SULKO HR +, který je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.

Rodinný dům, Hl. město Praha

NOVÉ BYTOVÉ DOMY

Okno a zasklení tvoří nedělitelnou součást obvodových plášťů budov. Sklo zajišťuje osvětlení, ale také vytváří architekturu budov. A právě z tohoto hlediska je třeba pohlížet obecně na výplně otvorů. (http://www.tzb-info.cz/2816-okna-a-vnejsi-dvere-s-ohledem-na-moznost-vymeny-vzduchu). Při návrhu je nutné počítat s doplněním okenních konstrukcí speciálními větracími klapkami, které zajistí kontrolovatelný a dostatečný přístup vnějšího vzduchu při zachování požadovaného akustického komfortu interiéru nebo lépe navrhnout strojní větrací systém reagující na aktuální potřebu vzduchu a s rekuperací tepla. Systém oken SULKO HR + který umožňuje větrání na principu rekuperace je vhodný i pro tyto nové bytové domy.
Zajímavý je např. systém WINDOW - MATIC s dálkovým ovládáním, který je vhodný například pro byty pro osoby se zdravotním handicapem nebo např. v mezipatře na schodišti, kde jsou okna špatně přístupná. SULKO v příslušenství nabízí kromě parapetů rovněž žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, meziskelní mříže, různé typy zajištění a řadu variant zasklení.


Kaskády - Okružní ul. Olomouc, 2008,GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomoucký kraj

Čeladná, Ostrava

Lázně Bechyně

RD Paskov

Oslavany

Rapotín, panelový dům

Barrandov

KOMERČNÍ BUDOVY

U komerčních objektů je často potlačen požadavek na výměnu vzduchu v místnostech, jelikož to je řešeno centrální vzduchotechnikou. Oknu však zůstávají další důležité funkce, například přirozené denní osvětlení místností, oslunění místností, výhled do vnějšího prostoru a podílí se na architektonickém vzhledu budovy. Proto jsou u komerčních budov často navrhovány větší plochy zasklení. Vzhledem k tomu, že od nových budov očekáváme minimálně nízkoenergetický standard, je třeba s tímto úmyslem i navrhovat a vybírat okna a uvažovat prostup tepla co nejblíže skutečnosti. Již nestačí pouze součinitele protupu tepla celého okna a zasklení, je třeba uvažovat i např. prostup tepla rámu a detaily funkčních prvků spáry mezi rámem křídla a okna. Větší plochy zasklení je třeba ovšem posoudit i z hlediska oslunění a teplených zisků. (http://www.tzb-info.cz/4889-slunce-dobry-sluha-ale-zly-pan)

Specifický je například problém škol, které v posledním roce získaly dotaci z Operačního programu životní prostředí a využily ji i na výměnu oken. Jenže nová okna nezajistí potřebný přívod vzduchu. "V případě absence systému pro nucené větrání místnosti lze požadovaných hodnot dosáhnout požitím okenního profilu, který je opatřen rekuperační jednotkou. Ta zachytává teplo unikající okny a využívá je k ohřevu vzduchu, který okny přichází do místnosti. Objem přiváděného vzduchu lze nastavit přímo s ohledem na potřeby dané místnosti, což minimalizuje energetické ztráty a zároveň zajišťuje dostatečné množství čerstvého vzduchu," říká Marián Figa, manažer pro výzkum a vývoj českého výrobce oken SULKO. (http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/6890-ucebny-v-ceskych-skolach-nemaji-dost-cerstveho-vzduchu)


Sociální úřad Bruntál, Moravskoslezský kraj

Hotel Dlouhé Stráně, Loučná nad Desnou,2009, Olomoucký kraj

Olomouc, Porsche Škoda

Vědecko-technologický park Ostrava, Moravskoslezský kraj

Centrum sportu a zdraví, Olomouc, 2008, GEMO, Olomoucký kraj

Auto Škoda, Rýmařov

 
 
Reklama