Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výměna oken u bytového domu, která byla nutná

Kvalitní plastová okna jsou konstruována tak, aby vydržela minimálně 30 let. Důvodem k jejich následné výměně bývá již technicky zastaralý systém, ale také zpravidla ztráta geometrie okna, která způsobuje omezení funkčnosti. Například špatně fungující dovírání, netěsnost a třeba i pronikající hluk.

V praxi však nastávají situace, kdy je nutné okna vyměnit daleko dříve, a to i u domů jejichž stáří nedosáhlo ani poloviny předpokládané životnosti oken. Příčinou takové situace bývá na samém začátku stavby volba nekvalitního a zcela jistě levného okna, které sotva splnilo požadované hodnoty příslušné normy (pokud vůbec existuje k tomu odpovídající doklad), nebo špatná instalace, velice často kombinace obojího. Podobnými strastmi musel projít relativně nový bytový dům v Plzni, který byl kolaudován v roce 2007, a u kterého musela být v loňském roce provedena kompletní výměna oken u 104 bytů.

Šetřit na nesprávném místě se může vymstít

Jestliže se při výstavbě bytových domů podcení na samém začátku výběr okenního systému, lze očekávat, že problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Neznámý výrobce bez prověřených referencí, bez tradice a historie, s rozporuplnou ekonomickou stabilitou je první krok k nespokojenému zákazníkovi. Důvodem je často tlak na nízkou cenu a to samozřejmě na úkor kvality. Přidáme-li k tomu všemu i nekvalitní instalaci, je jen otázka času, kdy začne docházet k velkým potížím. Nejsou neobvyklé případy, kdy nebyly při instalaci řádně vypěněné všechny připojovací spáry (detaily hlavně u parapetů nebo po vyndání montážních podložek), což vede ke vzniku tepelných mostů, promrzání a k tvorbě povrchové kondenzace s následnými plísněmi. U nekvalitních oken, ačkoliv mají standardní počet komor (což dnes není nejdůležitější argument), dochází po relativně krátkém čase u zasklívacích jednotek k částečné ztrátě plynové náplně v meziskelním meziprostoru. To znamená výrazné zvýšení tepelných ztrát, snížení povrchových teplot a výskyt následných kondenzací. K dalším problémům patří netěsnosti oken, zhoršená funkce kování atd. S podobnými problémy se musel vypořádat i bytový dům Společenství vlastníků Panorama Sylván v Plzni.

Nová okna změnila tepelné poměry

Podnětem pro výměnu oken se staly výše zmíněné problémy, které negativně ovlivňovaly komfort vlastníků bytů i celkovou energetickou bilanci. Hlavním cílem bylo snížit součinitel prostupu tepla okenních výplní a tím i celkovou energetickou náročnost budovy do takové míry, aby bylo možné v rámci rekonstrukce a zateplení čerpat finanční prostředky z evropského dotačního titulu. To předpokládalo, že se na základě znění Zákona o hospodaření a nakládání s energiemi docílí přeřazení z klasifikační třídy energetické náročnosti budovy C do třídy B. Díky tomu bylo následně možné čerpat až 30 % dotaci z uznatelných nákladů sanace. Při výběru oken je v současné době nejdůležitějším parametrem součinitel prostupu tepla Uw, který zohledňuje tepelněizolační vlastnosti okna jako celku, to znamená jak okenního profilu, tak zasklení. Norma zmíněné energetické třídy uvádí, že tento součinitel by měl být maximálně Uw = 1,1 W/m2K. V případě bytového domu v Plzni se investor (společenství vlastníků) obrátil na základě referencí na společnost DAFE-PLAST, která vyrábí a kompletuje okenní systémy SYNEGO. Díky tomu došlo prioritně k výraznému snížení energetických ztrát a následně i ke splnění základní podmínky pro získání evropských dotací. Součinitel tepelného prostupu Uw v případě oken SYNEGO je 0,74 W/m2K. Okna SYNEGO jsou vyráběna s konstrukční hloubkou rámu 80 mm standardně v kombinaci s trojsklem a sedmikomorovým systémem rámu (6 komor u křídla). Barva profilů byla vybrána s ohledem na původní šedý odstín dle vzorníku RAL tak, aby odpovídala barvě prvků, které nebylo potřeba měnit, protože neměly přímý vliv na celkovou energetickou bilanci. Při instalaci oken byly použity komprimační pásky od firmy illbruck. Tvary a druh oken včetně otvírání byly přizpůsobeny původní architektuře.

Vyšší akustický útlum nikdo nečekal

Výměna oken splnila základní cíl – vylepšení tepelné pohody v bytech. Na konci ucelené topné sezóny by se to mělo příznivě projevit i v nákladové položce. Nadstandardním pozitivem je ovšem parametr, který nebyl zpočátku důležitý, ale který přinesl zásadní zlepšení akustického komfortu. Bytový dům je součástí většího moderního sídliště, ve kterém z pochopitelných důvodů pulsuje jak veřejná doprava (autobusy), tak privátní (automobily). To představuje určité hlukové zatížení. Po instalaci nových oken SYNEGO došlo k zásadnímu snížení hluku v bytech. Také v tomto ohledu panuje na straně investora naprostá spokojenost, protože hluk z ulice není dle slov předsedy výboru Společenství vlastníků Panorama Sylván Pavla Tručky nyní slyšet.

DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
logo DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Společnost DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. vznikla v roce 1992 a zabývá se výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených fasád a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými konzultacemi a projektováním souvisejícím s otvorovými ...