Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Znáte původ svých oken?

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů s kvalitou otvorových výplní

Hlavním informačním zdrojem o oknech je internet, velkou váhu ovšem mají také reference – optimálně možnost kontaktovat někoho, kdo má s okny daného výrobce osobní zkušenost.

Asociace českých výrobců otvorových výplní (AČVOV) realizovala v polovině letošního roku Průzkum spokojenosti uživatelů s kvalitou otvorových výplní. 88 % respondentů z řad uživatelů oken, kteří plánují jejich výměnu, považuje zemi původu oken za důležitou. 38 % respondentů uvedlo, že vědí, odkud pochází jejich okna. Polovina z nich však zaměňuje dodavatele svých oken a jejich skutečného výrobce a zemi původu...

Přes sedm set respondentů z řad uživatelů oken odpovídalo v polovině roku 2013 na otázky kvantitativního průzkumu, jehož primárním cílem bylo zjištění spontánní spokojenosti uživatelů s novými okny – s jejich kvalitou a procesem výměny otvorových výplní, stejně tak, jako zjištění obecného povědomí o značkách a výrobcích oken. Kvantitativní výzkum byl následně doplněn kvalitativním průzkumem focus group. V rámci svého poslání se Asociace českých výrobců otvorových výplní rozhodla část výsledků zveřejnit. Níže uvádíme některá zjištěná data.

Hlavním faktorem pro výběr dodavatele oken je, samozřejmě, cena, i když nejlevnější nabídka budí podezření. Preferovaná je dodávka oken s výměnou od jedné firmy – dodavatele. Zákazníci často nerozlišují výrobce a montážní firmu.
Co se původu oken týče, respondenti by uvítali označení oken zemí výroby. Toto označení by s velkou pravděpodobností zvýhodnilo české výrobce. Země původu oken je totiž pro 88 % respondentů, kteří plánují výměnu oken, důležitá. Německá okna jsou vnímána jako kvalitní, ale drahá, česká okna jsou vnímaná nejpozitivněji v poměru cena/výkon, polská okna jsou hodnocena negativně z hlediska kvality (na čemž má zajisté také svůj podíl stávající medializace problematických produktů z Polska).
Hlavním informačním zdrojem o oknech je internet, velkou váhu ovšem mají také reference – optimálně možnost kontaktovat někoho, kdo má s okny daného výrobce osobní zkušenost.

Zajímavé informace uvedla i část respondentů, kteří již okna v nedávné době měnila. Jako zemi, odkud pochází dodavatel jejich oken a tím také jejich okna, uvádějí primárně Českou republiku, následuje Německo, Slovensko, Finsko, Holandsko a Francie. Zajímavá je v tomto výčtu absence polských oken, což vzhledem k dovozu polských oken do ČR není pravděpodobné. Respondenti totiž dosti často vnímají polská okna prodaná českou firmou jako okna česká nebo nemají přesnou znalost o původu oken. Vzhledem k problematickému vnímání polských výrobců v ČR je také možné, že prodejci oken nechtějí Polsko jako zemi původu uvést.
Sice 38 % respondentů uvádí, že ví, z jaké země je výrobce jejich oken, avšak téměř polovina těch, kteří si pamatují také jméno výrobce svých oken, považuje za výrobce pouze dodavatele – obchodníka, který s kvalitou výroby a jejím místem nemá nic společného.

Stručné informace o Asociaci českých výrobců otvorových výplní (AČVOV)


Předmětem a cílem AČVOV je zpřehlednění tuzemského trhu se stavebními otvorovými výplněmi, posílení informování spotřebitele, ale i posílení postavení poctivých tuzemských producentů. AČVOV se věnuje i lobbingu u příslušných státních orgánů – normotvůrců. Asociace byla založena v roce 2011 a prostřednictvím projektu Zaručeně česká okna zastupuje v současnosti více než deset tisíc zaměstnanců českého okenářského průmyslu a navazujících činností. Cílem certifikace Zaručeně česká okna je především zvýšení schopnosti orientace koncových zákazníků mezi produkty otvorových výplní na našem trhu a zvýšení tlaku na kvalitu výrobků a servisu poskytovaných nositeli certifikátu Zaručeně česká okna.