Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Centra pasivního domu v novém, virtuálním aranžmá

V plném proudu je registrace avatarů na mezinárodní on-line konferenci Centra pasivního domu (CPD) nazvanou Spojení staveb & udržitelnosti. Start celodenního programu je naplánován na 30. listopadu 2021. O podrobnosti jsme v rozhovoru požádali ředitele CPD Tomáše Vanického.

Foto Tomáš Vanický
Foto Tomáš Vanický

Udržitelnost je častý, ale pro mnohé stále velice abstraktní pojem. Aby mu opravdu porozumělo co nejvíce lidí, musíme je dovést k místu, kde je skvělé být, přitažlivějšímu místu pro život a práci, místu, které bude životaschopné stejně jako podmanivé. A právě do těchto míst zavítá online odborná konference, na kterou si můžete registrovat místo pro vašeho Avatara. Moc jsme se těšili na živou konferenci, osobní setkávání nám všem velmi chybí, ale s ohledem na nevyzpytatelnost situace jsme zvolili bezpečný on-line formát,“ říká na úvod rozhovoru Ing. Tomáš Vanický.

Máte již nějakou zkušenost s touto online platformou a grafikou arkádových her?

Osaháváme si tuto platformu už pár měsíců. Po rešerši online konferencí doma i ve světě jsme zjistili, že jsou si všechny velmi podobné a vedou spíše k pasivnímu sledování programu. Hledali jsme formu, která účastníky aktivně zapojí a zároveň je bude bavit, což gather town s grafikou arkádových her naplnil.

V čem vidíte její přínosy a její nedostatky?

Platforma gather town vrací hravou formou interaktivitu do online setkání. Simuluje, s nadsázkou řečeno, jakýsi veřejný prostor, centrum města, kde se už ve starověkých městech odehrával veřejný život. Platforma nám umožnila postavit si originální konferenční CENTRUM a hravou formou sdílet naše pohledy na udržitelnost. S postavičkou Avatara, kterou si každý účastník vytvoří sám podle své fantazie, se libovolně pohybujete celým prostorem, vybíráte si z programu přesně to, co vás zajímá, klikáte na interaktivní odkazy anebo se usadíte do připravených křesílek. Pokud přijdete do blízkosti někoho dalšího, máte možnost se spolu bavit, aniž byste rušili řečníky či někoho okolo. Platforma je velmi jednoduchá a intuitivní, má i další vychytávky, ale ty je nejlépe si zažít. Navíc připojení je jednoduché jedním kliknutím, není potřeba nic stahovat ani instalovat. A my budeme tohle virtuální CENTRUM využívat i po konferenci ke sdílení dobrých příkladů z praxe, takže i ono se stává jedním z příkladů udržitelnosti. Jediným nedostatkem je, že u méně výkonného zařízení se může aplikace sekat a největší podporu zatím nabízí jen GoogleChrom a FireFox.

Které přednášky a projekty z odborného programu byste zvláště vyzdvihl?

Jsem moc rád, že naše pozvání přijal Dr. Wolfgang Feist, otec myšlenky pasivního domu a zakladatel Passivhaus Institut v německém Darmstadtu. První pasivní dům postavený pod jeho vedením letos slaví 30 let. Dnes se věnuje vzdělávání odborníků a široké veřejnosti. Jeho kolega Dr. Jürgen Schnieders bude hovořit především o prakticích přínosech pasivních budov pro města a obce, včetně rozvoje moderní energetiky. Příspěvky na konferenci jsme vybírali velmi pečlivě, takže je těžké některý vyzdvihnout. Srdeční záležitostí je pro nás čtvrť Chytré Líchy, což je první moderní udržitelná a uhlíkově neutrální čtvrť v České republice, na které Centrum pasivního domu (CPD) spolupracuje od samého počátku. Unikátnost tohoto projektu nespočívá jen v celkové udržitelné koncepci, ale v multioborové spolupráci, a především v zapojení obyvatel do tvorby jejich budoucích domovů. Projekt představí Ing. Jan Vitula, starosta obce Židlochovice, velký propagátor udržitelných projektů.

Rok 2022 bude klíčový z hlediska takzvaných téměř nulových budov (legislativní úprava vyhlášky nZEB od 1. 1. 2022). Jak se tato skutečnost odráží v plánech CPD?

Velký důraz klademe na osvětu odborné i laické veřejnosti. Už mnoho měsíců nám běží interaktivní webináře, zaměřené na praxi nulových staveb podle nové legislativy. Naším cílem je spojit architeka, projektanta, energetického specialistu a stavebníka v jeden tým. Jen tak vznikne optimální řešení. Nejedná se o žádné nudné předčítání vyhlášek, užitečné tipy a triky jsou podložené mnohaletou praxí v oboru a stojí za nimi zkušení lektoři, mezi které bezesporu patří i Ing. Michal Čejka, člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č. 264/2020 Sb. Na vzdělávání navazuje sdílení příkladů dobré praxe a ty, právě díky virtuálnímu CENTRU v aplikaci gather town, budeme koncentrovat na jedno snadno dostupné místo. Společně se členy CPD a dalšími aktéry stavebního sektoru budeme zviditelňovat praktické zkušenosti s výstavbou nových budov, rekonstrukcemi i aplikací technologií, kterými lze nové požadavky plnit.

V čem je podle vás hlavní problém budov s téměř nulovou spotřebou energie, jak jsou čeští stavitelé a česká legislativa připraveny na tyto změny?

Největší problém je srozumitelná osvěta odkazující právě na příklady, které opravdu fungují. Anebo i ty, které nefungují a fungovat by s drobnou úpravou mohly. Další omezení je v kapacitách lidí v oboru a ztotožnění se s názorem, že budovy s nízkou potřebou energie mají dlouhodobý smysl. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému. A že to opravdu jde, ukazujeme právě prostřednictvím příkladů dobré praxe, a to dlouhodobě, nejen na letošní konferenci.

Jste v tomto směru zastáncem plošných nařízení či nikoli?

Ano, plošný zásah přispívá k rychlejší transformaci smýšlení lidí směrem k udržitelnosti a k podpoře moderní energetiky. Tím, že se to děje ve větším měřítku, tak se to děje rychleji. Příkladem je program Nová Zelená Úsporám. Před jeho spuštěním lidé byli zvyklí zateplovat 4–6 cm izolace, dnes jsme dál a nikdo se nepozastavuje nad tloušťkou víc než 12 cm.

Kde jsou výjimky oprávněné?

U historicky cenných budov.

Jaké další akce plánuje CPD a jak byste zhodnotili letošní rok?

Akcí Centrum pasivního domu dělá opravdu hodně a jsou zaměřené na širokou laickou i odbornou veřejnost, nezapomínáme ani na děti a studenty. Už od roku 2005, kdy bylo CPD založeno, usilujeme o proměnu myšlení a chování, a to nejen ve stavebním sektoru. Členové CPD sdílí nabyté know-how se všemi, kterým záleží na zvýšení kvality stavební produkce v Česku. Společně nabyté zkušenosti a výstupy z projektů promítáme nejen do osvětových a vzdělávacích akcí, ale ověřujeme je i v reálném životě. Právě na projektech, které fungují v reálném životě, ukazujeme, že to opravdu jde. S ohledem na aktuální situaci vidíme markantní nárůst zájmu o zdravé, a především energeticky úsporné budovy, což nás po 16 letech intenzivní práce naplňuje pocitem užitečnosti a smysluplnosti našeho počínání. Hodnotit letošní rok budeme až po konferenci, která je pro CPD a jeho více než stovku členů, událostí roku 2021.

Děkuji za rozhovor

14. mezinárodní konference Spojení staveb & udržitelnosti začíná 30. listopadu a je zaměřena primárně na odbornou veřejnost. Tým osmnácti řečníků bude diskutovat o změnách v přístupu k zadávání, navrhování a stavění budov, které povedou ke snížení potřeby energie, rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu. Dopolední část bude zaměřena na mezioborovou spolupráci při tvorbě a zadávání udržitelných projektů pro města a obce, jejich legislativního rámce a právních možností při zadávání veřejných zakázek. Odpolední část se bude věnovat konkrétním příkladům renovací a výstavby nových budov. Po ukončení programu se virtuální konferenční CENTRUM neuzavře, jeho obsah bude dále narůstat v podobě dalších inspirativních příkladů a bude volně přístupné architektům, projektantům, energetickým specialistům, zástupcům měst, obcí i státní správy. Konference je vyvrcholením mezinárodního projektu ClimArchiNet podpořeného Evropskou iniciativou na ochranu klimatu (EUKI). EUKI financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita EUKI tvořená realizátory a partnery projektů tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Foto: Centrum pasivního domu (CPD)

 
 
Reklama