Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Z IROP bylo rozděleno na zateplení budov necelých 8 mld. Kč

8 mld. Kč z celkové částky 145 mld. Kč šlo z IROP v programovém období 2014–2020 na zateplení domů.

Zateplování bytového domu, foto redakce
Zateplování bytového domu, foto redakce

Zateplení domů

V integrovaném regionálním operačním programu (IROP) bylo v období 2014 – 2020 podpořeno dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 3 000 projektů zateplování bytových domů. Celkem tak bylo rozděleno téměř 8 mld. Kč a více než 80 000 domácností docílilo snížené spotřeby energie, kterou s ohledem na vývoj cen energií ocení i v dalších letech. V programovém období 2014–2020 mohli žadatelé žádat o dotace z částky 145 mld. Kč.

Neobvykle nízká míra financování 30 až 40 % výdajů byla nastavena především kvůli pravidlům veřejné podpory a s cílem podpořit co možná nejvíce projektů. Efektivnosti výdajů bylo nastavena prostřednictvím výše financování, kdy kvalitnější projekt s vyšší mírou úspor obdržel 40procentní podporu z EU. Projekt s nižší efektivitou pak dosáhl jen na 30procentní podporu.

Přečtěte si také Nový IROP 2021–2027 startuje Přečíst článek

Část alokovaných prostředků se vyčerpat nepodařilo

Hrozilo, že by o peníze mohla ČR v důsledku nečerpání přijít. Část peněz proto byla převedena např. na financování Digitalizace stavebního řízení a územního plánování nebo do rozvoje mateřských a základních škol.
„O tuto oblast byl ze strany měst a obcí ohromný zájem a obce si pochvaly, že díky tomuto rozhodnutí bylo možné vybudovat více nových míst v mateřských škola nebo odborných učeben základních škol. Každý takový přesun alokace byl vždy řádně projednán a schválen jak ze strany Monitorovacího výboru IROP, tak ze strany Evropské komise,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vyhodnocování projektů netrvalo ani polovinu času stanoveného EU

Podle pravidel EU je nutné vyhodnotit projekt do 7 měsíců od jeho podání. V případě zateplování bytových domů se jednalo v průměru o 104 dnů. Přitom délka hodnotícího procesu je závislá i na reakční době žadatelů při vyzývání k doplnění žádosti. SVJ často nemají personální kapacity umožňující rychlou reakci jako u zkušenějších žadatelů.

 
 
Reklama