Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezplatné semináře o revitalizaci bytového fondu

Bytové domy procházejí velkou vlnou žádoucího snižování energetické náročnosti. Tato opatření stavby výrazně zhodnocují a prodlužují životnost, ale negativně ovlivňují populace některých živ. druhů.

Především činnost spojená se zateplováním obvodových a střešních plášťů, jakkoli je přínosem pro stav životního prostředí, představuje největší hrozbu pro hnízdiště rorýsů a úkryty netopýrů.

Informace nejen o soužití chráněných živočichů a obyvatel bytového domu prezentujeme na bezplatných vzdělávacích seminářích Jak to dělají jinde konaných ve vybraných městech po celé České republice. Seznam všech termínů naleznete na našich webových stránkách www.pronasdum.cz, kde se můžete přihlásit na Vámi zvolený termín pomocí přihlašovacího formuláře.

 
 
Reklama