Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

RHEINZINK - Školení klempířů 2013

Pro klempíře připravila společnost RHEINZINK na začátek roku 2013 tradiční, již 19. odborné školení klempířů.

Semináře školení klempířů 2013 Rheinzink

Seminář A základní

28.1. –1.2. 2013
SOU Vocelova, Hradec Králové

Seminář A proběhne v již osvědčené formě na téma „Praktické použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování“. Největší důraz bude tradičně kladen na praktické procvičení nejčastěji se vyskytujících detailů formou oplechování stolních modelů (dilatační okapnice, napojení na svislou zeď, vnitřní roh, hřeben, nároží, komín v plechové krytině aj.). Určitý časový prostor bude věnován též pájení materiálu. Praktické cvičení je doplněno o nutné teoretické základy tak, aby řemeslník získal co nejucelenější informace.

Seminář B nástavbový

18.2.-22.2. 2013
Herzogenburg, Rakousko

Seminář B zaměřený na „Praktické použití jednotlivých klempířských detailů při realizaci na konkrétní střeše“ je nástavbový stupeň pro absolventy Semináře A. Zde jsou prakticky procvičovány další důležité detaily střechy s cílem prohloubení a rozšíření stávajících poznatků a řemeslné dovednosti. Každý účastník pracuje samostatně na zmenšeném modelu reálné střechy, kde jsou koncentrovány všechny důležité klempířské detaily. Podmínkou účasti je absolvování Semináře A.

Úvodní teoretická část a průběžné přednášky školení A i B se konají v učebně vybavené konferenční technikou. Praktická část školení proběhne v dílně, kde má každý pracovník k dispozici svůj vlastní stůl s nářadím, materiál určený ke zpracování a dřevěné modely pro oplechování. Řemeslníci následně obdrží potvrzení účasti na semináři firmy RHEINZINK.

Podrobnější informace o školení klempířů včetně přihlášky si vyžádejte na info@rheinzink.cz nebo na telefonu číslo 325 611057.


RHEINZINK ČR, s.r.o.
logo RHEINZINK ČR, s.r.o.

RHEINZINK je výrobce značkového titanzinku pro střechy, fasády a odvodňovací systémy. Přírodní titanzinek RHEINZINK vyniká kvalitou a bezúdržbovostí, nemusí se natírat. K dalším přednostem materiálu patří dlouhá životnost, ohleduplnost k životnímu ...

 
 
Reklama