Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zodpovědné renovace historických objektů

V dnešní době, kdy dochází k úsporným opatřením ve všech resortech, je mimořádně důležité přistupovat zodpovědně k obnově našeho historického dědictví.

Památky jsou nejen odkazem budoucím generacím, ale hlavně signálem, jak se současná generace dokáže o tyto skvosty starat. Materiály použité při rekonstrukcích by měly respektovat nejen vzhled, ale i životnost materiálů původních.

Klempířské konstrukce u historických objektů doplňují a podporují vzhled všech stavebních konstrukcí a tím samozřejmě dotvářejí vzhled celé stavby. Prvek je nutné navrhnout včetně podpůrných prvků, jako např. způsob kotvení. Důležitá je volba pohledového materiálu. Materiál by měl splňovat podmínku zpracování pomocí původních klempířských technologií. Navíc musí mít takové vlastnosti, aby byl schopen kopírovat náročné geometrické tvary a umožňovat výrobu zdobných prvků, které jsou pro některé historické stavební slohy typické. Všechny tyto požadavky splňuje titanzinek. Značkový titanzinek firmy RHEINZINK se vyznačuje dlouhou životností, vynikajícími užitnými vlastnostmi a trvalým kovovým vzhledem. Pro použití materiálu hovoří mimořádná kvalita podpořená cenou, jejíž součástí je kompetentní technický servis.

S ohledem na všechny výše uvedené aspekty byl materiál RHEINZINK v loňském roce vybrán pro renovaci zámku Krásné Březno u Ústí nad Labem. Rozsah klempířských prací byl především soustředěn do celkové obnovy čtyř věží, které jsou dominantami hlavní budovy zámku se čtvercovým půdorysem. Původní materiál, který byl použit na pokrytí věží, byl natřený pozinkovaný plech. Věže mají kruhovou základnu, která navazuje na kruhovou dispozici spodní stavby vytvářející rohy hlavní budovy. Věže ukončují dvě cibulové báně, kde horní menší osmiramenná navazuje na spodní větší šestnáctiramennou. Spojení mezi oběma báněmi zajišťuje lucerna se zdobnými dřevěnými prvky. Všechny čtyři věže jsou stejné a vystupují nad hřebeny střech.

Původní záměr byl obnovit pokrytí věží pomocí RHEINZINK - velkoformátových šablon z materiálu RHEINZINK „předzvětralýpro modrošedý“ o rozměrech 400 x 200 mm kladených plynule po obvodu věží. Délka šablon 400 mm by se upravovala podle měnícího se průměru báně při zachování kresby šablon, která byla dána projektem a počítala s polovičním překrytím šablon tak, že příčné spoje by na sebe navazovaly vždy přes jednu řadu.

Věže ale byly původně řešeny jako šestnáctiramenné a u tohoto členění zůstalo. Majitel objektu totiž požadoval obnovu dřevěných konstrukcí při ponechání maximálního množství původního dřeva. Při tomto požadavku bylo nutné upustit od průběžné pokládky po obvodu bání a dodržet původní dělení plochy věží na jednotlivé segmenty. Ty mezi sebou vytvářejí nároží, opticky a fyzicky rozdělující jednotlivé plochy. Z původního záměru zůstala pouze stejná šířka šablon a byl respektován i požadavek na systém překrytí šablon s plynulou návazností příčných spojů.

Realizace klempířských prací spojených s pokrytím věží probíhala s různě dlouhými přestávkami zhruba 6 měsíců. Jako pojistná hydroizolace byla zvolena strukturní dělicí vrstva položená přímo na bednění. Při práci se používaly připravené polotovary velkoformátových šablon, které se návazně upravovaly přímo na věži. Každý kus byl originál, každá věž tedy byla z pohledu zpracování jiná. Styk šablon na nároží byl překryt lištou. Celá pokládka byla doplněna vzorovým opracováním dna lucerny, které tvořilo vrchlík spodní větší báně. Věž byla nakonec doplněna špicí umístěnou na vrcholu horní báně. Samotná špice s křížem a koulí je klempířským uměleckým dílem.

Všechny klempířské práce jsou provedeny s vysokou řemeslnou zručností. Právě na stavbách tohoto typu se nejlépe projeví tvárnost a přizpůsobivost materiálu RHEINZINK, který je na takto složitých plochách zpracován pouze standardní klempířskou technikou. Na určité části ploch bylo využito možnosti letování. Tato původní technika spojování splňuje pevnostní, životnostní i optický standard základního materiálu. Celá stavba je dobrým příkladem kombinace kvalitního materiálu a kvalitního řemesla.


RHEINZINK ČR, s.r.o.
logo RHEINZINK ČR, s.r.o.

RHEINZINK je výrobce značkového titanzinku pro střechy, fasády a odvodňovací systémy. Přírodní titanzinek RHEINZINK vyniká kvalitou a bezúdržbovostí, nemusí se natírat. K dalším přednostem materiálu patří dlouhá životnost, ohleduplnost k životnímu ...

 
 
Reklama