Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prezidentské veto novely zákona 406/2000 Sb. přehlasovala sněmovna v průběhu tiskové konference TZB-info o tomto zákonu

Portál TZB-info připravil na veletrhu FOR ARCH tiskovou konferenci o novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V době tiskové konference probíhala zároveň v Poslanecké sněmovně rozprava a hlasování, které mělo rozhodnut o dalším osudu novely. Ve hře bylo přehlasování prezidentova veta novely schválené Poslaneckou sněmovnou 20.6. a 19.7. Senátem.

Tisková konference Aktuální stav novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se konala 19.9.2012 jako součást doprovodného programu veletrhu FOR ARCH v Praze.

Na otázky přítomných novinářů a hostů odpovídali:

  • Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ing. Miroslav Mareš, předseda Asociace energetických auditorů
  • Mgr. Jan Teicher, Státní energetická inspekce
  • Ing. Mirolav Urban, Ph.D., katedra TZB Stavební fakulta ČVUT Praha
  • Ing. Renata Straková, energetický expert MPO, odborný garant konference Energetická náročnost budov 2013, kterou TZB-info připravuje

V úvodním slovu ředitelka portálu TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. shrnula současnou situaci kolem novely zákona č. 406/2000 Sb. Novela byla 20. června t.r. schválena ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou a následně pak 19. července Senátem. Zákon byl doručen prezidentovi 27.7.2012. Prezident Klaus novelu zákona nepodepsal a vrátil sněmovně se svým stanoviskem.

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Pavel Jirásek v úvodním vysvětlení řekl, že jsou v současné chvíli dvě varianty.

  • Podle první varianty bude zákon schválen přehlasováním prezidentského veta. V tomto případě legislativní proces pokračuje dále a zákon nabyde účinnosti 1.1.2013. Do té doby musí MPO vypracovat řadu prováděcích vyhlášek, které musí do konce roku vstoupit v platnost.
  • Podle druhé varianty, kdy zákon schválen nebude, se legislativní proces, který trval více než 1,5 roku, ukončí. Zpracování nové varianty novely musí začít od začátku a zákon by mohl v nejlepším případě platit od roku 2014. Podrobně novelu zákona popsal Ing. Jirásek ve svém článku, který vyšel na portálu TZB-info 20.8.2012 a v jeho pokračování 21.8.2012.

Předseda Asociace energetických auditorů Ing. Miroslav Mareš pak vysvětlil, že důvod úpravy tohoto zákona po právní stránce vyplývá z implementace evropské legislativy. Jedná se o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a dále o dílčí implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Současně ale uvedl, že obsahem zákona nejsou jen veřejně prezentované tzv. „energetické štítky“, ale zákon obsahuje i řadu dalších nástrojů a opatření. Jedním z nich je i zjednodušená varianta energetického auditu – energetický posudek, který bude možno používat pro účely dotačních programů namísto složitějšího a dražšího auditu. Dále Ing. Mareš vysvětlil, že ani nově formulovaný energetický průkaz budovy nikoho k ničemu nenutí, jak se mylně domnívá prezident Klaus, ale je pouze informací o energetické kvalitě budovy. Tato informace slouží k ochraně spotřebitele, při koupi nebo pronájmu domu. Podrobněji argumenty proti zamítnutí zákona rozvedl i Ing.Ondřej Šrámek ve svém článku na portálu TZB-info.

Zpráva o schválení novely zákona

Vystoupení Ing. Mareše náhle přerušil Ing. Jirásek. Ten si na svém mobilu přečetl aktuální SMSku, která oznamovala, že poslanci právě schválili novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Sálem se nesl potlesk. Redakce portálu TZB-info asi nemohla načasovat tiskovou konferenci lépe. Tisková konference rázem získala jinou atmosféru a řada dotazů směřujících na přítomné odborníky zcela novou, konkrétní náplň.

Podívejte se na záznam z jednání sněmovny - Stenografický zápis 46. schůze, 19. září 2012
Hlasování má pořadové číslo 58: k hlasování bylo přihlášeno 188 poslanců, pro 105. Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek konstatoval, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

Zájemci o téma zcela zaplnili přednáškový sál a tisková konference byla i předmětem zájmu České televize. Samozřejmě po odsouhlasení zákona byl zájem ČT ještě intenzívnější, jelikož z technického tématu se stalo rázem jedno z témat dne pro večerní hlavní zprávy.

Na závěr Ing. Kopačková Ph.D. poděkovala všem přítomným a pozvala na odbornou konferenci Energetická náročnost budov 2013, kterou TZB-info připravuje na 8.11.2012.

Záznam tiskové konference si můžete poslechnout:Konferenci Energetická náročnost budov 2013 připravujeme již po celý rok 2012 a velmi napjatě jsme proto průběh schvalovacího procesu novely zákona 406/2000 Sb. sledovali. V programu konference pro odbornou veřejnost od začátku klademe důraz na konkrétní informace o novele zákona a navazující legislativě a konkrétní příklady energetického hodnocení budov, srovnání hodnocení podle původního zákona a novely a nové podmínky pro osoby, které energetické hodnocení zpracovávají. Pokud by zákon nakonec nebyl, velmi jsme zvažovali, zda konferenci nezrušit. Jsme rádi, že tuto nejistotu již máme za sebou a můžeme se soustředit na přípravu kvalitních přednášek.
Těšíme se na Vaši účast.

 
 
Reklama