Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vítězové 17. ročníku mezinárodní Studentské soutěže YTONG

Úkolem v letošním ročníku byla revitalizace areálu Zoborských kasáren v Nitře. Cílem je multifunkční areál s celodenním programem. Úkolem bylo urbanistické řešení prostoru, konverze památkově chráněných vojenských prostor na prostor veřejný a třetí úlohou bylo navržení multifunkčního hybridního objektu.


Druhý deň zasadania poroty sa dostal do finále v podobe vyhlásenia oficiálnych výsledkov za prítomnosti významných osobností z verejného a spoločenského života. Renomovaní českí a slovenskí porotcovia sa zhodli na troch umiestneniach a udelili tri odmeny v tohtoročnej súťaži s témou HORIZONTÁLNY HYBRID A KONVERZIA VEREJNÉHO PRIESTORU, v rámci ktorej študenti navrhovali multifunkčný mestský areál v priestore bývalých Zoborských kasární v Nitre.

Areál Zoborských kasární prestal plniť svoju armádnu funkciu, bol uvoľnený Ministerstvom obrany SR väčšinovému vlastníkovi Mestu Nitra. Zámerom Mesta Nitra a úlohou súťaže bola koncepcia multifunkčného využitia areálu tak, aby bol schopný poskytovať návštevníkom a jeho obyvateľom celodenný program s prevládajúcou funkciou kultúrno-spoločenskou, vedeckou, vzdelávacou, rekreačnou, prípadne obytnou a obchodnou. Prvou úlohou pre slovenských a českých študentov od autorov zadania Ing. arch. Ľubici Selcovej, PhD. a Ing. arch. Vladimíra Haina, bolo vyriešenie urbanizmu celého územia, druhou úlohou bolo priniesť kreatívne idey a nápady konverzie bývalého vojenského priestoru (pamiatkovo chránených vojenských objektov) na verejný, a treťou úlohou bolo navrhnutie multifunkčného hybridného objektu.


Areál Zoborských kasární Nitra - revitalizace - Studentská soutěž Xella 2012

Keďže sa zadanie a téma dotýkali mesta Nitra, na vyhlásení oficiálnych výsledkov nechýbali významné osobnosti ako viceprimátor mesta dipl. Bc. Štefan Štefek, rektor Univerzity Konštantína Filozofa - prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., ako aj hlavný architekt mesta Nitra - Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Podobné významné obsadenie mala aj porota, ktorá bola zložená z českých a slovenských architektov na čele s predsedom Ing. arch. Stanislavom Babčanom. „Účastníci súťaže priniesli ideu i konfrontáciu problémov, ktoré vyjadrili s profesijne nezaťaženými očami študentov architektúry ako dobrý „inšpiromat“ pre potreby Nitry a skutočných riešiteľov tejto urbanistickej témy,“ poznamenal k súťaži predseda poroty zloženej zo zvučných mien autorov - Ing. arch. Aleš Brotánek (CZ), Ing. arch. Radek Dragoun (CZ), Ing. arch. Lubo Králik (SK), Ing. arch. Jaromír Kročák (CZ), Ing. arch. Darina Lalíková (SK), Ing. arch. Vlado Milunić (CZ), Ing. arch. Peter Moravčík (SK), Ing. arch. Viktor Šabík (SK), Ing. arch. Jarek Veselák (CZ), Ing. arch. Lubo Závodný (SK).

„Pre spoločnosť Xella sa študentská súťaž stala dôležitou platformou pre podporu a stretávanie sa s mladými generáciami architektov a projektantov. Zároveň pre študentov vysokých škôl predstavuje príležitosť ako nadviazať prvé kontakty s uznávanými odborníkmi z praxe. Som rád, že počas 17-ročnej existencie si študentská súťaž Ytong získala rešpekt a obľubu nielen medzi študentmi, ale aj zástupcami z radov odbornej verejnosti, keďže sa každý rok na jej konaní podieľajú najvýznamnejšie osobnosti českej a slovenskej architektúry,“ dodal za vyhlasovateľa súťaže vedúci predaja a prokurista Xella Slovensko Ing. Peter Markovič.

Výstava súťažných návrhov v priestoroch galérie Pedagogickej Fakulty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre potrvá do 28.3.2012. Slávnostné odovzdanie cien výhercom 17. ročníka študentskej súťaže sa uskutoční začiatkom apríla 2012 v Bratislave, pričom miesto ako aj termín budú včas zverejnené na www.ytong.sk v sekcii Aktuality.

Zoznam víťazov 17. ročníka Studentskej súťaže:

 • 1. cena: Dubeňová Ľubica, Bašová Michala
  FA STU Bratislava
 • 2. cena: Borščová Barbara, Šranko Richard
  FA STU Bratislava
 • 3. cena: Kvasničková Lenka, Čičala Michal
  FSv ČVUT Praha
 • odmena: Štefanková Jana
  FA STU Bratislava
 • odmena: Valeková Ivana, Bartková Darina, Sopoušková Petra, Záthurecká Zuzana
 • FA VUT Brno
 • odmena: Hudec Martin, Bergerová Katarína
  FA STU Bratislava