Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plzeň si připomíná Adolfa Loose pěti výstavami

Důraz na přírodní materiály nejvyšší kvality a odmítání zbytečné zdobnosti dělají z architektonických děl Adolfa Loose nadčasové skvosty. Výstavy představují jedinečnou architekturu i dramatické osudy obyvatel vzácných interiérů.

Plzeň si připomíná Adolfa Loose pěti výstavami
Plzeň si připomíná Adolfa Loose pěti výstavami

V Plzni se do současnosti zachovalo osm převážně bytových realizací, které Loos vytvořil ve 30. letech 20. století pro bohaté rodiny z řad místní židovské komunity. Ve svých pracích odmítal přílišnou zdobnost a dekorativismus, což popsal i v několika svých esejích. Kladl důraz na přírodní materiály a praktické využití bytu. „Jeho návrhy se staly zcela nadčasovými například díky důmyslnému členění interiérů nebo umístění vestavěných nábytkových stěn s atypickými úložnými prostory,“ prozradila Anna Gaierová, která má projekt Adolf Loos Plzeň na starosti. „Každý z interiérů má navíc svůj osobitý příběh, v němž se prolínají dramatické osudy jednotlivců s dějinnými událostmi před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i v období vlády komunistického režimu,“ dodala Gaierová.

Přístupné jsou dvě prohlídkové trasy

Návštěvníci mají v současnosti možnost spatřit Loosovy plzeňské realizace na dvou prohlídkových trasách. První z nich je zavede do bytů manželů Voglových a Krausových. V bytě lékaře Josefa Vogla se zachovala jídelna s obývacím pokojem, kde Loos použil pro něj typickou kombinaci mramorového obložení a krbu z režného zdiva. Dalším pro Loose charakteristickým prvkem jsou dvě protilehlé zrcadlové stěny, které v daleko větší míře najdeme i v bytě Krausových.

Druhá trasa představuje Brummelův dům, který Loos přeměnil jak zvenku, tak zevnitř. Z fasády odstranil veškeré zdobné prvky a změnil ráz budovy vystavěné ve stylu romantického historismu. Interiér domu je nejzachovalejší ze všech plzeňských realizací a je tak bezesporu nejvzácnější památkou Loosovy tvorby v Plzni. „Brummelův dům se vrátil do vlastnictví rodiny původních majitelů, kteří jej pečlivě navrací do jeho původní podoby za pomoci originálního mobiliáře, jako je například Loosovo ikonické křeslo knieschwimmer v obývacím pokoji s impozantním betonovým krbem v renesančním stylu,“ uvedla Gaierová.

Třetí prohlídková trasa vede do rezidence rodiny Oskara Semlera na Klatovské třídě 110, prostory se ale v současnosti rekonstruují. „Nová prohlídková trasa by se podle plánů Západočeské galerie měla návštěvníkům otevřít koncem roku 2021. Na Klatovské třídě 19 se pak nachází ještě dům Oskarova bratra Huga Semlera, kde Loos navrhl osově symetrický hudební salon obložený pozoruhodným mramorem fantastico. Tyto prostory jsou zpřístupněny veřejnosti několikrát do roka a plánuje se zde rozsáhlá rekonstrukce. Po jejím dokončení se dům Huga Semlera promění v muzeum osvobození americkou armádou,“ prozradila Gaierová. Tato budova se totiž za druhé světové války stala dějištěm významné historické události. Poté, co byt opustila rodina Semlerových, usídlilo se v domě velitelství wehrmachtu. V roce 1945 byla přímo v interiéru dle Loosova návrhu podepsána kapitulace německé posádky. Při tom došlo k dramatickému incidentu, kdy se německý generál Georg von Majewski okamžitě po podpisu kapitulačních listin před přítomnými americkými vojáky, svým štábem a manželkou Elisabeth zastřelil.

Loosův rok v Plzni připomíná pět výstav

Už od 2. října je ve veřejných prostorách U Branky a v mázhausu plzeňské radnice k vidění dvojice tematických výstav věnovaných vývoji Loosových děl v Plzni od jejich vzniku až po současnost, přičemž velkoformátové fotografie pořízené přímo při dokončení jednotlivých realizací byly zapůjčeny z archivu Albertina Museum ve Vídni.

Vedle toho se do konce roku uskuteční několik menších výstav pořádaných ve spolupráci organizace Plzeň – TURISMUS s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni přímo v Loosových interiérech, kde se nejen teď na podzim, ale i během roku pravidelně konají zajímavé kulturní akce nebo svatby. Díky právě chystaným výstavám se návštěvníci podívají například do apartmánu Richarda Hirsche, který byl dosud veřejnosti přístupný jen výjimečně. Prostřednictvím videoanimace se v tomto prostoru seznámí s osudem Evy Brummelové, které život zachránil Nicholas Winton.

Přehled výstav ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty moderní architektury.
2. 10. – 30. 10. 2020
U Branky
Výstava představí podobu vybraných Loosových realizací v Plzni na unikátních dobových fotografiích poskytnutých archivem Albertina Museum ve Vídni.

Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení.
2. 10. – 23. 10. 2020
Mázhaus
Výstava v prostoru Mázhausu plzeňské radnice dovolí skrze dochované fotografie a plány nahlédnout do vývoje Loosových realizací v Plzni od doby, kdy byly opuštěny svými původními vlastníky až do současnosti.
Další výstavy věnované 150. výročí narození Adolfa Loose

K realizaci tří výstav v plzeňských interiérech od světoznámého architekta Adolfa Loose byla přizvána Sutnarka, progresivní fakulta designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Lze předpokládat, že se mladý Ladislav Sutnar ve 20. letech minulého století v Plzni, Praze nebo Vídni mohl setkat se zkušeným Adolfem Loosem. Je zřejmé, že tehdejší kulturní tendence, k nimž se průkopník moderní architektury aktivně hlásil, ovlivnily Sutnarův přístup k designu a umění.

Ze vzpomínek Evy Brummelové
10. 12. – 12. 12. 2020
Apartmán Richarda Hirsche / Plachého 6
Ateliéry ilustrace a multimédia připravily novou originální instalaci v Loosově apartmánu pro Richarda Hirsche, který je po částečné rekonstrukci přístupný pouze příležitostně. Ilustrovaná povídka věnovaná životnímu příběhu Evy Brummelové před návštěvníky ožije prostřednictvím videoanimace.

Loos v novém: Grafický Design
30. 10. – leden 2021
Byt rodiny Krausových / Bendova 10
Studenti Ateliéru grafického designu vytvořili sérii prací inspirovaných osobou, životem a dílem architekta Adolfa Loose.

Dialog fotografie
30. 10. – leden 2021
Byt rodiny Voglových / Klatovská 12
Práce studentů Ateliéru fotografie na téma Adolf Loos citlivě doplňují interiér bytu Voglových a s originálním zařízením a doplňky interiéru vzájemně komunikují.

Více informací o Loosových interiérech najdete na webech adolfloosplzen.czvisitplzen.eu.

Doporučujeme i článek na ESTAV.cz: Adolf Loos – architekt inspirující celé generace
V prosinci letošního roku uplyne již 150 let od narození hrdého vyznavače čistých linií, svéhlavé osobnosti a zároveň jedné z nejvlivnějších postav vídeňské tvůrčí společnosti. Muzeum hlavního města Prahy a Národní památkový ústav proto v lednu vyhlásily Rok Adolfa Loose.
Jednou z nejcharakterističtějších vlastností Loosovy architektury je vědomě odlišné pojednání interiéru domu a fasády s tím, že u Loosa je primární a určující vnitřní prostor. Raumplan – místnosti umístěné v různých výškových úrovních podle své funkce, které nejsou vázány žádným průběžným poschodím – představoval skutečnou revoluci v proměně a uspořádání interiéru. Místnosti jsou podle svého účelu a významu různě velké i různě vysoké. Vzniká tak osobitá kompozice spojující jednotlivé prostory do jednoho harmonického a funkčního celku, přičemž materiál i obestavěný prostor se využijí do posledního kousku.
 
 
Reklama