Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pracujete v hlučné kanceláři?

Akustika v moderních kancelářích

Zvonící telefony, hlučící faxy, hovořící kolegové, a vy se potřebujete soustředit na složitý výpočet. Jde o klasický rozpor ve velkoprostorové kanceláři: komunikace versus koncentrace. Ale mohou za tuto situaci jenom Vaši hluční kolegové a hlučící kancelářské přístroje? Jak docílit akustické pohody?

Více než dvě stě tisíc let se náš druh, Homo Sapiens, vyvíjel v přírodě, v otevřeném prostoru – pro nás v akusticky dokonalém prostředí s minimem echa a hluku. Lidský sluch byl používán jako senzor blížícího se nebezpečí.

S příchodem průmyslové revoluce však došlo k radikální změně pracovního prostředí a v dnešní době již tráví člověk největší část dne v uzavřeném prostoru. Dvě stě let je však příliš krátká doba na to, aby se náš organismus přizpůsobil novým podmínkám. Pokud chceme vytvořit celkovou pohodu a příjemné pracovní prostředí, musíme upravit jeho akustiku podle potřeb našeho organismu.

V dnešní době je člověk vystaven nepříjemnému akustickému prostředí takřka neustále, jak v práci, tak i ve volném čase. Náš sluch však stále funguje jako senzor nebezpečí, a proto při expozici hluku aktivuje v těle fyziologické pochody pro přípravu na boj o holý život. Moderní člověk však o život bojovat nezačne a látky, které tělo připraví pro boj nebo útěk pak bez užitku putují krevním řečištěm. Důsledkem tohoto neúplného procesu dochází k výskytu různých onemocnění jak psychických (stres, syndrom vyhoření apod.), tak i fyziologických (zvýšený krevní tlak, poškození sluchu atd.).

Dále se budeme zabývat akustikou velkoprostorových kanceláří, které se v poslední době staly pracovištěm mnoha z nás a kde se s fenoménem "špatné akustiky" setkáváme velice často. Asi to znáte i z vlastní zkušenosti: Zvonící telefony, hlučící faxy, hovořící kolegové... a vy se potřebujete soustředit na složitý výpočet. Jde o klasický rozpor ve velkoprostorové kanceláři: komunikace versus koncentrace. Ale mohou však za tuto situaci jenom Vaši hluční kolegové a hlučící kancelářské přístroje?

Odpověď zní ne. Prostor samotný totiž může ovlivnit akustickou pohodu. Zkuste si představit situaci z praxe: Máte doma obývací pokoj, který se rozhodnete vymalovat. A odstěhujete tedy nábytek do pokoje vedlejšího. Když se pak vrátíte do prázdné místnosti přijdete do vystěhovaného pokoje, jako by se něco změnilo... Pokoj zní jako jeskyně nebo nádražní hala a rádiu, které máte puštěné pro zpříjemnění práce, není rozumět. Vymalujete, nastěhujete nábytek zpět a akustika místnosti je zase jako dřív.

Za všechno může akustická pohltivost

Co přesně se stalo s Vaším obývacím pokojem? Během malování jste z něj odstranili veškeré akusticky pohltivé materiály, kterými můžou být křesla, koberec, závěsy apod. Zůstaly jen tvrdé a hladké povrchy, od kterých se výborně odrážejí zvukové vlny. Tato skutečnost pak vytváří většinu akustické nepohody ve vnitřním prostředí. Vybavením místnosti akustickými absorbéry se řeší prostorová akustika profesionálně, např. v open-space kancelářích, divadlech, školách. Jenom se používají akusticky výkonnější materiály, než je křeslo či koberec. Jedná se o akusticky absorpční stropní podhledy, stěnové obklady a v případě kanceláří také pohltivé paravany mezi jednotlivými pracovišti. Tyto materiály, které mají dostatečnou akustickou výkonnost jsou schopny upravit parametry prostorové akustiky tak, že vytvoří akustickou pohodu v dané místnosti.

Parametry prostorové akustiky v kancelářích

V prostorové akustice registrujeme celou řadu parametrů, které přicházejí v úvahu, mluvíme-li o akustické pohodě. Pro open-space kanceláře jsou to zejména prostorový útlum, srozumitelnost řeči a ekvivalentní hladina akustického tlaku.

Prostorový útlum

Má-li kancelář schopnost výrazně snížit hladinu akustického tlaku na relativně krátkou vzdálenost, zvyšuje se míra soukromí pracovišť v této kanceláři. Je vyjádřen pomocí veličin DL,2 a DL,f. DL,2 zkoumá míru snížení hladiny akustického tlaku na při zdvojnásobení posluchače od zdroje hluku. DL,f porovnává míru snížení hladiny akustického tlaku s volným prostorem (free field), který má ideální útlum.

Srozumitelnost řeči

Ve velkoprostorové kanceláři se snažíme o to, aby na větší vzdálenost nebylo řeči rozumět. Špatně srozumitelná řeč se jeví jako méně rušivá.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

Stanoví průměrnou hladinu akustického tlaku v dané kanceláři (měřeno 8h). Dle NV 148/2006 Sb. je tato hodnota 60 dB pro kanceláře s rutinní povahou práce a 50 dB pro kanceláře s duševně náročnou prací.

Všechny tyto parametry prostorové akustiky jsou popsány v normě EN ISO 3382-3. Velký vliv na ně má počet, rozmístění a výkonnost akustických absorbérů v daném prostoru. Pro velkoprostorové kanceláře doporučujeme pro stropní podhledy použít materiály s koeficientem akustické absorpce αw = 0,9. Paravany mezi pracovními místy by měly mít koeficient akustické absorpce alespoň αw = 0,85.

Kancelář osazená takto výkonnými materiály má velmi dobrou šanci stát se kvalitním pracovním prostředím, kde je možné pracovat efektivně a bez kompromisů.