Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jonathan Brunette z Guardian Glass: Cradle to Cradle® je důkazem neustálého zlepšování ve výrobě skla

Řady výrobků Guardian Glass z plaveného, pokoveného a vrstveného skla vyrobené v Evropě získaly recertifikaci Cradle to Cradle na bronzové úrovni. Jonathan Brunette vysvětluje, co se očekává od společností, které žádají o certifikaci, s jakými problémy se potýkají a jaké jsou výhody používání produktů s označením Cradle to Cradle v budovách.

Jonathan Brunette, manažer pro ESG a certifikaci ve společnosti Guardian
Jonathan Brunette, manažer pro ESG a certifikaci ve společnosti Guardian

V listopadu 2022 získaly tři řady produktů Guardian Glass z plaveného, pokoveného a vrstveného skla, vyrobené v Evropě, oficiálně již podruhé certifikaci Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified®), a to na bronzové úrovni verze 3.1. Recertifikace spočívala v tom, že nezávislá třetí strana posoudila bezpečnost, oběhovost a odpovědnost materiálů, produktů a procesů v pěti kategoriích udržitelnosti: nezávadnost materiálu, opětovné využití, řízení obnovitelné energie a emisí uhlíku, hospodaření s vodou a společenská odpovědnost.

Certifikace Cradle to Cradle® je pokročilá a vědecky podložená certifikační metoda pro navrhování, výrobu a ověřování materiálů, které se považují za bezpečné, oběhové a zodpovědně vyrobené. Tato norma podporuje neustálé zlepšování v průběhu času tím, že uděluje certifikaci na základě vzestupných úrovní dosažených výsledků. Každá úroveň (základní, bronzová, stříbrná, zlatá a platinová) představuje stále přísnější podmínky v pěti sledovaných kategoriích.

Co se změnilo ve srovnání s předchozí certifikací?

Tři produktové řady původně získaly v prosinci 2019 certifikaci C2C na bronzové úrovni verze 3.1. Ty samé produkty jsou nyní recertifikovány jako bronzové ve verzi 3.1. Guardian Glass je však nyní také jednou z prvních společností vyrábějících plavené sklo, která splňuje i několik z přísnějších požadavků verze 4.0. Tyto tři produktové řady splňují minimálně požadavky certifikace C2C na bronzové úrovni verze 4.0 ve třech z pěti sledovaných kategorií (některé z nich se oproti verzi 3.1 změnily): nezávadnost materiálu, oběhovost a hospodaření s vodou a půdou. Plavené sklo vyráběné v Evropě má certifikaci C2C na zlaté úrovni verze 4.0 v kategorii nezávadnosti materiálu, což znamená, že bylo posouzeno 100 % použitých látek. To svědčí o našem neustálém pokroku, transparentnosti a závazku společnosti dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Máme připravenou časovou osu dalšího postupu a jsme odhodláni v budoucnosti dosáhnout cíle C2C bronzové úrovně verze 4.0 ve všech pěti výkonnostních kategoriích.

Jaký je rozdíl mezi verzí 3.1 a 4.0 a proč na tom záleží?

Certifikace C2C verze 4.0 má přísnější požadavky než verze 3.1. Vyžaduje značné úsilí v celé řadě oblastí našeho podnikání. Provádí se podrobnější hodnocení a vyžaduje se také rozsáhlejší shromažďování dat. Úroveň kontroly se zvyšuje ve všech pěti sledovaných kategoriích.

Například verze 4.0 má nový systém hodnocení oběhovosti produktů i rozšířené požadavky na hospodaření s vodou a půdou. Ty zajišťují, aby mohla společnost Guardian přispívat ke zlepšení množství a kvality dostupné čisté vody a zdravé půdy. Požadavky na nezávadnost materiálu verze 4.0 jsou nyní lépe uzpůsobené hlavním chemickým regulacím a dalším normám, včetně nového seznamu zakázaných látek. Dosažení recertifikace produktů ve verzi 4.0 vyžaduje nasazení a nepřetržitou kontrolu pro zlepšení v mnoha oblastech. Dosažení tohoto cíle je pro Guardian Glass dalším velkým krokem vpřed, pokud jde o sjednocení vyráběných produktů s vizí společnosti „pomáhat lidem zlepšovat jejich životy poskytováním produktů a služeb, kterých si váží více než jiných alternativ, a to zodpovědně a s menší spotřebou zdrojů“. Tato vize zahrnuje výrobu produktů ze skla, které minimalizují dopad na životní prostředí a zároveň pomáhají snižovat spotřebu energie a zvyšovat komfort budov. Naše vlastní strategie péče o životní prostředí a filosofie C2C jsou si v mnohém podobné už nyní.

Co se požaduje od společností, které chtějí mít své produkty certifikované C2C a jaké výzvy musí překonat?

Společnosti by neměly podceňovat potřebné množství času a úsilí. Velkou část práce tvoří sběr dat a koordinace s provozními a environmentálními a zdravotními a bezpečnostními týmy (EH&S). Z hlediska zdrojů se na těchto činnostech celosvětově podílelo přibližně 60 zaměstnanců společnosti Guardian Glass. Například v kategorii hospodaření s vodou a půdou jsme museli vynaložit velké úsilí, abychom prokázali dodržování předpisů a místních zákonů pro každý výrobní závod. Značnou pozornost jsme také věnovali prokazování dodržování chemických předpisů – konkrétně jaké procesní chemikálie v našich závodech používáme, v jakém množství a zda se v nich nevyskytují přísně omezené nebo zakázané látky. Hodnotilo se také, kolik vody spotřebujeme a kolik vypouštíme zpět do životního prostředí, a zda správně nakládáme s odpadními vodami.

V rámci kategorie společenské odpovědnosti v 3.1 bronzové úrovně zajišťuje Institut pro inovace certifikovaných produktů C2C, že máme k dispozici vhodné nástroje, opatření a kontrolní mechanismy ke zmírnění potenciálních rizikových oblastí. Dojde také ke zpracování zjednodušeného sebehodnocení za účelem posouzení ochrany základních lidských práv, jsou stanoveny postupy řízení zaměřené na řešení zjištěných problémů. Po dokončení vlastního hodnocení se vytvoří strategie pozitivního dopadu (na základě nástroje OSN Global Compact nebo B-Corp). Audit C2C dosahuje až do takovýchto detailů.

Ve sklářském průmyslu se dnes často diskutuje o produktech s nízkým obsahem uhlíku a o tom, jak někteří výrobci skla zvyšují podíl recyklovaného nebo rozbitého skla (střepů) ve svých výrobcích. Ačkoli jde o důležitý cíl, je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o jeden z aspektů udržitelnosti podniku. Uplatňování našeho systému řízení zahrnuje mnohem více než jen používání recyklovaného skla ve výrobě. Spočívá v posouzení mnoha různých aspektů souvisejících s environmentálními, sociálními a správními faktory. Certifikace Cradle to Cradle je nepřetržitým a nezávislou třetí stranou ověřeným procesem, kterým neprojdete, pokud se mu vážně nevěnujete.

Jaké jsou výhody používání produktů certifikovaných C2C v budovách?

Charta budov Cradle to Cradle podporuje architekty a projektanty, aby vytvářeli ekologicky šetrné budovy, které mají pozitivní dopad na komunity, ve kterých se staví. Začlenění široké škály produktů a materiálů certifikovaných C2C je jednou z možností, jak toho dosáhnout. Stále více značek, organizací a norem pro zelené budovy, jako jsou LEED, BREEAM a WELL, uznávají standard Cradle to Cradle jako preferované označení výrobků pro odpovědnější přístup při nákupním rozhodování. Všechny certifikované produkty C2C a materiály od různých výrobců jsou uloženy ve vyhledávací databázi, ke které mají přístup architekti a projektanti, aby jim pomohla učinit informovanější rozhodnutí.

Například v rámci standardu LEED mohou produkty s certifikací C2C přispět k získání bodů v systému hodnocení zelených budov LEED verze 4. Výběrem certifikovaných produktů C2C mohou projektové týmy získat až dva body za materiály a zdroje (kredit 4), stavební informace, a optimalizaci – složky materiálu.

Jeden bod lze získat za vykazování složek materiálu, který odměňuje projektové týmy za výběr produktů, jejichž chemické složky jsou inventarizovány pomocí uznávané metodiky. Pochopení chemického složení produktu je nezbytným prvním krokem při práci na technické optimalizaci. Tento kredit povzbuzuje výrobce, aby se zapojili do procesu chemické inventury. Chcete-li však získat tento bod, musíte mít alespoň 20 zavedených produktů s bronzovou certifikací C2C verze 3.1 nebo vyšší.

Za optimalizaci složek materiálu lze získat další bod. Toto odměňuje projektové týmy za výběr produktů, které překročily fázi inventury a byly optimalizovány tak, aby vyloučily prioritní chemická rizika, jako je karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita. Tento bod podporuje používání produktů, jejichž chemické složení bylo vyhodnoceno a optimalizováno. Aby bylo možné jej získat, musí být minimálně 25 % (podle nákladů) trvale zavedených produktů certifikováno C2C verze 3.1 se stříbrnou, zlatou nebo platinovou úrovní úspěchu v kategorii nezávadnosti materiálu. Produkty, které jsou na zlaté a platinové úrovni, mají hodnotu 150 % nákladů, což je případ plaveného skla Guardian (v4.0 zlatá úroveň v oblasti nezávadnosti materiálu).


Pro radu a pomoc ohledně ekologické certifikace a toho, jak může řada skleněných výrobků Guardian pomoci zvýšit energetickou účinnost vaší budovyzvýšit skóre vašeho LEED nebo jiného certifikačního programu budovy, máme tým odborníků, kteří vám mohou pomoci.

Certifikace Cradle to Cradle® je registrovaná ochranná známka Institutu pro inovace certifikovaných produktů C2C.


 
 
Reklama