Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Patentovaný systém řízení vnitřního prostředí energeticky úsporných novostaveb

Společnost BIOSUNTEC CZ s.r.o. vyvinula a dodává na tuzemský trh energetický systém Biosuntec Home s patentovanou funkcí řídící jednotky pro potřeby energeticky úsporných novostaveb. Celý energetický systém Home je řízen z jednoho místa, prostřednictvím telefonu, tabletu nebo počítače. Patentované řízení Biosuntec dokáže číst informaci, kolik je v solárních panelech dostupné energie a podle toho řídí energetický provoz domu. Funkce domácích spotřebičů jsou pak využity s maximem energie ze slunce a ze sítě si klient dokupuje pouze nezbytné minimum.

Biosuntec Home je energetický systém pro novostavby rodinných domů, u kterého jsou jednotlivé technologie přizpůsobeny tak, aby tvořily jeden kompaktní celek. Celý systém ovládá jednotné řízení, které komunikuje se všemi jeho částmi. Ovládání systému je velmi jednoduché. Nastavíte hodnoty (teploty a časy) a systém si sám zvolí, jaké zařízení a na jaký výkon zapne tak, aby bylo dosaženo vašich požadavků, s minimálními náklady na spotřebu energie. Tento princip ovládání je patentován. Systém naprojektujeme, nainstalujeme, obstaráme státní dotaci a zajistíme i následný servis,“ říká Martin Černý, jednatel BIOSUNTEC CZ s.r.o. a dodává: „Řízení je téměř bezobslužné a teploty v místnostech řídíme samostatně v každé místnosti zvlášť. Osazujeme čidla a ovladače dle výběru zákazníka v designu vypínačů. Na přání zákazníka osazujeme také čidla CO2. Řízení Biosuntec může být podřazeno i pod řídicí systém chytrých domů, na což dokážeme udělat přípravu.

Celý systém je koncipován jako rozšiřitelný a připravený na budoucnost. S lepšící se návratností investice do bateriových bank se nabízí možnost kdykoliv přidat na střechu potřebný počet fotovoltaických panelů a rozšířit tím systém o bateriové úložiště, případně o malou větrnou elektrárnu. Těmito kroky může majitel domu dál posilovat nezávislost na dodavatelích energie.
Maximální komfort za minimální náklady

Jednotlivé části systému jsou sestaveny tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro uživatele, za minimální pořizovací náklady. Ty jsou dosaženy díky přizpůsobení systému na míru navrhovanému domu. Na takto přizpůsobený dům je pak možno čerpat státní dotaci z programu NZÚ. Díky patentovanému řízení systému, fotovoltaické elektrárně a přizpůsobení jednotlivých výrobků na míru přímo Biosuntec Home, se náklady na energie v domě pohybují na hranici současných technických možností.

Systém je koncipován a optimalizován tak, abychom klientovi pomohli k získání dotace Nová zelená úsporám, která je vypsána až do roku 2021 a její výše na novostavbu pasivního domu se pohybuje od 300 do 450 tisíc korun. Společnost BIOSUNTEC CZ s.r.o. obvykle již při navrhování domu spolupracuje s projektantem klienta. Dům se systémem Home je potom navržen a přizpůsoben konkrétní výši dotace.

Další situací, ke které dochází poměrně často je, že klient má již projekt domu vypracovaný a se systémem Biosuntec Home na začátku nepočítal. „V takovém případě jsme společně s klientovým projektantem schopni drobnými úpravami ve stavební části projektu a vhodným nadimenzováním systému Home odladit dům tak, že klient dotaci získá. Mnoho našich klientů nevěřilo, že na dotaci dosáhnout mohou, protože jim jinde řekli, že to není možné,“ dodává Kurt Hartmann, obchodní ředitel Biosuntec, s.r.o.

Novinkou je širší spolupráce s firmami, které staví dřevostavby typových domů na klíč. Společně vytipujeme několik domů z jejich portfolia, upravíme skladby obálky a do domu zakomponujeme systém Home. Zákazník si tak může koupit dům včetně naší technologie a dopředu ví, že na dům dostane dotaci. Prozatím nabízíme na našich webových stránkách dva domy od společnosti D.E.E.D. CZECH s.r.o., ale jednáme s řadou významných dodavatelů typových domů a postupně budeme jejich domy zařazovat do našeho katalogu. "Věříme, že o takto odladěné typové domy bude mezi zákazníky velký zájem", uzavírá Martin Černý.

Z čeho se systém Biosuntec Home skládá

Součástí systému je jednak tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které zajišťuje vytápění a chlazení, dále pak fotovoltaická elektrárna, která dotuje elektrické spotřebiče a ohřívá vodu, případně nabíjí bateriové úložiště. Dále sestává ze vzduchotechnických rozvodů, které po domě rozvádějí teplo, chlad a čerstvý vzduch, ze vzduchotechnické rekuperační jednotky, která v domě zajišťuje výměnu vzduchu, zdravé prostředí bez alergenů a optimalizuje vlhkost. Vše koordinuje patentované inteligentní řízení, které přerozděluje energii dle aktuálních potřeb domu tak, aby uživatel dosáhl maximálních úspor.

Výrobci a dodavatelé částí systému

Společnost BIOSUNTEC CZ s.r.o. si zakládá na kvalitě komponentů, které celý systém tvoří. Vývojové oddělení pod vedením spolumajitele a zakladatele firmy Ing. Pavla Koudelky do systému vybralo komponenty české i zahraniční. Mezi české součásti patří inteligentní řízení systému, které rozděluje energii tak, aby primárně byla využita solární energie a dále invertor Biosuntec Solar, který slouží k ohřevu vody. Za vývojem těchto částí systému stojí náš vývojový tým.

Českými výrobky jsou i rekuperační jednotky, čidla a celý systém vzduchotechniky. V systému jsou osazeny rekuperační jednotky „Rovento-Bios“, které byly vyvinuty společně s naším hlavním dodavatelem jednotek, firmou ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., která dodává i veškeré komponenty ke vzduchotechnice.

Zahraničních komponenty představují zejména tepelná čerpadla LG-Bios, od největšího prodejce LG tepelných čerpadel v České republice, společnosti Q-ELEKTRIK a.s. Tato kvalitní tepelná čerpadla mají prodlouženou záruční dobu na 7 let. Další zahraniční komponenty pak tvoří prvotřídní rakouské střídače Fronius, fotovoltaické panely se zárukou 25 let na 80 % jejich výkonu. Značku i typ panelů díky rychlému vývoji v této oblasti neustále obměňujeme. Na přání zákazníka dodáme do systému i baterie LiFePO4 značky Pylontech. Tyto posledně jmenované části systému dodává jedna z největších českých firem zabývajících se fotovoltaikou, společnost Frankensolar Eastern Europe s.r.o.

Vzhledem k tomu, že vývoj systému probíhal více než pět let, jsou dnes všechny jeho součásti dokonale vyzkoušeny a sladěny.