ETICS z pohledu investora

Autor: Ing. Jan Tripes, TZÚS Praha, s.p.

Navzdory intenzivní osvětě a přesně stanoveným podmínkám se na tuzemských staveništích stále setkáváme s porušováním základních pravidel provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů, dále označovaných také jako ETICS. Nejčastějším prohřeškem je nedodržení montážních pravidel a použití nesprávné kombinace materiálových komponent.

Přestože jsou tepelněizolační fasádní systémy vč. jejich aplikace všeobecně považovány za jednoduchou stavební operaci, je v současné záplavě často protichůdných informací více než vhodné poradit se o volbě a provedení konkrétního ETICS s kvalifikovaným odborníkem již v přípravné fázi projektu.

Zásadní skutečností je samotný statut zateplovacího systému jako celku, jež je z pohledu legislativy /1/ považován za tzv. „stanovený výrobek“, což zjednodušeně znamená, že jeho použití ve stavbě má vliv na bezpečnost popř. další aspekty, a proto je jeho uvedení na trh podmíněno splněním specifických technických požadavků. Jedná se vždy o přesnou sestavu průmyslově vyráběných výrobků (komponent ETICS), které byly výrobcem (držitelem osvědčení / certifikátu) speciálně vybrány, odzkoušeny a výrobce za takový systém nese zodpovědnost. Naproti tomu je zákonnou povinností /2/ každého stavebníka použít pro stavbu pouze takové výrobky, které po správném zabudování zajistí splnění základních požadavků na stavby. Z výše uvedeného je zřejmé, že použitím necertifikované kombinace komponentů vytvořené systémem tzv. „levnější vítězí“ se investor dopouští protiprávního jednání.

Pokud zmíníme hlavní komponenty standardního ETICS, kterými jsou lepicí hmota, izolant, kotevní prvky, výztužná tkanina, hmota základní vrstvy, penetrační nátěry, konečné povrchové úpravy popř. s doplňujícím nátěrem a další příslušenství (lišty, profily, kotevní tvarovky apod.), je zřejmé, že pouze použití schválených výrobků s odpovídající kvalitou, volba konkrétní skladby s vazbou na úplnou projektovou dokumentaci respektující podmínky konkrétní stavby a současně kvalitní provedení vč. údržby je jedinou cestou ke kvalitnímu zateplení s předpokladem dlouhé životnosti.

O možnostech certifikace ETICS podrobně v článku
Proces certifikace ETICS a jeho uvádění na trh ČR z pohledu současné legislativy

Vysvětlivky:
/1/ Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění
/2/ Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco