Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Havířov investuje do oprav bytů

Město Havířov hodlá v příštích 5 letech investovat až 500 milionů korun do oprav bytového fondu. Neodkladně je třeba opravit zejména nevyhovující výtahy a provést generální opravy elektroinstalací.

Výtahy

"Z celkového počtu 190 potřebuje opravu 139 výtahů, které byly vyrobeny v 70. a na začátku 80. let. Když budeme vycházet z průměrné ceny výtahu v jednom domě ve výši 1,3 milionu korun, bude na kompletní výměnu výtahů potřeba 180,7 milionu korun. V horizontu plánovaných pěti let tak bude jen do výtahů nutné investovat ročně více než 36,1 milionu korun," vysvětlil primátor města Havířov Josef Bělica s tím, že k celkové sumě je nutné připočíst cenu za projekty, která se může pohybovat v rozmezí 4 až téměř 7 milionů korun.
"Musíme především myslet na bezpečnost nájemců a zajistit plynulost a návaznost oprav. Za kolik se vysoutěží výtahy v tuto chvíli nevíme, ale na generální opravy elektroinstalací by mělo zůstat 10 až 20 milionů korun," doplnil jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič.

Nové a bezpečné elektroinstalace
Na opravy elektroinstalací nebyl dosud v rozpočtu dostatek peněz. MRA přesto začala s jejich výměnou už vloni, a to alespoň u nájemníků, kteří o to projevili zájem.

"Z dnešního pohledu je 40 let stará elektroinstalace nedostatečná, protože je z hliníku, který neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Hliníkové elektroinstalace odpovídaly technickým a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Moderní spotřebiče však vyžadují jiné než dvoudrátové připojení. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi, která má vyšší vodivost, neoxiduje a je odolná proti hoření (nešíří plamen)," zdůraznil jednatel Jiří Lankočí.

Investice budou mít vliv na výši nájemného

"Provedení neodkladných oprav chce město zajistit v co nejkratší době, proto budou opravy a investice profinancovány úvěrem v předpokládané výši 200 milionů korun," zdůraznil primátor Josef Bělica. Havířov však úvěrem na opravy domů a bytů nehodlá zatěžovat městský rozpočet na úkor rozvoje v jiných oblastech, proto bude úvěr splácen výlučně z vybraného nájemného.

Celá zpráva Do oprav domů a bytů v majetku města Havířova budou proudit další miliony

 
 
Reklama