Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Probíhá konference Regenerace bytového fondu 2011

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostí již sedmý ročník konference Regenerace bytových domů. Ačkoliv stavebnictví zaznamenává propad a státní podpora regenerace je momentálně zastavena, v předpisech a technologii zateplovacích systémů z hlediska provádění, obnovy a požární bezpečnosti letí vývoj dopředu. Konferenci tradičně zahájil a moderoval Ing. Petr Kučera, CSc., (CSI a.s.). Ústředním tématem prvního dne konference byly zejména zateplovací systémy.

Ing. Milan Machatka, CSc., (Cech pro zateplování budov) představil nový evropský pokyn pro uplatňování ETICS EAE European guideline. Vznikl z iniciativy Evropské asociace pro zateplovací systémy. Přináší mimo jiné některé novinky v provádění detailů. Předpis vyjde v České republice na konci roku 2011, a to včetně národních poznámek.

Podrobný článek o konferenci Regenerace bytového fondu 2011 čtěte zde

Zástupci společností Baumit a Saint-Gobain divize Weber pohovořili o sanaci starších zateplovacích systémů, čili zateplování již zateplených budov. Pozornost byla věnována zejména kotvení do podkladu původního systému a diagnostice před provedením nového ETICS.

Ing. Pavel Rydlo (ISOVER) představil zcela novou tepelněizolační desku Twinner – kombinaci desky grafitového polystyrenu a desky z minerálních vláken (podélná orientace) tl. 30 mm. Tyto desky má jako novinku ve svém certifikovaném zateplovacím systému společnost Baumit. Deska má třídu reakce na oheň B, její hlavní výhodou je zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 bez požárně dělicích pásů z minerální vaty. Desky úspěšně prošly i zkouškou dle ČSN 13 501-1 (zkouška SBI).

Vedle těchto novinek zaznělo množství zajímavých informací, např. o vývoji kontroly realizací v programu Zelená úsporám, zkušenosti z obnovy bytového fondu od dozorů a projektantů, zkušenosti s aplikací nové normy pro kotvení ETICS ČSN 73 2902, informace o způsobech alternativního kotvení izolantu atd.

 
 
Reklama