Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČR je v nanovláknu světová jednička

České revoluční výrobky představily přední nanotechnologické firmy v New Yorku a v Bostonu, kde se uskutečnily 25. a 27. října 2016 nanotechnologické konference Česko je nano.

Čeští nanotechnologové navštívili v rámci prezentací také prestižní univerzity Massachusetts Institute of Technology a Columbia University.
Nanovlákno je česká specialita, licenci na průmyslová a laboratorní zařízení, která jsou založena na technologii Nanospider, vymyslel tým Technické univerzity v Liberci pod vedením Oldřicha Jirsáka a od roku 2005 Nanospider prodávala jako první na světě česká firma Elmarco.

"Vracím se z USA utvrzený v tom, že jsme v nanovláknu světová jednička, překvapilo mě, o kolik jsme stále napřed. V České republice v uplynulých letech vznikly unikátní produkty z nanovlákna, které jinde ve světě nenajdeme. Nejsme zrovna největší stát, jsme vlastně takový malý-nano stát, ale zároveň jsme nanosupermani," popisuje své pocity z návštěvy USA předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.
Klastr Nanoprogress se stal v České republice velmi efektivním nástrojem na propojení výzkumu a průmyslu

"Ve světě je častým problémem propojení vědy a průmyslu. Nám se to v České republice daří, proto si 90 % zmiňovaných produktů na konferenci mohou lidé skutečně koupit," dodává Jiří Kůs.

Prezentace českých nanotechnologií v USA se účastnili zástupci firem Contipro, IQ Structures, Nafigate, nanoSPACE, nanotechnologického klastru Nanoprogress a výzkumného centra CEITEC. Akce se uskutečnila za podpory Generálního konzulátu ČR v New Yorku a Czechinvestu.


České revoluční výrobky představily přední nanotechnologické firmy v řájnu 2016 v New Yorku a v Bostonu

Protihluková bariéra v Praze, která pomocí nanotechnologie zároveň čistí vzduch

Zajímavost ze stavebnictví

Ovzduší v okolí této významné dopravní komunikace je velmi zatížené výfukovými zplodinami, proto bylo toto místo vybráno pro testování účinnosti fotokatalytických nátěrů.

Za cenné pomoci Autosalonu Klokočka se zde podařilo zrealizovat záměr aplikovat v reálném prostředí fotoaktivní nátěr FN pro testování jeho účinků pro ozdravění životního prostředí a dekontaminaci vzduchu. Tento nátěr, který vyvinula a patentovala společnost Advanced Materials –JTJ, jeden ze zakládajících členů ČSAF, dokáže účinně a dlouhodobě snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch nátěrů Protectam FN® radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2.

Po dvou letech od této aplikace se na stejném místě objevili pracovníci této společnosti a z testovací stěny vyřízli některé části jako vzorky, které byly následně použity pro testování v laboratoři. Výsledky testování prokázaly stálost účinku působení tohoto nátěrů na zlepšení kvality okolního ovzduší.

V laboratorních podmínkách se dále provedou veškerá potřebná měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů FN pro zlepšení kvality ovzduší v okolí.

Snad se tímto způsobem konečně podaří přesvědčit i ty, kteří byli dosud skeptičtí a pochybovali o pozitivních vlastnostech fotokatalýzy.

Každý se samozřejmě může o silném pozitivním vlivu na likvidaci škodlivin přesvědčit sám na místě. Rozdíl mezi natřenými a nenatřenými plochami je po dvou letech zcela markantní. Natřené fotokatalytické plochy se dokáží samy vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Tento efekt můžete využít i doma například pro ochranu fasády, obzvláště máte-li dům u silnice.


Protihluková bariéra v Praze, která pomocí nanotechnologie zároveň čistí vzduch, foto Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
 
 
Reklama