Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stránky Poradenství - stavební chemie Ceresit, časté dotazy

Časté dotazy. Na terase u rodinného domku a betonových chodnících v zahradě jsem nechal položit mrazuvzdornou dlažbu do flexibilního lepidla a po roce začala dlažba odskakovat, zajímala by mě příčina.

Izolace teras a betonových konstrukcí na terénu je základním příkladem použití dlažby v exteriéru, přesto však ne vždy, je dodržen správný technologický postup. Hlavním problémem je zde uzavřená vlhkost, kterou betonový podklad absorbuje. Pokud zůstává beton bez další úpravy, nahromaděná vlhkost může odsychat a betonový chodník má životnost několik let. Pokud však položíte na takový podklad dlažbu, nahromaděná vlhkost zůstává uzavřena v betonu a mrazem nebo působením vysokých teplot dokáže narušit strukturu betonu i použité lepidlo. Při lepení dlažeb v těchto případech je nutno nejprve vyřešit odpovídající izolaci.

Při provádění těchto prací je optimálním řešením provedení výkopu dostatečné hloubky, vysypání podkladní vrstvy kameniva, aby nedocházelo k zadržování vody, s možností jejího rychlého odtoku, vybetonování vrstvy podkladního betonu a položení vhodné hydroizolace, zabraňující postupu vlhkosti do vrchních vrstev. Následuje u chodníků vrstva podkladního betonu (v případě teras také vrstva tepelné izolace).

Před vlastním lepením je nutno použít vrstvu těsnicí hmoty (např. Ceresit CL 50, CL 51, CR 65, CR 166, CU 23) a zabránit průniku vlhkosti z povrchu dlažby. Důležitou podmínkou je potom použití flexibilní lepicí malty (např. Ceresit CM 117, CM 17, CM 18, CM 19, CU 23) a spárovací hmoty (např. Ceresit CE 35, CE 37, CE 44). Doporučuji nepodcenit a dodržet dilatační spáry v ploše, ale také mezi dlažbou a soklem vyplněné silikonem (Ceresit CS 25). Celá skladba je popsána v systémových řešeních uvedených na internetové adresewww.ceresit.cz.

Časté dotazy.
 
 
Reklama