Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výškové osazení otvorových výplní

následující text předchozí text
Obr. 10.2.1 Chybný výškový rozměr vyrobeného okna
Obr. 10.2.1 Chybný výškový rozměr vyrobeného okna

Vyznačení váhorysu u novostavby před zaměřením zajistí objednatel. Při tom lze doporučit existenci váhorysu prokazatelným způsobem zdokumentovat (nejlépe fotograficky) tak, aby nedošlo později ke sporům při případném nesouladu výrobní výšky dveří a výšky stavebního otvoru vzhledem k úrovni čisté podlahy.

Příklad, který je uveden na obrázku 10.2.1, ukazuje, že při zaměřování výšky prvku byla zřejmě učiněna chyba. Takto velkou spáru mezi rámem a ostěním není možno eliminovat jinak než výrobou nového prvku, použitím rozšiřovacího profilu (u prahu balkonových dveří nemožné) nebo stavební úpravou stěn, prahu či parapetu, což bývá obtížné. Není správný takový postup, při němž se potřebné centimetry „dohoní“ omítáním stěn. Takovéto řešení vytváří nežádoucí tepelné mosty, protože běžné omítkoviny mají značnou tepelnou vodivost.

následující text předchozí text
 
 
Reklama