Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prokazování měření

následující text předchozí text

O zaměření se provede zápis do montážního deníku zhotovitele, kopii obdrží objednatel. Je možný též zápis na samostatný elaborát, každá ze stran obdrží jeden kus. Vzhledem k prodlevě mezi časem zaměření a časem následné montáže (běžně 4–8 týdnů) je vhodné u novostaveb stav stavebních otvorů zdokumentovat tak, aby se předešlo případným sporům o to, na čí straně je zavinění, pokud by se později vyrobené rozměry otvorových výplní ukázaly jako nesprávné.

Pokud rozměry naměřených prvků přesahují obecně doporučené hodnoty (u oken cca 1 400 × 1 600 mm, u balkonových a vchodových dveří je to asi 1 000 × 2 200 mm), je nutno zvolit řešení pomocí různých sestav menších prvků. Přitom je potřeba zachovat statickou bezpečnost takových výrobků, čehož se dosahuje použitím různých druhů zpevňujících profilů.

 
 
Reklama