Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kování jako zprostředkující faktor zajišťující funkci otvorové výplně

následující text předchozí text

Funkce kování v otvorové výplni je poměrně často podceňována nebo přehlížena. Přitom platí, že otvorová výplň může být vyrobena zcela bezchybně a v nejvyšší kvalitě, ale chybné seřízení kování neumožní správnou funkčnost celého výrobku. Na vrub chybného seřízení jde často i případné mechanické poškození rámu nebo křídla.

Některé části kování jsou obzvláště rizikové. Například v místě styku okenního závěsu, který přenáší podstatnou část hmotnosti pohyblivé části otvorové výplně do rámu, dochází k tlakovému nebo smykovému napětí takové hodnoty, že kovový závěs je postupně zatlačován do materiálu křídla nebo rámu až do té doby, dokud tvrdost stlačené vrstvy materiálu přenáší tento tlak bez dalších deformací. Stejný princip platí u dalších závěsů, především dveřních, kde sice hmotnost křídla působí v rámu tahem, v ukotvení pantů však principem reakce opět vznikají napětí tlaková.

Důsledkem toho je postupné svěšování křídla otvorové výplně až s možnou následnou ztrátou funkčnosti, protože kování je výrobně nastaveno na vystředěnou polohu křídla v rámu. Jsou-li totiž porušeny základní geometrické parametry výrobku, nemůže výrobek fungovat jako celek.

Obr. 6.4.1 Příklad pohyblivé části obvodového kování
Obr. 6.4.1 Příklad pohyblivé části obvodového kování

Dalším důležitým faktorem, který je nutné sledovat a případně korigovat, je poloha excentrických pohyblivých částí kování (jezdců). Konstrukce kování je navržena na principu zasunutí jezdců umístěných na křídle do příslušných protikusů na rámu. Část kování s jezdcem a protikus, který je přišroubován na druhé části okna, je znázorněn na obrázku 6.4.1.

Pohyb jezdce je vyvolán pohybem ovládací kliky. Excentrická a zároveň otočná (seřiditelná) hlava jezdců při zavírání přitahuje přes hranu protikusu křídlo do rámu ve výše zmíněné části obvodu okna či dveří. Tím dochází k utěsnění funkční spáry a okno může plnit svou funkci. Pokud je přítlačná síla příliš malá, utěsnění je nedokonalé či vůbec žádné. V opačném případě může dojít k tomu, že přes velký odpor vzniklý třením jezdce o protikus otvorovou výplň nelze uzavřít.

Jestliže není funkční spára optimálně utěsněna, funkčnost je snížena a v krajním případě může být prakticky eliminována. V takových případech dochází k průnikům srážkové vlhkosti, ke zhoršení až eliminaci tepelnětechnických vlastností vlivem neřízeného proudění vzduchu, k podstatnému snížení vzduchové neprůzvučnosti. Při nedokonalé funkci těsnění se poměrně zhusta vyskytuje v zimním období námraza nebo alespoň zkondenzovaná vzdušná vlhkost na vnitřní ploše rámu otvorové výplně. Ta vznikne prouděním teplého vlhkého vzduchu kolem nefunkčního těsnicího profilu, který v místě ochlazení, k němuž dochází v okolí dekompresní dutiny, kondenzuje a v zimním období případně zmrzne. Jeden z takových příkladů je uveden na obrázku 4.5.1 v kapitole Těsnění.

Množství závad ve funkčnosti výplní otvorů může být způsobeno právě špatnou funkcí kování. Jeho seřízení a údržbě se musí věnovat velká pozornost.

Velmi důležitou součástí údržby kování je jeho pravidelné čištění a následné promazání všech pohyblivých částí alespoň jednou ročně. Vhodný je olej s příměsí silikonových složek, které po odpaření olejové části zajišťují zmenšení tření mezi vzájemně se pohybujícími částmi.

následující text předchozí text
 
 
Reklama