Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zatřídění kování podle bezpečnostního stupně

následující text předchozí text

Řídí se klasifikací a požadavky kladenými na kování v ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Zhotovitel musí předložit prohlášení o shodě dodávaného kování s výsledky provedené zkoušky (atestu, certifikátu) jako přílohu ke smlouvě o dílo. Zde je nutné upozornit na nutnost ohlídat, zda použité a smluvně deklarované kování odpovídá i kování použitému při provádění testu otvorového výrobku. Cena kování nemalou měrou ovlivňuje výslednou cenu otvorové výplně, ovlivňuje však výrazně i její kvalitativní ukazatele, jako je pevnost, odolnost proti vniknutí, těsnost proti zatékání, těsnost proti pronikání vzduchu atd. Proto je nutné při dodání otvorových výplní zjistit druh použitého kování a jeho shodu jak se smluvními podmínkami, tak i s atestem otvorové výplně.

Odpovědnost za vhodnost použitého kování vzhledem k jeho bezpečnostní klasifikaci je plně na uživateli. Pro správné použití kování v konkrétním případě se doporučuje zajistit si vyjádření pojišťovny, u níž bude mít uživatel majetek případně pojištěn. Pojišťovna jasně stanoví, která bezpečnostní třída bude vyžadována s ohledem na konkrétní podmínky.

V tabulce 6.5.1 je uvedeno zatřídění otvorových výplní do jednotlivých bezpečnostních tříd dle klasifikace ČSN EN 1627, tabulky C.1, přičemž je v této tabulce také uvedeno, čemu by otvorová výplň měla odolat.

Tabulka 6.5.1 Třídy bezpečnosti proti násilnému vniknutí
ZatříděníPopis
Třída 1Příležitostný zloděj se pokouší rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí (kopáním, nárazy ramene, zdviháním, vytrháváním).
Třída běžného obvodového okenního i dveřního kování bez dalších úprav.
Třída 2Příležitostný zloděj se pokouší dále rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím jednoduchých nástrojů (šroubováku, klínu, kleští).
Třída běžného okenního obvodového i dveřního kování se speciálně upravenými hlavami zavíracích čepů, protikusy v okenním rámu jsou zadlabány nebo připevněny masivními (zesílenými) prostředky.
Třída 3Zloděj se pokusí zjednat si přístup použitím dalšího šroubováku či páčidla.
Třída 4Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekyry, sekáče nebo přenosné akumulátorové vrtačky.
Třída 5Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 125 mm.
Třída 6Zkušený zloděj dále používá sekáč, elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 230 mm.

Třídy 4, 5, 6 jsou pro otvorové výplně prakticky nedosažitelné, ochrana v těchto třídách se řeší dalšími prostředky, jako jsou mříže, rolety, okenice apod. Pro obsáhlost problematiky je vhodné před rozhodnutím o způsobu zabezpečení objektu zvýšením bezpečnostní třídy oken a vnějších dveří seznámit se s úplným zněním ČSN EN 1627 a poradit se s pojišťovnou. Náklady na zvýšení bezpečnosti bývají vysoké, a je tedy účelné je vynaložit cíleně a efektivně.

následující text předchozí text
 
 
Reklama