Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Funkce kování při plnění stavebnětechnických požadavků

následující text předchozí text
Obr. 6.3.1 Ukázka obvodového kování okna s pojistkou proti svěšování
Obr. 6.3.1 Ukázka obvodového kování okna s pojistkou proti svěšování

Moderní obvodová kování jsou konstruována tak, že při zavření otvorové výplně dochází k přitažení křídla do rámu na více místech po části obvodu křídla, případně i po jeho celém obvodu. Příklad obvodového kování okna je na obrázku 6.3.1.

Jak velká bude část obvodu otvorové výplně, kterou je nutno okovat, stanovuje výrobce kování na základě množství provedených zkoušek dle platných norem pro různé velikosti prvků a různé poměry stran otvorové výplně nebo jednotlivých křídel. Výrobce oken obdrží předepsaná tzv. kovací schémata, v nichž je přesně a detailně určen počet a druh všech částí kování a též odkud a kam je otvorová výplň kováním opatřena. Rám i křídlo oken či dveří se opatří kováním s pomocí tzv. kovacích šablon, jež dodává výrobce kování výrobci otvorových výplní jako příslušenství. Tyto šablony přesně stanoví vzdálenosti jednotlivých bodů, v nichž dochází k přitahování křídla do rámu při zavírání okna či dveří.

Dodržování předepsaných kovacích schémat je nutné proto, aby otvorová výplň mohla plnit požadované vlastnosti. Jde o to, aby křídlo bylo po uzavření prostřednictvím utěsňovacích profilů k rámu přitahováno takovou silou, která zajistí požadovanou těsnost prvku, ale zároveň umožní minimální požadované proudění vzduchu (infiltraci) otvorovou výplní a také bezproblémové ovládání okenní kliky. Pokud není kovací schéma dodrženo, může dojít k poruchám funkce okna či dveří.

Předpoklady pro bezchybnou funkci kování lze shrnout do následujícího přehledu:

  • použití produktu, který prošel ověřovacími zkouškami a výrobce může předložit příslušné certifikáty;
  • dodržení předepsaného schématu okování otvorové výplně;
  • použití všech předepsaných komponent včetně určeného počtu spojovacího materiálu (opatřena vrutem či jiným spojovacím prostředkem musí být všechna k tomu určená místa);
  • dodržení šířky funkční spáry, jinak řečeno vzdálenost horní hrany drážky pro kování na křídle musí být v přesné vzdálenosti od vnitřní plochy rámu při započtení výrobních tolerancí. Tato vzdálenost se měří tehdy, když je křídlo zcela symetricky umístěno v rámu. Obvykle se tento rozměr pohybuje mezi 4 až 5 mm;
  • musí být umožněno po definitivním osazení otvorové výplně do stavebního díla pomocí pohyblivých částí kování křídlo přesně vystředit vůči rámu a dodatečně seřizovat.
následující text předchozí text
 
 
Reklama