Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vybrané důležité vlastnosti kování posuzované zkouškami

následující text předchozí text
Tabulka 6.2.1 Třídy odolnosti podle počtu zatěžovacích cyklů
OknaDveře
TřídaPočet cyklůTřídaPočet cyklů
00
15 00015 000
210 000210 000
320 000320 000
450 000
5100 000
6200 000
7500 000
81 000 000
Tabulka 6.2.2 Stupně odolnosti proti korozi
StupeňOdolnost proti působení koroze
0nulová
1nízká
2střední
3vysoká
4velmi vysoká
5výjimečně vysoká

Mechanická trvanlivost oken a dveří dle požadavků ČSN EN 12400

Otvorové výplně se dělí do tříd podle počtu provedených cyklů zavřeno/otevřeno dle tabulky 6.2.1. Běžně používané obvodové kování oken se řadí do třídy 2.

Požadavky na funkčnost kování

Kování musí splňovat všechny požadované funkční vlastnosti. V případě, že se nejedná o výrobek s požadavky na zvýšenou požární bezpečnost či kouřotěsnost, posuzuje se splnění požadavků podle ČSN EN 14351-1:2011+A1.

Mechanické vlastnosti

Podstatnou výhodou kování obvodového proti dříve vyráběným druhům je v tom, že pohyb křídla lze až na výjimky provádět jednou rukou. Podle síly, kterou je nutné vynaložit k ovládání pohyblivé části, je otvorová výplň zařazena do třídy 1, kdy je nutno vyvinout sílu do 100 N nebo krouticí moment do 100 Nm, nebo do třídy 2, kde je nezbytné vyvinout sílu do 30 N či krouticí moment do 5 Nm. Hodnocení se provádí dle ČSN EN 13115. Většina běžně používaného kování se řadí do třídy 2.

Odolnost proti korozi

Poslední z důležitých zkoušek prokazujících kvalitu kování je odolnost proti korozi, hodnocení výsledků zkoušky se posuzuje podle ČSN EN 1670. Výrobky jsou řazeny do 5 stupňů odolnosti, viz tabulku 6.2.2. Běžně používané kování se řadí do stupně 4.

 
následující text předchozí text
 
 
Reklama