Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Plastová okna mohou sloužit desítky let

Moderní plastová okna jsou relativně složitý mechanický výrobek, který prošel za poslední roky podstatným zdokonalením. S tím vzaly za své i dříve často rozšířené mýty, že materiál PVC je zdraví škodlivý, což uživatele nezřídka vedlo k poněkud rezervovanému postoji k plastovým oknům a k preferenci jiných materiálů.


Obecně má tento typ oken velmi dlouhou životnost v řádu několika desítek let. Je ale nasnadě, že na celkovou dobu, po kterou budou plastová okna kvalitně sloužit, má vliv řada faktorů. „V prvé řadě je to samotná technická konstrukce oken, rozhoduje rovněž i kvalitní a odborně provedená montáž a svou roli zde hraje také celková údržba a způsob používání okna jeho uživatelem. Prodloužit životnost plastových oken je navíc možné tím, že budeme provádět vhodné a kvalifikované servisní zásahy a opravy. Zásadní je také používat vždy jen originální náhradní díly od výrobce a vyvarovat se samooprav či nákupu levnějších dílů s nejasným původem,“ uvádí František Hroch, vedoucí divize plastových oken společnosti PKS okna. Při opravách ale vždy musíme mít na paměti poměr mezi cenou a výkonem. Zjednodušeně řečeno, v určitém okamžiku se už opravy a servis stávajících oken přestanou finančně vyplácet a je na čase, zauvažovat o jejich kompletní výměně.

Jakmile přikročíme k výměně starých oken za nová, otevírá se okamžitě otázka jak ekologicky a zároveň i ekonomicky se starými okenními výplněmi naložit. Tuto otázku mohou ostatně v současné chvíli řešit tisíce uživatelů, kteří si plastová okna zakoupili v 90. letech, takže papírová životnost jejich oken se aktuálně blíží ke svému konci.

Likvidace starých plastových oken probíhá pochopitelně jejich šetrnou recyklací. „V jejím průběhu se oddělí jednotlivé komponenty okna, podle typu použitého materiálu. Zvlášť se recyklují skleněné výplně, zvlášť plastové rámy a separovaně pak také kovové doplňky a náhradní díly oken,“ vysvětluje Hroch.

Recyklovaný materiál pak samozřejmě může sloužit k dalšímu použití. Například sklo se dá znovu stavit a i plastové rámy se dají ve sběrnách druhotně zpracovat a následně znovu průmyslově využít.

V dnešní době, kdy je primární důraz kladen na ekologii, se maximální využití materiálů stalo alfou a omegou. „Je to ostatně i v našem vlastním zájmu, abychom zbytečně nevyhazovali věci, které ještě mohou být nějakým způsobem využity, protože tím současně pomáháme zachovat tuto planetu čistší pro příští generace, které přijdou po nás,“ uzavírá František Hroch ze společnosti PKS okna.

www.pksokna.cz