Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pět otázek, které byste si měli položit před výběrem nerezových pantů

Dobrá konstrukce často zůstává bez povšimnutí. Je to z několika důvodů. Za prvé, jestliže výrobek funguje správně, nebývá mu věnováno tolik pozornosti jako tomu, jehož funkce není bezvadná. A za druhé, konstrukční detaily, které tvoří vysoce kvalitní produkt, jsou často koncovému uživateli skryty.

Nerezový závěs N6 poskytuje vynikající odolnost proti korozi v náročných prostředích
Nerezový závěs N6 poskytuje vynikající odolnost proti korozi v náročných prostředích

Toto tvrzení je bezpochyby platné pro mnoho technických komponent: ačkoliv hrají klíčovou roli v zajištění nepřetržité funkčnosti celého řešení, nebývá jim při specifikaci věnováno tolik pozornosti jako jiným prvkům. Jestliže ovšem specifické technické prvky nejsou pro dané užití vhodné, výsledkem je nekvalitní funkce celého produktu, která se může projevit až po uvedení výrobku na trh.

Použijme jako příklad závěsy krytů a dveří z korozivzdorné oceli (lidově „nerezové panty“), které se používají v mnoha aplikacích v průmyslu a jsou na trhu běžně dostupné. Následující otázky pomohou rozlišit mezi mnoha závěsy od různých dodavatelů a vybrat produkt, který je pro daný případ nejvhodnější.

1. Co prozradí výrobní a zkušební procesy o potenciálu vlastností produktu?

Pro mnoho konstruktérů hrají při výběru klíčovou roli základní technické parametry a cena, ale ty jsou jen jedním prvkem celého konstrukčního procesu. Důležitá je také krátkodobá a dlouhodobá funkčnost, ovšem porovnat jednotlivé produkty z tohoto pohledu může být náročné. Jedním způsobem, jak to udělat, je zhodnotit výrobní a zkušební procesy stanovené při konstrukci závěsů. Je třeba se potenciálních dodavatelů ptát, jak své výrobky testují s ohledem na zajištění kvality, trvanlivosti a funkčnosti. Mají vyvinuté speciální procesy pro zajištění konstrukčních a estetických požadavků současně s vysokou funkčností produktu? Osvědčený dodavatel uplatňuje výrobní, zkušební a montážní procesy zajišťující vysokou úroveň integrity produktu – dokonce i při práci v těch nejnáročnějších prostředích.

2. Pomáhají produkty aktivně plnit požadavky regulatorních standardů?

Při uvažování o závěsech z korozivzdorné oceli v mnoha případech není shoda se standardy na prvním místě. Ovšem výběr správného závěsu může velmi pomoci při splnění regulatorních požadavků ve specifických odvětvích průmyslu. To neznamená jen vybrat správný materiál splňující požadavky daného oboru. Například je třeba se ptát, zda byla testována odolnost závěsu proti vlhkosti a prachu (IP65 / NEMA 4) nebo proti rázům a vibracím (EN 61373). Dokonce i malé detaily, jako nezakryté otvory pro upevňovací šrouby, mohou v regulovaném prostředí, např. v potravinářství nebo farmacii, hrát svou roli, protože jsou náchylné ke kontaminaci. Závěsy, které jsou zhotovené z korozivzdorné oceli, mají pochopitelně velkou odolnost proti korozním vlivům, a dokážou proto odolat i agresivním čisticím prostředkům. Ovšem mají-li závěsy nezakryté otvory nebo ostré hrany, zvyšuje to také riziko zranění a nehod, zvláště v prostředí, kde se neustále někdo pohybuje, jako jsou např. interiéry sanitních vozidel. V tomto případě jsou řešením závěsy z korozivzdorné oceli s dodatečným zakrytím, které zabrání styku osob s ostrými hranami a tím sníží riziko zranění; hladký povrch závěsného mechanismu navíc usnadní čištění.

3. Mají výrobky stále stejný perfektní vzhled?

Právě vyrobené a dodané závěsy mají vnější povrchy hladké a krásné. Ovšem budou tak vypadat po dvou, pěti nebo dokonce deseti letech? Jestliže je relativně snadné udržovat jednotný vzhled závěsů ručním leštěním povrchu při dodávkách stovek kusů, bude možné stejný standard dodržet i v případě, že budou objednávány po tisících? Chtějí-li se konstruktéři tomuto problému vyhnout, měli by se zajímat o to, zda procesy, jimiž jsou závěsy vyráběny, zaručují stejnou kvalitu povrchu bez ohledu na to, v jak velkých objemech zakázek jsou vyráběny. Spolehliví dodavatelé jsou ochotni sdělit svým zákazníkům, jakými postupy závěsy vyrábějí, aby dosáhli dlouhodobé odolnosti proti korozi, spolehlivosti a čistitelnosti, a jak zajišťují dokonalý vzhled závěsů bez omezení jejich funkčnosti. Při výběru dodavatele je třeba vzít v úvahu také to, zda nabízí volitelné příslušenství, které zlepšuje vzhled závěsů, ale bez omezení jejich funkce – jako příklad lze uvést povrchovou úpravu s vysokým leskem nebo dodatečné kryty, které zakryjí montážní prvky.

4. Jaké další výhody pro dané použití produkty přinášejí?

Položíme-li si správné otázky již v počáteční fázi konstrukce, můžeme snadno zjistit, jakou přidanou hodnotu může správný výběr produktů přinést pro projekty v oborech, jako jsou strojírenství, HVAC nebo elektrická zařízení. Závěsy z korozivzdorné oceli mají spolehlivou a dlouhodobou funkčnost, stejnou po celou dobu jejich životnosti, a proto nevyžadují žádné následné investice ani nákladnou údržbu.

Buďte obezřetní, jsou-li vybrané závěsy dostupné u dodavatele jen jako jediná, osamocená položka sortimentu. Naproti tomu, jsou-li závěsy z korozivzdorné oceli navržené jako ucelený modulární systém s množstvím provedení křídel závěsů a v různých velikostech, a je-li k nim navíc k dispozici množství volitelných doplňkových dílů, zaručuje to, že bude možné vytvořit mnoho variant a že vše bude bez problémů fungovat dohromady. Navíc se často vyskytuje případ, že ve stejném zařízení je třeba použít také zámek nebo západku; výběr všech potřebných komponent od jednoho dodavatele zaručuje na rozdíl od situace, kdy je každý díl od někoho jiného, kompatibilitu všech dílů v řešení, a přináší mnohem větší flexibilitu konstrukce.

5. Zajistí díl návratnost vložené investice?

V procesu výběru komponent bývá důležitým hlediskem cena. Ovšem je vhodné podívat se na celou situaci z perspektivy zajištění návratnosti investic (ROI, Return of Investment) s ohledem na celou dobu života projektu. Vybírejte komponenty, které mají konkurenceschopnou cenu, ale současně mají i další výhody. Například pomůže závěs, o němž uvažujete, kromě své základní funkce vyřešit také další funkční nebo konstrukční problémy? Zaručuje závěs vysokou odolnost proti korozi při dlouhodobém provozu nebo nabízí další volitelné funkce, které zlepšují kvalitu koncového produktu nebo prostředí uživatele? Ptát se na to, jak dodavatel své závěsy vyrábí, může přispět ke zkrácení doby návratnosti investic do celého projektu.

Nerezový závěs N6 poskytuje vynikající odolnost proti korozi v náročných prostředích
Nerezový závěs N6 poskytuje vynikající odolnost proti korozi v náročných prostředích