Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hranoly pro dřevěná okna

Nízká tepelná vodivost a vhodný poměr mezi vlastní vahou a pevností předurčuje dřevo jako ideální materiál pro výrobu oken a dveří.Výborná zpracovatelnost umožňuje vyrábět z dřevěných eurohranolů okna a dveře velkých rozměrů i prvky atypického tvaru. Poptávka po dřevěných i dražších dřevohliníkových oknech rok od roku roste. Velký důraz je u těchto kladen mj. i na estetickou stránku. Mimořádně důležitá je tak jak kvalita celkového provedení a povrchová úprava, tak i bezvadný vstupní materiál v podobě eurohranolů.

Eurohranoly jako vstupní surovina pro výrobu oken jsou vyráběny lepením dřevěných lamel převážně z radiálního řezu. Z hlediska tvarové stálosti mají lepší vlastnosti než dřevěný masiv, což je dáno mj. skládáním lamel z hlediska řezu. Kvalita dřevěné hmoty je ovlivněna vlhkostí. Podle platných norem nesmí vlhkost dřeva překročit hranici 12 % s tolerancí +2/- 3 %. Navíc před slepením eurohranolu nesmí rozdíl vlhkosti sousedních lamel překročit 2 %.

Smrk a borovice jsou dřeviny, které se pro výrobu oken využívají nejčastěji. Důvodem je mj. i příznivá cena. Obě tyto dřeviny se pro tří i čtyřvrstvé eurohranoly zpracovávají ve formě napojované tzv. CINK a nenapojované tzv. FIX lamely. Samozřejmostí kvalitních eurooken by měla být absence viditelných suků na pohledových stěnách oken. U dřeviny meranti a dub se dodávají okna výhradně v nenapojovaném provedení.

Nenapojované provedení znamená, že vnější lamely jsou bez viditelných spojů, střední lamely však napojené být mohou. Rozdíl oproti napojované variantě lamely je výhradně estetický, nemá žádný vliv na vlastnosti hranolu. V provedení CINK většinou barevný základ povrchové úpravy napojení výrazně překryje, neplatí to ale u transparentního provedení, které naopak kresbu dřeva a do jisté míry i napojení zdůrazní, tuto volbu nelze doporučit. Dřevohliníková okna jako dražší a luxusnější produkt se dodávají rovněž v nenapojovaném provedení.

Oblouková a kruhová okna jsou vždy v provedení s napojením. Zaoblení se vyrábí slepením segmentů a následným zpracováním na obráběcím centru, nejde tedy o technologii ohýbání.

 
 
Reklama