Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Inspekce začala plošně kontrolovat PENB. Chyby obsahuje skoro polovina

Na nekvalitní zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov (PENB) se od loňského roku zaměřila Státní energetická inspekce (SEI). Zkontrolovala už přes tisíc průkazů. Jak se ukazuje, chyby obsahuje cca 40 % z nich. Nejvyšší pokuta byla zatím uložena ve výši 36 000 Kč.

Od 1. 7. 2015 mají zpracovatelé PENB povinnost ohlašovat každý zpracovaný energetický dokument. Celkem jich bylo od té doby ohlášeno 25 867. Nyní se na jejich kontrolu zaměřila Státní energetická inspekce.

Od ledna do října letošního roku bylo dosud prošetřeno celkem 1431 průkazů. Zhruba 40 % z objemu kontrolovaných průkazů má nedostatek takový, že výsledkem kontroly je porušen zákon, následuje správní řízení a uložení pokuty.

Jaké jsou nejčastější chyby?

Mezi nejčastější prohřešky patří chybné stanovení ploch obálky budovy, celkové energeticky vztažné plochy, chybné stanovení skladeb konstrukcí nebo absence zadání tepelných vazeb. Někteří zpracovatelé také zcela zkreslili spotřebu tepla na vytápění budovy nebo jí, možná trochu absurdně, naopak uvedli nereálně vysokou. Je však potřeba rozlišovat nedostatky formálního charakteru a nedostatky přímo ve výpočtu.


Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel Státní energetické inspekce
„Některé prohřešky, jako například stanovení plochy obálky, což je zcela základní údaj pro zpracování průkazu, mají zásadní dopad na zpracování průkazu z toho důvodu, že se propisují celým výpočtem a jedno špatné uvedení této hodnoty ovlivňuje nesprávně celý výpočet včetně výsledné energetické náročnosti hodnocené budovy. Významnost takovéhoto pochybení se pak odráží i ve výši uložené pokuty. Rovněž množství chybných průkazů je zarážející. Proto budeme v kontrolách pokračovat a v případě závažných zjištění nebudeme otálet s udělováním pokut,“ uvedl ústřední ředitel Státní energetické inspekce Ing. Pavel Gebauer.


Ing. Renata Straková, jednatelka Entech-Group
Ing. Renata Straková, jednatelka Entech-Group s.r.o.

Komentář Ing. Renaty Strakové, energetické specialistky, která je na TZB-info garantem rubriky Energetická náročnost budov a jednatelkou společnosti Entech-Group s.r.o., která se v praxi enegetickými průkazy, audity, kontrolami kotlů a další konzultační činností zabývá.

V rámci zpracování PENB se mají navrhovat další možná energeticky úsporná opatření.

Některé současné nabídky na trhu PENB uvádějí nesmyslně nízké ceny RD 2 000 Kč, BD od 4 500 Kč. Pokud se dokument zpracuje v souladu s platnými předpisy, jedná se poměrně podrobné vyhodnocení, ke kterému je potřeba minimální stavební dokumentace v rozsahu půdorysů, řezů, pohledů, technické zprávy a provedené místní šetření na místě u stávajících budov pro prodej či pronájem. V rámci zpracování PENB se mají navrhovat další možná energeticky úsporná opatření. Vlastník budovy, či budoucí vlastník má pak představu, kam se dá budova v oblasti energetické náročnosti v rámci kvalifikační tříd posunout. Formální přístup k tomuto dokumentu je zavádějící, chybný a vede k výše uvedeným pochybením, za které SEI energetické specialisty pokutuje.

Jak se zorientovat na trhu? Pokud poptáváte zpracování PENB je důležité položit budoucímu zpracovateli informaci pro co PENB potřebujete. Doporučuji vybírat v energetického specialistu v dané lokalitě, s ohledem na místní šetření a jeho dojezdovou vzdálenost. Energetický specialista by měl při zpracování PENB s vlastníkem komunikovat a měl by být schopen vysvětlit případné dotazy, jak v oblasti legislativy, tak v oblasti realizace navržených opatření. Pokud bude kritérium pouze nejnižší nabídková cena, je vysoce pravděpodobné, že dokument nebude zpracován OBJEKTIVNĚ, PRAVDIVĚ a ÚPLNĚ jak ukládá zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb.

Za důležité považuji vysvětlení, jak je PENB chápán v našem právním řádu. Jedná se o nástroj pro prokázání splnění podmínek platné prováděcí legislativy pro nové a větší rekonstrukce, nástroj pro klasifikaci stávajících budov v majetku státu či budov určených pro prodej či pronájem. Ukazateli energetické náročnosti budovy jsou, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.

Je nutné si uvědomit, že se nejedná o dokument, který vyhodnocuje skutečné provozní náklady

Na základě těchto uvedených energetických ukazatelů můžeme vypočítat teoretické náklady např. na vytápění při typickém provozu dle účelu užití budovy. Je nutné si uvědomit, že se nejedná o dokument, který vyhodnocuje skutečné provozní náklady, ale klasifikuje, jak si na tom budova stojí v porovnání legislativou nastavené škály. Vysvětlení k výše uvedených ukazatelům by měl být nápomocen právě energetický specialista, který uživatele dokumentem v případě jeho zájmu provede a vše bude schopen vysvětlit.

 
 
Reklama