Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

bkt.summit 2024 – program odborné konference

Buďte součástí 3. ročníku úspěšné odborné konference, kde společně posuneme vizi udržitelných budov do reality. Již 31. ledna 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě nebo v online streamu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Vstupte do budoucnosti stavebnictví na BKT.SUMMIT 2024! Tato konference odhalí nejnovější trendy a inovace v oblasti vytápění a chlazení budov, přičemž se zaměřuje nejen na samotné technologie, ale také na jejich vliv na životní prostředí. Zaregistrujte se a buďte s námi při tvarování udržitelného a energeticky efektivního zítřka!

Poutavý program a prezentace od více než 17 odborníků rozdělen do 3 částí. Samozřejmostí jsou 3 panelové diskuse, prostor pro networking a chutné občerstvení.

Program konference

1. Blok 2. Blok 3. Blok
1. Blok
10:00 Začiatok eventu
Otvorenie eventu
Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., Vedúci katedry – Katedra technických zariadení budov (SvF), Stavebná fakulta STU Bratislava
Privítanie hostí v mene organizátora Rehau
Ing. Igor Borguľa, Managing Director, REHAU s.r.o
Budovy pre budúcnosť: Legislatíva EU o energetickej hospodárnosti
Ing. Peter Robl, Predseda Správnej rady, Budovy pre budúcnosť Občianske združenie
Príspevok prinesie prehľad o mieste kvality vnútorného prostredia budov v aktuálnych programoch podpory obnovy budov na Slovensku. Zároveň pomenuje kľúčové zmeny, ktoré prinesie začínajúca transpozícia revidovaných smerníc EÚ o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti.
Uplatnenie udržateľných technológií a ESG z pohľadu developera
Ing. Martin Stohl, Architect and ESG Manager, SKGBC, JTRE
Horúcou témou dnešných dní pre súkromných developerov je vplyv EU Taxonómie a ESG na navrhovanie aj prevádzku budov. Týka sa to vo významnej miere zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a dekarbonizácie, ale súčasne je dopyt aj po zabezpečení vyššieho komfortu a zdravého vnútorného prostredia. Využitie udržateľných technológií a obnoviteľných zdrojov energií v kombinácii so smart riešeniami sú už preto nevyhnutnosťou. Pre developerov to znamená zásadný obrat v myslení, o čom bude aj tento príspevok.
Energetická efektívnosť nie je len o inovatívnej technológií, ale najmä o komplexnom návrhu budovy ako celku
Ing. Peter Bohuš, Engineer specialist – Building physics, HVAC, Immocap, a.s.
V aktuálne zložitej energetickej situácií sa téma energetickej efketívnosti stala základným pilierom rozvoja a výstavby nových investičných zámerov. Na jednej strane sa tomu odborníci venujúci sa téme trvalo-udržateľného rozvoja dlhodobo veľmi tešia, na strane druhej je namieste obava, aby sa téma nezjednodušila sa iba technologickú otázku. Inovatívne technológie sú nevyhnutné a veľmi dôležité, avšak ich návrhu by mala (musí) predchádzať dôkladná analýza a návrh základného „spotrebiča“.
Týmto spotrebičom je budova, ktorá len pri splnení základných predpokladov nízkej potreby energie (teplo, chlad) vytvára efektívne prostredie pre nasadenie inovatívnych technológií. Ako dosiahnuť návrh tak, aby spĺňal tieto predpoklady?
Dôležitosť tepelnej pohody v administratívnych budovách – Výsledky a zistenia založené na štúdii vykurovania a chladenia v administratívnych budovách.
Manfred Erk, Technical Trainer Marketing Building Technologies, REHAU Industries SE & Co. KG
Tepelná pohoda v administratívnych budovách je základným kameňom projekčného návrhu. Na základe štúdie preskúmame, ktoré technológie sú najúčinnejšie a zmysluplné. Prečo je chladenie tak dôležité najmä pre kancelárie? Ako zosúladiť energetickú efektivitu a tepelnú pohodu? V tomto príspevku nájdete najdôležitejšie odpovede a informácie na optimalizáciu vašich projektov.
15 rokov skúseností s tepelnými čerpadlami voda/voda a BKT v administratívnej budove Viessmann
Ing. Peter Kuliaček, PMM pre alternatívne zdroje, Viessmann s.r.o.
Aké benefity a úskalia priniesli moderné technológie, ktoré pre 15 rokmi významne predbehli technologický štandard na Slovensku pred 15 rokmi? V príspevku sa podelím o dlhodobé praktické skúsenosti s prevádzkou a údržbou administratívnej budovy s inštalovaným systémom BKT pre vykurovanie a chladenie, ktorého zdrojom energie je systém tepelných čerpdiel voda/voda.
Kvalitní renovace jako klíč k bezemisním budovám
Vítězslav Malý, riaditeľ združenia CPD – Centra pasívnych domov
Cesta dekarbonizace sektoru budov vede přes kvalitní renovace s využitím materiálů a technologií s nízkou uhlíkovou stopou. Využívání inovací a správných postupů, stejně jako trojnásobné zvýšení renovačního tempa, je zásadní pro dosažení bezemisního cíle v ČR.
Panelová diskusia ku bloku 1
Moderovaná diskusia a priestor na otázky ohľadom prvého bloku
12:00–13:00 Obedná prestávka
Čas na obed, networking a kávu. Nasleduje druhý blok konferencie.
2. Blok
13:00 Začiatok druhého bloku
Ikonické londýnske projekty s BKT/TABS – White Collar Factory, Featherstone Building a Tate Modern
Laurence Chownsmith, Manager Sales Building Technologies, REHAU Ltd. UK
Prečo je BKT obľubenou voľbou medzi developermi veľkých budov v Londýne? Cesta, výzvy a ako sa BKT zapája do funkcie a estetiky týchto budov. Ako klient profituje z nízkouhlíkovej výstavby a nízkych prevádzkových nákladov a ako nájomníci profitujú z celostného prístupu, ktorý im poskytuje kvalitný pracovný priestor.
Moderný koncept zdroja chladu a tepla pri použití s plošnými sálavými systémami
Ing. Ľubomír Belovič, Obchodný riaditeľ, KLIMAK, s.r.o.
Predstavujeme inovatívny pohľad na vysoko efektívnu výrobu chladu, preskúmame aplikáciu najnovších technológií chladiacich zariadení s vysokou sezónnou účinnosťou a ekologických chladív s nízkym GWP (Global Warming Potential). Naša prezentácia sa zameriava na vplyv týchto technologických inovácií. na návrh a realizáciu plošného systému chladenia. Prostredníctvom analýzy predstavíme, ako táto kombinácia faktorov prispieva k efektívnosti a ekologickej udržateľnosti v oblasti chladenia.
Plytká geotermálna energia – nízkouhlíkový potenciál pre zdroj tepla a chladu. Teória a prax plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem/voda
Mgr. Matúš Klúz, CEO, Gep Vrty s.r.o.
Príspevok predstaví teoretické princípy a prax využitia nízkouhlíkového potenciálu využitia územia pre systémy zdroja tepla a chladu vo forme plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem/voda. Legislatívne požiadavky v procese projektovania, územného plánovania a povoľovania systémov na báze geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem/voda. Praktické ukážky realizácie plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem/voda na území SR, problémy a výzvy počas ich realizácie.
Je povrchová geotermická energia výhodná pre progresívne koncepty vykurovania a chladenia ako BKT?
Ing. Igor Maco, Technický manager TZB, Rehau s.r.o.
Príspevok sa zaoberá možnosťami a výhodami využívania povrchovej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie budov pomocou technológie BKT (TABS). Geotermálna energia z povrchových vrstiev zeme sa javí ako ideálny, stabilný a ekologický zdroj tepla a chladu pre BKT systém, ktorým možno ďalej výrazne znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov.
Dynamická simulácia rezidenčného komplexu ako nástroj zvyšovanie udržateľnosti pri návrhu budov
Ing. Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt a.s.
Príspevok približuje aplikáciu pokročilých postupov integrovaného navrhovania pri návrhu bytového komplexu za špecifických okrajových podmienok. Predstavuje postup tvorby koncepčného návrhu, energetického modelu a využitia výstupov simulácie pre dimenzovania zdroja tepla a chladu. Zdroj tepla a chladu pre navrhnutý BKT systém využíva zriedkavú synergiu CZT a inovatívnych dvojstupňových TČ Voda-voda slovenskej výroby. Otvára diskusiu o prínosoch Integrovaného navrhovania k možnostiach projektantov hľadať pre klienta nákladovo optimálne a udržateľnejšie riešenia návrhu budov.
Ako môže byť navrhnutá moderná strojovňa vo veľkom bytovom dome s BKT
Ing. Rudolf Baran, Riaditeľ, ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
Porozprávame Vám príbeh o pionierskom počine – návrhu strojovne, zdroja chladu a tepla pre veľký bytový dom s BKT v spolupráci s odborníkmi z MHTH. Ako sa náš projekčný tím zhostil tejto unikátnej výzvy a čím si v procese tvorby koncepcie prechádzal. Odprezentujeme Vám výsledok tohto náročného procesu s jeho všetkými pracovnými režimami.
Panelová diskusia ku bloku 2
Moderovaná diskusia a priestor na otázky ohľadom druhého bloku
15:00–15:15 Coffe break
Priestor na poobednú kávičku a networking.
3. Blok
15:00 Začiatok tretieho panelu
Malé mesto, veľká výzva: Udržateľný energetický koncept pre novú štvrť Mayer Malacky
Boris Hrbáň, Partner, Imagine j.s.a.
Dá sa navrhnúť, naplánovať a napovoľovať nová mestská štvrť tak, aby zodpovedala dobe, ktorá príde o desať rokov, a to v prostredí, ktoré zodpovedá skôr dobe spred desiatich rokov? Boris Hrbáň zo spoločnosti Imagine podá správu o neľahkom hľadaní cesty z minulosti do budúcnosti pri rozvoji územia.
Monitoring energetického systému na udržateľnom rezidenčnom projekte Wientalterrassen
BM DI DI Dr. Simon Handler, Konateľ, HaCon GmbH
Projekt bytového domu „Wientalterrassen“ spoločnosti WBV-GPA má užitočnú plochu približne 22 600 m2. Všetky byty sú celoročne temperované systémom BKT – TABS. Zdrojom tepla a chladu sú na 100 % tepelné čerpadlá, ktoré využívajú ako zdroj tepla zem, slnko, odpadovú vodu a odpadové teplo z technickej miestnosti. Prvé roky prevádzky budovy sú sprevádzané rozsiahlym monitorovaním. Prednáška zhrnie výsledky a poznatky z prvého prevádzkového roka.
Využití technologie BKT ve veřejném a soukromém sektoru
Mgr. A. Marek Topič, architekt
Objevte moderní systém vytápění a chlazení BKT, známý také jako TABS (thermally activated building structures). Naše prezentace představí inovativní využití této technologie v praxi na projektech Mateřské školy Treperka a waldorfské Semily (veřejný sektor) a RD Dražka (soukromý sektor). Prozkoumáme, jak BKT přináší ekologická řešení, úspory investic a zajišťuje optimální prostředí pro vytápění a chlazení v moderních stavbách.
Skúsenosti s prevádzkou stropného vykurovania a chladenia v bytovom dome
Ing. Emil Yzakovič, CEO, ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
V príspevku sa zameriame na skúsenosti s prevádzkou stropného vykurovania a chladenia v bytovom dome. Predstavíme vlastnosti, výhody a nevýhody aplikovaného systému, ktorý zabezpečuje komfort spotrebiteľa a hodnotu za peniaze. Analyzujeme vplyv stropného vykurovania a chladenia na energetickú efektivitu, kvalitu vnútorného prostredia a spokojnosť obyvateľov.
Realizácia tepelených čerpadiel voda/voda a BKT systému v polyfunkčnej budove v Malinove
Ing. Juraj Hutko, Konateľ, Juflex s.r.o.
Prednáška sa zameriava na skúsenosti a výzvy, ktoré sa vyskytli pri realizácii projektu administratívnej budovy s temperovaným betónovým jadrom BKT a tepelným čerpadlami voda/voda. Príspevok je založený na príklade reálnej administratívnej budovy v Malinove, ktorá bola nedávno dokončená.
17:00 Koniec prednášok a diskusie
Panelová diskusia ku bloku 3
Moderovaná diskusia a priestor na otázky ohľadom tretieho bloku
Krátka prestávka
Krátka pauza na vyhodnotenie súťaže a priestor pre networking
17:30 Ukončenie konferencie
Vyhodnotenie súťaže
Vyhlásenie výhercov z publika a odovzdanie cien
Organizátor Generální partner Hlavní partneři Partner

Odborní partneři


Mediální partneřiREHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...