Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 5. ročník GREEN WAY DAY

Odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov

Pozvání


Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

5. ročník GREEN WAY DAY bude rozdělen do dvou částí, na část odbornou a společenskou. Aktuální program je zveřejněn zde.

Na setkání se těší
Ing. Jiří Petlach, odborný garant GREEN WAY DAY

Bloky přednášek – program

ČISTÉ PROSTORY Z HLEDISKA TLAKOVÝCH POMĚRŮ
– doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT v Brně

 • Úvod do problematiky tlakových poměrů z pohledu vzduchotechnika, představení dotazníku pro zpětnou vazbu u odborné veřejnosti, tlaková mapa a tlakový spád, právní předpis
 • Vzduchotěsnost obálky prostoru a vliv na tlakové poměry prostoru
 • Vzduchotěsnost potrubních rozvodů a jejich vliv na tlakové poměry prostoru
 • Aplikace regulátorů průtoků a vliv času jejich přenastavení na tlakové hodnoty prostoru

BUILDING INFORMATION MODELING
– Ing. Jiří Hubka, Petlach TZB, Radek Bašta, Graitec

 • BIM v souvislostech – aktuální stav, praktické zkušenosti, aktivity BIM na straně státu, BIM a standardizace, BIM z hlediska Green Deal, další vývoj
 • Inspekce potrubních rozvodů a provozů pomocí dronů
 • Managament dat – práce s daty v BIM projektu

TEPELNÁ ČERPADLA A CHLADIVA
– Ing. Petr Bureš, VESKOM

 • Spolupráce tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren
 • Tepelná čerpadla – teorie vs. praxe – zkušenosti z provozu
 • Zemní plošný kolektor – příběh jednoho rodinného domu
 • Budoucnost tepelných čerpadel – jak se mění pohled a požadavky
 • Zpětná vazba ze servisu tepelných čerpadel pro stavebníky a projektanty
 • Energetické vychytávky u chillerů tepelných čerpadel
 • Novinky v oblasti chladiv

EKODESIGN – PANELOVÁ DISKUSE
– Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze

VYUŽITÍ VODÍKU
– doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., ČVUT v Praze

Akce je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je zařazena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 3.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání

7. 6. 2022 – Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5

Upozorňujeme, že v místě konání není možnost parkování. Můžete využít parkování u tramvajové stanice Geologická nebo nadzemní garáže Barrandov.

Odborný program – zahájení v 10 h, ukončení v 15.30 h.

Společenský večer – zahájení v 16.30 h, ukončení ve 22 h.

Hudební program zahájí cimbálová muzika Alexandra Vrábela. V průběhu večera vystoupí hudební skupina Míchačky betonu převážně v rockovém a pop-rockovém rytmu.

Občerstvení formou rautu se Svijanským pivem. Oblečení neformální.

Účastnický poplatek

Vstup na odbornou část je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 31. 5. 2022 – pro přihlášení můžete využít online přihlášku na konci tohoto článku.

Vstup na společenskou část

Účast na společenské části je zpoplatněna vstupným v částce 600 Kč pro 2 osoby. Vstup je zdarma pro:

 • členy Společnosti pro techniku prostředí včetně doprovodu,
 • hosty partnerů GREEN WAY DAY včetně doprovodu.

Cena je uvedena včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky účasti na společenském večeru Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:

 • Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
 • Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení účasti na společenské části akce a nepošlete za sebe náhradníka, poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

Partneři

Zlatý partner


Stříbrný partner


Bronzoví partneři

 
 
Reklama