Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Dopady novely vyhlášky 78/2013


Pořádající firmy REFLEX CZ, RESIDEO, STIEBEL ELTRON a WILO CS si Vás dovolují pozvat na tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov. Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze, která bude rozdělena do tří bloků:


  1. souhrn novinek v legislativě
  2. budovy s téměř nulovou spotřebou energie
  3. novinky z vědy a výzkumu.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05 Odborná přednáška ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Dopady novely vyhlášky 78/2013)

RESIDEO
Osvědčené postupy při navrhování úsporného a komfortního vytápění s výrobky Honeywell Home

REFLEX CZ
Podtlakové odplyňování a úprava vody v otopných a chladicích systémech, návrhy deskových výměníků

STIEBEL ELTRON
Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly v kombinaci s řízeným větráním

WILO CS
Chytrá řešení v čerpací technice – konektivita, vzdálené řízení, úspornost
13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře
Oběd

Program semináře, který budeme pořádat v Praze – Masarykově koleji, bude vysílán živě. Zájemci o online přenos se mohou registrovat v přihlášce na konci článku.

Přednášející:

ČVUT, FSV, Katedra TZB prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a kolektiv
Reflex CZ Ing. Martin Fořt
Resideo Igor Belovič
Stiebel Eltron Ing. Petr Novotný, Ing. David Šafránek
Wilo CS Ing. Vladimír Bandouch, Ing. Petr Vacek

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Datum a místo konání

28. 1. 2020 Karlovy Vary – Hotel Dvorana, Chebská 394/44
29. 1. 2020 Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517
30. 1. 2020 České Budějovice – Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14
4. 2. 2020 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
5. 2. 2020 Olomouc – Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7 – po skončení semináře možnost prohlídky historicky unikátní stavby proměněné v interaktivní muzeum vědy – zdarma pro účastníky semináře
6. 2. 2020 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
11. 2. 2020 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
12. 2. 2020 Zlín – Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
13. 2. 2020 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
19. 2. 2020 Liberec – iQLANDIA, Nitranská 10 – parkování zdarma, po skončení semináře možnost prohlídky expozic IQLANDIA – zdarma pro účastníky semináře
20. 2. 2020 Plzeň – Techmania Science Center, U Planetária 1 – parkování zdarma, po skončení semináře možnost prohlídky Techmania SC – zdarma pro účastníky semináře

Za pořádající firmy se na setkání s Vámi těší odborní garanti semináře:

Ing. Ivan Androník resideo
Ademco CZ s. r. o. – Praha o. z.
V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4
www.honeywell.cz/Home
Ivan.Andronik@resideo.cz
Ing. Martin Fořt Reflex CZ, s. r. o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
www.reflexcz.cz
fort@reflexcz.cz
Ing. Petr Novotný Stiebel Eltron, s. r. o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
www.stiebel-eltron.cz
petr.novotny@stiebel-eltron.cz
Ing. Petr Vacek Wilo CS, s. r. o.
Obchodní 125, 251 01 Čestlice
www.wilo.cz
Petr.Vacek@wilo.com
 
 
Reklama