Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

5 nejčastějších chyb při používání střešního záchytného systému a jak se jim vyhnout

Mít systém zachycení (nebo zadržení) pádu osob je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti při pohybu na střeše, ale to samo o sobě není klíčem k úspěchu. Jaké jsou nejčastější chyby při používání?

1. Kontrola stavu systému

Systém musí být pravidelně kontrolován certifikovanou osobou, aby se zajistilo, že je i nadále bezpečný a účinný. Bez provedené revize ho není možné používat.

Stejně tak je nutné před každým použitím zkontrolovat stav a funkčnost systému. V případě, že si nejste jisti, zkontaktujte pověřenou osobu a systém nepoužívejte.

2. Osobní ochranné pracovní prostředky

Nepoužití OOPP (jako např. postroje či přilby) anebo použití, které není v souladu s instrukcemi výrobce, jsou dalšími častými chybami, kterých se může uživatel dopustit.

3. Nesprávné použití systému

Nedodržování pokynů výrobce záchytného systému, jako je překročení kapacity (na úseku, kotvicím bodu anebo typu kotvení), nedodržování správného postupu nebo použití k účelům, k nimž systém neslouží (např. k pracím v závěsu, k nimž je určen systém pro práci v závěsu).

4. Ignorování rizikových faktorů

Situace, které ovlivňují bezpečnost práce na střeše (a užití systému). Předně špatné počasí anebo neprověření následků po špatném počasí.

5. Nepoužití záchytného systému vůbec

I to se bohužel stává. Jestliže se osoba nachází v rizikové zóně, musí být zajištěna proti pádu!

 

Minimalizace rizik

Proškolte své zaměstnance. Na užívání záchytného systému*, na práci ve výškách, BOZP atp. Zvyšování znalostí a dovedností minimalizuje rizika, která by mohla mít fatální následky.

Dbejte na dodržování bezpečnostních pravidel a pokynů výrobců (systému, jednotlivých OOPP).


*Většina výrobců poskytuje školení a manuály k užívání.

 

- tým ROOFIX

Chci víc informací o ROOFIX


ROOFIX
logo ROOFIX

Český certifikovaný výrobce 1. střešního záchytného a zádržného systému proti pádu osob ROOFIX, 2. uchycení pro FV panely ROOFIX fv. Nově prodáváme i vybavení pro práci ve výškách. Nabízíme tak komplexní ochranu při práci ve výškách. Smyslem naší práce je ...

 
 
Reklama