Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potvrzeno - technologie FN NANO(R) ochlazuje města

Produkt FN NANO(R) získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL. Je součástí U.S. Green Building Council (Americká rada pro zelené budovy), která podporuje udržitelnost při navrhování, výstavbě a provozu budov.


Zdroj obr.: MACOMA LLC. - kompletně ošetřený dům v Las Vegas technologií FN NANO.

Cool Roof Rating Council je nezisková organizace, která vyvíjí přesné a důvěryhodné metody pro hodnocení a označování radiačních vlastností střešních a vnějších stěnových výrobků.

Posuzovala produkt FN®2 technologie FN NANO® a jeho schopnost odrážet tepelné a solární záření. Z uvedeného výsledku měření, testů a závěrečného potvrzení bylo vyhodnoceno, že nano nátěr FN®2 odráží téměř 80 % tepelné energie zpět do vesmíru. Pokles odrazivosti při stanovení akcelerovaného stárnutí za 3 roky je 16 %. Toto měření a následný certifikát byl vytvořen pro našeho partnera v USA - společnost MACOMA Environmental Technologies 3920 E. Patrick Lane, Las Vegas, NV 89120.

Město Las Vegas se za posledních 5 let oteplilo o 5 °C. Jedná se o největší lokální oteplení na Zemi, jelikož zde v posledních 5 letech bylo vybudováno mnoho černých a tmavých střech, tmavé plochy silniční infrastruktury a další stavby, které takto negativně přispěly k tomuto velkému lokálnímu oteplení. Proti každé tmavé ploše má technologie FN NANO® řešení. Bílé plochy s FN®2 zůstanou dlouhodobě čisté a pomohou zpět ochladit město.

Tato technologie kombinuje ekologické i ekonomické efekty. V letním období nejen že ochlazuje města a čistí ovzduší od toxických látek, ale v takto ošetřených domech není nutno pouštět klimatizaci anebo jen ve velmi malé míře což má za následek nemalou finanční úsporu. Pojďme tedy pomáhat i našim městům v boji proti globálnímu oteplování. Vytvoříme si dlouhodobě krásná a čistá města, ve kterých se nám všem bude lépe žít.

Díky nátěrům FN NANO® a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší tuny škodlivých látek. Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a dokážeme ochránit zdraví lidí. FN NANO® fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes.

FN-NANO s.r.o.
logo FN-NANO s.r.o.

FN NANO® je technologie 21. století, která zajišťuje vysokou sanitárnost prostředí, snižuje riziko přenosu nákaz a umožňuje bezpečné používání dezinfekčních prostředků. S touto technologií zůstávají povrchy dlouhodobě čisté bez virů, bakterií, plísní ...

 
 
Reklama