Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Unikátní fasáda na Emporio Tower v Hamburku

Bývalá Univeler Tower, dnes Emporio Towerv Hamburku, památkově chráněná, byla kompletně rekonstruována. Z důvodu požadavků na zachování původního vzhledu a architektonického výrazu z šedesátých let byla zrealizována vzhledově autentická replika fasádního systému, ale s vysokou energetickou účinností – kompaktní dvoustěnná fasáda. Speciální řešení založené na fasádním systému od společnosti Schüco je významným příspěvkem k udržitelné renovaci, díky které získala budova předcertifikaci LEED Gold.

Fasáda Emporio Tower byla tedy důležitá jak z hlediska úvah z hlediska hospodaření s energií, tak z hlediska požadavků památkové péče. Typickým rysem budovy jsou průběžná pásová okna střídající se v jednotlivých podlažích s pruhem parapetů z panelů z bílého skla, což vytváří výraznou horizontální strukturu fasády. Tenké svislé linie jsou vytvořeny štíhlými profily. Při renovaci byl tento vzhled bezezbytku reprodukován. Zároveň byly při renovaci splněny současné funkční požadavky na stínění, tepelnou izolaci a izolaci proti hluku.

Součinitel prostupu tepla fasády U má hodnotu 1.1 W/m2K. Díky akustickým parametrům je fasáda zařazena do třídy zvukové izolace 4 a spolehlivě tak chrání kanceláře od hluku vně budovy. Nabízí účinné stínění a osvětlení za všech povětrnostních podmínek. Navíc fasáda splňuje bezpečnostní požadavky plynoucí z německých předpisů. Jedná se o dvoustěnnou fasádu. Mezi vnější obálkou z 16mm laminovaného bezpečnostního skla a samotným oknem je pouhých 13,5 cm. Tento rozměr je dostatečný pro provětrávání, dodatečnou tepelnou a zvukovou izolaci a pro umístění stínicích prvků, chráněných před větrem.

Na fasádu Emporio Tower, vysoké 98 m, bylo použito téměř 2700 dílů fasády, každý o rozměrech 1,9*3,6 m. Budova byla navíc zvýšena o 2 běžná podlaží a jedno technické. Zajímavá byla montáž fasády, kdy stará fasáda byla sejmuta a současně odstraněné části fasády byly ihned nahrazeny novými. Tím se mimo jiné zajistilo, že během renovace nedošlo k výrazné změně rozložení zatížení nosných konstrukcí budovy.

Přízemí budovy si vyžádalo speciální řešení fasády vzhledem k památkové ochraně. Fasáda je tvořena skleněnými díly o výšce asi 6 m a šířce 1,35 m z bezpečnostního skla. Jednotky jsou zavěšeny v úrovni stropu a spojeny bezrámovou technologií. Po výšce byly vyztuženy skleněnými žebry o výšce také 6 m.

Renovací budovy Emporio Tower bylo dosaženo 75% úspory energie na vytápění a větrání. Vytápění, větrání a chlazení lze nyní individuálně regulovat pro každou kancelářskou jednotku.