Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Dřevostavby / od 9.9.2013 do 15.12.2014


zpět na aktuální články

15.12.2014
Ing. et Ing. Richard Hlaváč, Ing. Jiří Souček, ČVUT Praha, katedra Konstrukcí pozemních staveb, Ing. Petra Tichá, Ph.D., Ing. Tereza Bendová, ČVUT Praha, katedra Fyziky

Dřevo samotné, i velká část materiálů na bázi dřeva, jsou materiály s relativně vysokou propustností pro vodní páry. Jako ochranu dřevěných konstrukcí používáme různé prostředky založené na odlišných principiálních základech. Tato ochrana však zvyšuje nepropustnost dřevěných konstrukcí pro vodní páry, což může ovlivnit vlhkostní bilanci jednotlivých obvodových konstrukcí.

1.12.2014
doc. Ing. Detvaj Juraj, CSc., doc. Ing. Klement Ivan, CSc., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra mechanickej technológie dreva

Cieľom článku je ukázať, ako sme na dutom drevenom stĺpe s overenou konštrukciou, zdôvodnenou technológiou výroby, aplikovali použitie atypickej dreviny Tmavočervené Meranti. Hlavne však sme sa snažili účelovo modelovať jeho mechanické vlastnosti formou nedeštruktívneho určovania dynamického modulu pružnosti prírezov.

10.11.2014
Ing. Michal Frank, VUSTAH Brno, Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., VUT Brno

Význam a obliba dřevostaveb v České republice dlouhodobě stoupá, především z důvodu rychlosti stavby a nízké energetické náročnosti hotového domu. Pro laboratorní měření stěžejního akustického parametru – vážené vzduchové neprůzvučnosti – byla navržena konstrukce stěny dřevostavby, jež by měla splňovat požadavky příslušných norem.

13.10.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., SvF STU v Bratislave, Ing. Orsolya Katona, SvF STU v Bratislave, Slovensko

Krížom lepené drevo (nem. BSP – BrettSPerrholz, angl. CLT – Cross Laminated Timber, obchodný názov v niektorých krajinách X-LAM) je materiál, v ktorom sú využité dobré vlastnosti prútových prvkov vo forme plošných prvkov – dosiek a stien. Využívanie krížom lepeného dreva (ďalej iba CLT) ako stavebného materiálu sa spopularizovalo len v nedávnej minulosti. Je plnohodnotným materiálom nosných konštrukcií obytných budov do výšky deviatich podlaží (zatiaľ...).

22.9.2014
Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Ing. Monika Terebesyová, Ph.D., ČVUT Praha, UCEEB

Ve stavební praxi se často setkáváme s problematikou zvýšené vlhkosti stavebních materiálů nebo systémů, protože většina budov přichází do kontaktu s vodou v různé formě. Dlouhodobé působení vlhkosti na kteroukoliv část stavební konstrukce (střecha, stěny, základy…) má za následek snížení užitných vlastností stavby a zhoršování její kvality. Ohřev mikrovlnným zářením představuje jednu z nejefektivnějších metod vysoušení a fyzikální sterilizace dřevařských výrobků.

25.8.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., SvF STU v Bratislave, Slovensko

Predstavujeme projekt „Via Cenni“, ktory pozostáva zo štyroch 9podlažných bytových domov, ktoré sú vzájomne prepojené 2podlažnými objektmi. Celý projekt je plánovaný ako stavba z krížom lepeného dreva a ma malú odlišnosť, ktorou posunul možnosti CLT opäť o krok ďalej; je navrhnutý a postavený so zohľadnením seizmického zaťaženia.

11.8.2014
Jozef BEDNÁR, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Slovensko, Florian EHRLICH, Martin TEIBINGER, Holzforschung Austria; Fachbereiche Bauphysik Wien, Österreich, Thomas BEDNÁR, Technische Universität Wien; Forschungsbereich für Bauphysik und Schallschutz Wien, Österreich

Príspevok prezentuje dlhodobé meranie vnútorných povrchových teplôt obvodových stien z rôznych konštrukčných materiálov. Výsledky týchto meraní sú zdrojom cenných poznatkov, ktoré je možné využiť pri návrhu optimálnej konštrukčnej skladby.

28.7.2014
Ing. Jozef Bednár, Ing. Pavol Sedlák, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Slovensko

Cieľom príspevku je analýza výsledkov rozsiahleho súboru meraní vzduchotesnosti drevostavieb v závislosti od významnosti rôznych vplyvov a početnosti lokalizovaných netesností.

21.4.2014
Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec

Nejčastější systém montovaných domů na bázi dřeva s nosnou kostrou z řeziva a nosnými nebo výztužnými plášti z deskových materiálů se podle způsobu konstrukce a provádění buď vyrábí z jednotlivých přířezů řeziva a deskových materiálů v zásadě na staveništi nebo domy pozůstávají z prefabrikovaných stěnových případně i stropních panelů.

13.1.2014
Ing. Robert Jára, doc. Ing. Dr. Jakub Dolejš, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

Tento příspěvek je zaměřen na popis chování sendvičových nosných panelů s polystyrénovým jádrem a ztužujícími OSB deskami, které tvoří plášť po obou stranách. Spolupůsobení jednotlivých komponent panelu je zajištěno lepeným plošným spojem.

30.12.2013
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Lukáš Velebil, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

V poslední době se při realizaci dřevostaveb začíná stále více uplatňovat masivní deskový systém z křížem vrstveného dřeva. V současnosti je nejrozšířenějším způsobem spojování jednotlivých vrstev tohoto deskového systému celoplošné lepení pomocí polyuretanových, fenolických a melaminových lepidel. Alternativou lepícího procesu je využití mechanických spojovacích prostředků.

25.11.2013
Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek seznamuje se specifickými požárními požadavky pro dřevostavby v České republice. Z důvodu většího rozsahu je rozdělen do dvou dílů. První díl se zaměřuje na dílčí charakteristiku výrobků, konstrukcí, staveb a jejich požární odolnost. Druhý díl se zaměřuje na problematiku odstupových vzdáleností a požární otevřenost obvodových stěn.

18.11.2013
Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek seznamuje se specifickými požárními požadavky pro dřevostavby v České republice. Z důvodu většího rozsahu je rozdělen do dvou dílů. První díl se zaměřuje na dílčí charakteristiku výrobků, konstrukcí, staveb a jejich požární odolnost. Druhý díl se zaměřuje na problematiku odstupových vzdáleností a požární otevřenost obvodových stěn.

16.9.2013
Ing. Vojtěch Veselý, Mendelova univerzita Brno

Masivní dřevostavby jsou v současné době znovuobjeveným trendem, který se snaží přiblížit více přírodě, než umožňují jiné stavby, ale zároveň si udržet moderní a funkční design.

9.9.2013
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. arch. Bc. Anna Gregorová, Ing. Lenka Melzerová, Ph.D., ČVUT Praha

Nosné konstrukce budov na bázi dřeva se do nedávna realizovaly převážně jako roubenky a lehké či těžké skelety, na které se používaly tyčové prvky z kulatiny, deskového a hraněného řeziva, lepené lamelového a vrstveného dřeva. Poměrně novým deskovým materiálem, vhodným pro realizaci budov na bázi dřeva, je křížem vrstvené dřevo (CLT), kterému je věnován tento příspěvek. V příspěvku jsou popsány jeho mechanické vlastnosti a pokročilé metody pro navrhování konstrukcí z tohoto materiálu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama