Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proběhl 12. ročník konference Dřevostavby v praxi

Zájem o dřevostavby roste. Zájem Čechů o stavby ze dřeva roste a dodavatelé materiálu zažívají rostoucí zájem o své produkty. Podle Českého statistického úřadu jejich podíl co do počtu dokončených rodinných domů dosáhl v loňském roce 14,8 % a v tom letošním by měl být podle odhadů ještě vyšší.

Zájem o dřevostavby roste. Suchá výstavba je rychlá a levná

Jsou za rostoucím podílem nových dřevostaveb preference majitelů staveb, nebo současný vývoj ovlivňuje i dočasná krize, kdy se na dodávky cihel a dalšího materiálu čeká i několik měsíců? Odpovědi hledal již 12. ročník konference Dřevostavby v praxi, který se uskutečnil 25. a 26. října v hotelu Skalský Dvůr na Vysočině. Organizátory konference byli Jiří Provázek ze společnosti RIGIPS a Stanislav Müller, šéfredaktor časopisu Dřevoportál.

Úvodní blok přednášek se věnoval tématu Podlahy v dřevostavbách, jež vedli Josef Voborník z Cechu podlahářů a Lukáš Kopp ze společnosti Serafin Campestrini. Konečné slovo měl organizátor konference Jiří Provázek ze společnosti RIGIPS, který navázal na podlahy novými skladbami stěn a stropů s otevřenými vlastnostmi a svým kolegům představil nové složení skladeb „I“ nosníků a skladby s novými izolačními materiály.

Výraznou pozornost poutají zelené střechy

Druhá část konference byla zaměřena zejména na fasády a střechy dřevostaveb. Architekt Josef Hoffmann ze společnosti ISOVER seznámil účastníky konference s tzv. zelenými střechami a moderními postupy, jak lze vegetační střechy realizovat. Na svou přednášku navázal i pracovním workshopem, kde účastníkům ukázal praktické provedení některých realizací.

Čistotu fasád zajišťují chytré omítky

Tomáš Pošta ze společnosti WEBER představil kontaktní fasády a řešení styku s otvorovými výplněmi. Věnoval se také chytrým omítkám, které umí dokonale zpracovávat srážkovou vodu tak, aby na fasádě byla co nejkratší dobu a na omítce se nešířily řasy a plísně. Třetí přednáškový blok obsahoval mimo jiné workshop Vojtěcha Zítka (RIGIPS), který vysvětloval problematiku BIM a stavební praxi.

Karel Sedláček (ISOVER) navázal s tématem Spodní stavba a sokl, na kterém demonstroval vhodnost pro použití v dřevostavbách. JUDr. Lenka Čížková a JUDr. Otakar Švorčík seznámili zájemce s požadavky GDPR, které se týkají i stavebních firem.

Na závěr konference proběhly přednášky od významných slovenských profesorů Jozefa Štefka a Antona Osvalda na témata fyzikální a užitkové vlastnosti dřevostaveb a požární odolnost dřevěných stavebních konstrukcí.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Dodavatel sádrokartonových a sádrovláknitých systémů, sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. Modré akustické systémy pro protihlukovou ochranu budov. Komplexní systém pro výstavbu dřevostaveb.

 
 
Reklama