Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie ze systému Xella

Standard budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) je od ledna 2020 povinný již pro veškeré nové budovy. Investoři se tohoto faktu zbytečně obávají. Co nový NZEB standard znamená a jak se na něj připravila společnost Xella odpovídá v rozhovoru Ing. arch. Zdeněk Podlaha.

Ing. arch. Zdeněk Podlaha ze společnosti Xella odpovídá v rozhovoru pro TZB-info na téma budov s téměř nulovou spotřebou energie.

„Vytápění je největší spotřebitel energie v budovách, a tím pádem také největší producent škodlivin vypouštěných do ovzduší. Z toho plyne trend omezení produkce škodlivin, zejména CO2, který se promítl do znění evropských směrnic o energetické náročnosti budov,“ říká Zdeněk Podlaha ze společnosti Xella.

„Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou známé již řadu let, a tak společnost Xella i ostatní konkurenční firmy mají systémy již v dnešní době uceleny a hlavně za tu řadu let, kdy se požadavky vztahovaly na budovy s větší podlahovou plochou, jsme si mohli technologie a systémy odzkoušet a v dnešní době nabízet již otestovaná řešení,“ vysvětluje Zdeněk Podlaha a dodává: „Z hlediska požadavků investorů je to již standardem, zejména u rodinných domů.“

Parametry pasivního domu, pokud se pro něj investor rozhodne, jdou v současném nastavení dále, než u budov s téměř nulovou spotřebou energie. U posuzování obálky budovy pasivních domů hrají podle Zdeňka Podlahy nejvýznamnější roli detaily:

„Pro posuzování a navrhování budov vypracovala společnost Xella soubor detailů s danými parametry, jako je např. liniový součinitel prostupu tepla apod. Je to soubor detailů, které hrají největší roli v rámci posouzení budovy z hlediska energetické náročnosti. Není zde třeba používat obecné přirážky do hodnocení, ale lze použít exaktně určenou hodnotu. Soubor detailů a další podklady jsou volně k dispozici na stránkách společnosti Xella,“ uzavírá Zdeněk Podlaha.

Další podrobnosti si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru.

 
 
Reklama