Zadávání veřejných zakázek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Zpráva ze semináře v Pardubicích
Datum: 31.10.2017  |  Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.  |  Firemní článek

Ve čtvrtek 19. 10. proběhl v budově krajského úřadu Pardubického kraje seminář na téma zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy, který jsme pořádali společně s Českou radou pro šetrné budovy. Ústředním tématem semináře byly postupy, jichž mohou obce či kraje využít při zadávání zakázek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jejich financování a architektonické přípravě.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33
602 00 Brno

tel.:(+ 420) 545 213 975
e-mail:
web:www.fbadvokati.cz

Semináře se zúčastnilo přes 20 zástupců veřejné správy společně s dalšími zájemci o téma. Akce byla uspořádána v rámci podpory trendu zohledňování sociálních a environmentálních kritérií při zadávání veřejných zakázek, v čemž se snažíme být veřejné správě partnery.

V rámci prvního bloku představila právnička Frank Bold Advokáti Anna Francová právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy a postupy s uvedením příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí. Ve své přednášce se zaměřila zejména na proces zadávacího řízení a kritéria kvality s příklady, jako je uživatelská přístupnost či inovativní aspekty.

Následně vystoupil Lukáš Urban, vedoucí odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie ze Státního fondu životního prostředí. Ten svou prezentaci věnoval možnostem financování novostaveb a rekonstrukcí staveb ve veřejném sektoru právě z prostředků Státního fondu pro životní prostředí. Kromě typů podporovaných projektů a aktuálních výzev k dotacím představil také možnost financování projektů formou výpůjčky.

Svůj příspěvek o možnosti využití principu Design-Build v České republice přednesl advokát Aleš Chomrád z Asociace poskytovatelů energetických služeb. Popsal základní myšlenku principu Design-Build, kdy je odpovědnost za projekt už od počátku nebo v jeho části přenesena na zhotovitele projektu s uvedením, za jakých podmínek je smysluplné tento princip využít.

Dále vystoupili architekti Adam Rujbr a Mirko Lev z Adam Rujbr Architects se svou prezentací o technických principech a parametrech zadávání veřejných zakázek na kvalitu a dlouhodobou efektivitu. Představili parametry zadávání s ohledem na praxi architektů společně s koncepty pasivního domu a architektonické soutěže. Zdůraznili význam fáze návrhu projektu, která je často opomíjena a důležitost jednoho projektanta pro celý projekt k zajištění kontinuity práce.

Michal Kuzmič z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se v následujícím bloku věnoval představení centra a dále příkladům komplexního řešení úprav škol v Buštěhradu a Postřekově. Ve své přednášce mj. vyzdvihnul a popsal mapování potřeb objektu, mezi které patří oslovení zainteresovaných stran a jejich seskupení či kontrola očekávání.

Na závěr semináře znovu vystoupili architekti Adam Rujbr a Mirko Lev s prezentací několika příkladů kvalitativních principů ve veřejných zakázkách na budovách v České republice i zahraničí.

Děkujeme všem účastníkům semináře i přednášejícím za jejich účast, přednesené příspěvky a živou diskusi v přestávkách a mezičasech. Nad seminářem převzal záštitu ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje a hejtman Jihomoravského kraje. Akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017.

 

Datum: 31.10.2017
Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco