Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vliv úsporných ventilátorů při integraci systémů v budovách, regulace

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov ukládá členským státům Evropské unie za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (pouze veřejné budovy) a všechny nové budovy do 31. 12. 2020 byly budovami s nízkou spotřebou energie. Jedná se o tzv. požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly zero-energy buildings, zkratka NZEB), který vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU. Tato směrnice se prakticky týká veškeré energie potřebné pro provoz energetických systémů budov vč. vytápění, větrání, klimatizace, ohřevu TUV, osvětlení a elektrických spotřebičů.

Pro budovy s nízkou spotřebou energie bude stejně jako u pasivních domů nutné řešit řízené větrání se zpětným získáváním tepla. V těchto budovách se bude provádět řízené větrání podle potřeby (tzv. DCV - Demand Control Ventilation). Větrací zařízení budou osazená EC ventilátory s možností plynulé změny otáček, které zajistí požadovaný průtok a odpovídající kvalitu vnitřního vzduchu. Regulace otáček ventilátorů se bude provádět na základě snímání kvality ovzduší (pomocí čidel teploty, vlhkosti a CO2). Budou se používat stále sofistikovanější rekuperační jednotky, které budou umožňovat uzavřít přívod vzduchu s možností zachování minimálního potřebného průtoku vzduchu do místností. Ventilátory budou vybaveny snímači tlakové diference a podle změny statického tlaku v systému budou regulovat potřebné množství vzduchu. V budovách se shromažďováním osob je tento systém už dnes téměř běžný, ale v administrativních budovách a rodinných domech se bude jednat o poměrně nové pojetí řešení větracího systému, vč. měření a regulace.

V těchto souvislostech bude růst tlak na výrobce větracích a klimatizačních zařízení, kteří jsou nuceni stále zdokonalovat svoje výrobky. Výrobci jednotek budou nuceni v dokumentaci ke svým zařízením dokládat parametry účinnosti svých zařízení. Bude nutné deklarovat příkonové charakteristiky ventilátorů pro více rozsahů otáček a hodnoty měrného příkonu ventilátorů SFP v závislosti na objemovém průtoku vzduchu. Dá se očekávat, že výrobcům, kteří budou udávat např. jedinou hodnotu koeficientu SFP a faktoru zpětného získávání tepla bez udání bližších údajů, těmto výrobcům nebude možné v nedaleké budoucnosti důvěřovat. Uživatelé ventilátorů Ziehl-Abegg získají vzduchotechnické parametry vč. hodnot účinností, hlučností a příkonů v libovolném pracovním bodě ventilátoru pomocí programu pro návrh ventilátorů FANSELECT. Program Fanselect má certifikát TÜV a je volně dostupný na internetových stránkách společnosti Ziehl-Abegg. Zavedením směrnice 2010/31/EU bude nutné provádět celoroční výpočty energetické náročnosti budovy. Pak výrobky s nedostatečnou deklarací energetické spotřeby budou pro projektanty nezajímavé, protože nebude možné vyhodnotit celoroční energetickou náročnost budovy. Výrobci větracích a klimatizačních zařízení pro rezidentní domy budou nuceni své výrobky vybavovat stejnými energetickými štítky, které už známe u domácích spotřebičů.

Ziehl-Abegg vyvíjí nové ventilátory na základě znalostí z oboru bioniky. Jednou z novinek vyvinutou na základě tohoto oboru ve spojení s nejnovějšími technickými poznatky jsou malé radiální ventilátory ZApilot s průměry kol 180, 190, 220, 225 a 250 mm. Upoutávku na ventilátory ZApilot najdete na 3. stránce obálky tohoto časopisu. Jedná se o patentově chráněné výrobky, ke kterým Vám v případě zájmu poskytne více informací jednatel společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. Ing. Pavel Halabala. Ziehl-Abegg vyrábí a dodává široký sortiment energeticky úsporných ventilátorů pro větrací a klimatizační jednotky v rozsahu příkonu od 90W do 100 kW. Více informací k našim výrobkům najdete na www.ziehl-abegg.cz nebo si můžete udělat výběr ventilátorů sami pomocí již zmíněného SW programu Fanselect.

Podstatnou roli z hlediska provozu „nulových budov“ hrají systémy měření a regulace (MaR). Do praxe prosazujeme sofistikované soustavy řízení, které dokáží vyhodnotit aktuální možnosti generování množství energie z obnovitelných zdrojů a energetické spotřeby s ohledem na tvorbu vnitřního prostředí. Doporučujeme monitorování provozu chladicích a klimatizačních zařízení se zaznamenáváním spotřeb energií tak, aby bylo možné zařízení provozovat efektivně. Vyrábíme řídící jednotku pro sledování a hlídání toku proudů mezi spotřebiči a napájecí sítí. Jedná se o nový výrobek EFR3000 (obr. 1), který jakmile zjistí, že vlastní zdroj energie (např. z fotovoltaických panelů) vyrobí více proudu jako je aktuální spotřeba, pak připojuje spotřebiče v domě, protože je hospodárná vlastní spotřeba přebytečného proudu.

Obr. 1.: Řídící jednotka EFR3000
Obr. 1.: Řídící jednotka EFR3000

Jednotka EFR3000 vyhodnocuje tok energie ve všech třech fázích. Pokud je k dispozici dostatečné množství energie z vlastního obnovitelného zdroje, pak jednotka může připojit až tři spotřebiče s největší spotřebou elektrické energie. EFR3000 většinou ovládá klimatizační jednotky, ohřev teplé vody, pračky nebo sušičky nebo řídí ukládání energie do baterií. Schéma elektrického připojení jednotky EFR3000 vidíte na obr.2.

Obr. 2: Schéma zapojení jednotky EFR3000
Obr. 2: Schéma zapojení jednotky EFR3000

Pokud je jasná obloha a fotovoltaický systém vyrábí elektrickou energii rovnoměrně a spotřebiče mají konstantní spotřebu energie, pak systém regulace je relativně jednoduchý. Vhodné spotřebiče jsou klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla. Obzvláště vhodné jsou spotřebiče, které absorbují velké množství energie a mohou být často připojované a odpojované, například ohřev teplé vody. Řízení se stává složitější při proměnlivém počasí, kdy se střídají mraky s intenzivním slunečním svitem a jsou řízeny spotřebiče, které neodebírají proud trvale, např. pračky, sušičky, žehličky nebo varné desky. Uživatel může využít analogový výstup, pomocí kterého lze plynule regulovat spotřebič a tím může být spotřeba ještě více optimalizována. Tímto se výrazně zkrátí návratnost investice do vlastního zdroje elektrické energie. Více informací k tomuto výrobku najdete na www.ziehl.com nebo u prodejců společnosti Ziehl-Abegg s.r.o.

ZÁVĚR:

Volba ventilátorů pro větrací a klimatizační zařízení, způsob jejich zástavby a způsob regulace mají zásadní vliv na spotřebu energie zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU klade požadavek na snižování veškeré energie potřebné pro provoz energetických systémů budov. Regulační systémy mají zásadní vliv na efektivitu využití elektrické energie v budovách. EFR3000 umožňuje optimalizaci spotřeby elektrické energie i v obtížných podmínkách kolísavé spotřeby a nerovnoměrné dodávky z vlastního zdroje energie.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...