Vliv úsporných ventilátorů při integraci systémů v budovách, regulace

Datum: 19.4.2017  |  Organizace: Ziehl-Abegg s.r.o. Brno  |  Firemní článek

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov ukládá členským státům Evropské unie za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (pouze veřejné budovy) a všechny nové budovy do 31. 12. 2020 byly budovami s nízkou spotřebou energie. Jedná se o tzv. požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly zero-energy buildings, zkratka NZEB), který vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU. Tato směrnice se prakticky týká veškeré energie potřebné pro provoz energetických systémů budov vč. vytápění, větrání, klimatizace, ohřevu TUV, osvětlení a elektrických spotřebičů.

Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Škrobárenská 485/14
617 00 Brno

tel.:+420 545 421 690
e-mail:
web:www.ziehl-abegg.com/cz/cs/

Pro budovy s nízkou spotřebou energie bude stejně jako u pasivních domů nutné řešit řízené větrání se zpětným získáváním tepla. V těchto budovách se bude provádět řízené větrání podle potřeby (tzv. DCV - Demand Control Ventilation). Větrací zařízení budou osazená EC ventilátory s možností plynulé změny otáček, které zajistí požadovaný průtok a odpovídající kvalitu vnitřního vzduchu. Regulace otáček ventilátorů se bude provádět na základě snímání kvality ovzduší (pomocí čidel teploty, vlhkosti a CO2). Budou se používat stále sofistikovanější rekuperační jednotky, které budou umožňovat uzavřít přívod vzduchu s možností zachování minimálního potřebného průtoku vzduchu do místností. Ventilátory budou vybaveny snímači tlakové diference a podle změny statického tlaku v systému budou regulovat potřebné množství vzduchu. V budovách se shromažďováním osob je tento systém už dnes téměř běžný, ale v administrativních budovách a rodinných domech se bude jednat o poměrně nové pojetí řešení větracího systému, vč. měření a regulace.

V těchto souvislostech bude růst tlak na výrobce větracích a klimatizačních zařízení, kteří jsou nuceni stále zdokonalovat svoje výrobky. Výrobci jednotek budou nuceni v dokumentaci ke svým zařízením dokládat parametry účinnosti svých zařízení. Bude nutné deklarovat příkonové charakteristiky ventilátorů pro více rozsahů otáček a hodnoty měrného příkonu ventilátorů SFP v závislosti na objemovém průtoku vzduchu. Dá se očekávat, že výrobcům, kteří budou udávat např. jedinou hodnotu koeficientu SFP a faktoru zpětného získávání tepla bez udání bližších údajů, těmto výrobcům nebude možné v nedaleké budoucnosti důvěřovat. Uživatelé ventilátorů Ziehl-Abegg získají vzduchotechnické parametry vč. hodnot účinností, hlučností a příkonů v libovolném pracovním bodě ventilátoru pomocí programu pro návrh ventilátorů FANSELECT. Program Fanselect má certifikát TÜV a je volně dostupný na internetových stránkách společnosti Ziehl-Abegg. Zavedením směrnice 2010/31/EU bude nutné provádět celoroční výpočty energetické náročnosti budovy. Pak výrobky s nedostatečnou deklarací energetické spotřeby budou pro projektanty nezajímavé, protože nebude možné vyhodnotit celoroční energetickou náročnost budovy. Výrobci větracích a klimatizačních zařízení pro rezidentní domy budou nuceni své výrobky vybavovat stejnými energetickými štítky, které už známe u domácích spotřebičů.

Ziehl-Abegg vyvíjí nové ventilátory na základě znalostí z oboru bioniky. Jednou z novinek vyvinutou na základě tohoto oboru ve spojení s nejnovějšími technickými poznatky jsou malé radiální ventilátory ZApilot s průměry kol 180, 190, 220, 225 a 250 mm. Upoutávku na ventilátory ZApilot najdete na 3. stránce obálky tohoto časopisu. Jedná se o patentově chráněné výrobky, ke kterým Vám v případě zájmu poskytne více informací jednatel společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. Ing. Pavel Halabala. Ziehl-Abegg vyrábí a dodává široký sortiment energeticky úsporných ventilátorů pro větrací a klimatizační jednotky v rozsahu příkonu od 90W do 100 kW. Více informací k našim výrobkům najdete na www.ziehl-abegg.cz nebo si můžete udělat výběr ventilátorů sami pomocí již zmíněného SW programu Fanselect.

Podstatnou roli z hlediska provozu „nulových budov“ hrají systémy měření a regulace (MaR). Do praxe prosazujeme sofistikované soustavy řízení, které dokáží vyhodnotit aktuální možnosti generování množství energie z obnovitelných zdrojů a energetické spotřeby s ohledem na tvorbu vnitřního prostředí. Doporučujeme monitorování provozu chladicích a klimatizačních zařízení se zaznamenáváním spotřeb energií tak, aby bylo možné zařízení provozovat efektivně. Vyrábíme řídící jednotku pro sledování a hlídání toku proudů mezi spotřebiči a napájecí sítí. Jedná se o nový výrobek EFR3000 (obr. 1), který jakmile zjistí, že vlastní zdroj energie (např. z fotovoltaických panelů) vyrobí více proudu jako je aktuální spotřeba, pak připojuje spotřebiče v domě, protože je hospodárná vlastní spotřeba přebytečného proudu.

Obr. 1.: Řídící jednotka EFR3000
Obr. 1.: Řídící jednotka EFR3000

Jednotka EFR3000 vyhodnocuje tok energie ve všech třech fázích. Pokud je k dispozici dostatečné množství energie z vlastního obnovitelného zdroje, pak jednotka může připojit až tři spotřebiče s největší spotřebou elektrické energie. EFR3000 většinou ovládá klimatizační jednotky, ohřev teplé vody, pračky nebo sušičky nebo řídí ukládání energie do baterií. Schéma elektrického připojení jednotky EFR3000 vidíte na obr.2.

Obr. 2: Schéma zapojení jednotky EFR3000
Obr. 2: Schéma zapojení jednotky EFR3000

Pokud je jasná obloha a fotovoltaický systém vyrábí elektrickou energii rovnoměrně a spotřebiče mají konstantní spotřebu energie, pak systém regulace je relativně jednoduchý. Vhodné spotřebiče jsou klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla. Obzvláště vhodné jsou spotřebiče, které absorbují velké množství energie a mohou být často připojované a odpojované, například ohřev teplé vody. Řízení se stává složitější při proměnlivém počasí, kdy se střídají mraky s intenzivním slunečním svitem a jsou řízeny spotřebiče, které neodebírají proud trvale, např. pračky, sušičky, žehličky nebo varné desky. Uživatel může využít analogový výstup, pomocí kterého lze plynule regulovat spotřebič a tím může být spotřeba ještě více optimalizována. Tímto se výrazně zkrátí návratnost investice do vlastního zdroje elektrické energie. Více informací k tomuto výrobku najdete na www.ziehl.com nebo u prodejců společnosti Ziehl-Abegg s.r.o.

ZÁVĚR:

Volba ventilátorů pro větrací a klimatizační zařízení, způsob jejich zástavby a způsob regulace mají zásadní vliv na spotřebu energie zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU klade požadavek na snižování veškeré energie potřebné pro provoz energetických systémů budov. Regulační systémy mají zásadní vliv na efektivitu využití elektrické energie v budovách. EFR3000 umožňuje optimalizaci spotřeby elektrické energie i v obtížných podmínkách kolísavé spotřeby a nerovnoměrné dodávky z vlastního zdroje energie.

 

Datum: 19.4.2017
Organizace: Ziehl-Abegg s.r.o. BrnoSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

technická podpora výrobců

Partneři - Nízkoenergetické stavby

Doporučené články

Redakce TZB-info natočila

 
 

Aktuální články na ESTAV.czMost je občas pod vodou. Je na to dobře připravenV Olomouci se bude opět protestovat proti stavbě Šantovky TowerDostatečná vlhkost či směr proudění vzduchu. Jak správně používat klimatizaci v interiéru?Na co všechno vědci přišli: Jaká bude budoucnost stavitelství a architektury?