Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Příklady technického řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie v Evropě

Pohled na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v kontextu současných legislativních požadavků v ČR (část 2)

V evropských zemích je stav v oblasti stanovení národní definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie velmi rozdílný: v některých zemích jako Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Litva a Lotyšsko je definice již uzákoněna, zatímco v ostatních zemích je definice buď přebírána přímo ze směrnice [7], nebo je součástí zatím neuzákoněných materiálů. „Rebelem“ je Velká Británie, která definici nepřijala a jde vlastní cestou k budovám s nulovými emisemi CO2 – Zero Carbon Building. Níže jsou uvedeny dva pilotní případy, jak může být vnímána budova s téměř nulovou spotřebou energie v případě sousedních zemí – Rakouska a Německa.

Čtěte také související článek
Pohled na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v kontextu současných legislativních požadavků v ČR

Bytový dům ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo)

Obr. 5. Bytový dům v režimu nZEB ve Frankfurtu nad Mohanem
Obr. 5. Bytový dům v režimu nZEB ve Frankfurtu nad Mohanem

Jedná se o novostavbu bytového domu se sedmnácti byty [5], celková energeticky vztažná plocha je 1170 m2 (obr. 5). Obálka budovy je izolována 300 mm expandovaného polystyrenu (U = 0,10 W/m2·K), okna s trojitým zasklením (U = 0,70 W/m2·K). Zdrojem energie je plynová kogenerační jednotka o výkonu 5 kWel + 14,6 kWt v kombinaci se záložním plynovým kondenzačním kotlem (35 kW), 40 m2 vakuových trubicových solárních kolektorů a 280 m2 polykrystalických fotovoltaických panelů. Teplo je akumulováno v zásobnících 2 × 3 m3 a distribuováno z 5 % otopnými tělesy a z 95 % decentralizovaným teplovzdušným vytápěním a větráním se zpětným získáváním tepla (ZZT). Okna jsou otvíravá, příprava teplé vody centrální. Strojní chlazení není použito. Celkové náklady na budovu činí 2715 eur/m2. Celková roční bilance primární energie je −19,1 kWh/m2rok. Tohoto výsledku bylo dosaženo především tím, že budova je zásobována bioplynem a instalací rozsáhlého pole fotovoltaických panelů, kde bylo využito sousedního přístřešku pro parkování aut.

Rekonstrukce bytového domu v Kapfenbergu (Rakousko)

Obr. 6. Rekonstrukce bytového domu v Kapfenbergu
Obr. 6. Rekonstrukce bytového domu v Kapfenbergu

Bytový dům v Kapfenbergu [6] s 32 bytovými jednotkami a energeticky vztažnou plochou 2240 m2 prošel celkovou rekonstrukcí a dosáhl parametru budovy s téměř nulovou spotřebou energie z rakouského pohledu (obr. 6). Obálka budovy byla izolována 300 mm expandovaného polystyrenu U = 0,10 W/m2·K, okna s trojitým zasklením U = 0,90 W/m2·K. Zdrojem energie je předávací stanice o výkonu 115 kW, napojená na centrální zásobování teplem (dále jen CZT), využívající odpadního tepla z průmyslu, tepelné čerpadlo má výkon 7 kW a odebírá teplo z odpadního vzduchu. Dále je jsou osazeny solární systémy v podobě 144 m2 plochých termických solárních kolektorů a 630 m2 polykrystalických fotovoltaických panelů. Teplo se akumuluje v zásobníku o objemu 7,5 m3 a distribuuje dvoutrubkovou otopnou soustavou s otopnými tělesy. Větrání je řízené, v budově se používá několik systémů. V osmi bytech je centrální větrací systém se zpětným získáváním tepla, v dalších osmi je centrální systém doplněn řízením podle koncentrace CO2. V dalších bytech se používá podtlakové větrání s přívodem vzduchu štěrbinami v oknech. Okna jsou otvíravá, nicméně větrání je zajišťováno přednostně řízeným větráním. Příprava teplé vody je lokální, v zásobnících umístěných v jednotlivých bytech. Strojní chlazení se nepoužívá. Celkové náklady na rekonstrukci budovy jsou 1195 eur/m2. Celková bilance primární energie je 14,5 kWh/m2rok. Výsledku bylo dosaženo napojením na CZT s vysokým podílem obnovitelných zdrojů a vybudováním zvláštní konstrukce pro doplňkové plochy pro umístění solárních kolektorů.

English Synopsis
Access to Buildings with Nearly Zero Energy Consumption (Part 2)

The article describes the impact of the contemporary and future legislative requirements for new buildings in terms of their conception and utilization of renewable resources. Soon, the requirement of quality standard is going to be effective in the Czech Republic that is called building with nearly zero energy consumption. That quality standard is defined at national level by legal regulations based on the requirement of European standard. On examples of family house, residential house and administration building, the impact of the to-be-established requirements for building conception is being demonstrated from the construction as well as the technical systems' point of view. With the existing development trend maintained it can be expected that a building with nearly zero energy consumption will have, comparing to an existing building, a better quality building shell, technical systems working with high efficiency and potentially may but needn't be, partially supplied by renewable energy resources.

 
 
Reklama