Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie mají své nové školicí centrum

Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) bylo otevřeno. Dne 2. března 2017 se v budově Nadace ABF konala odborná konference se zahraniční účastí, jejíž součástí bylo slavnostní otevření školicího centra. Účastníci konference měli možnost prohlédnout si unikátní vybavení centra, které bude k dispozici všem účastníkům školicích kurzů.

Úvodní konference

Závazek členských států EU stavět od roku 2021 pouze nZEB má zásadní vliv na celé stavebnictví a klade vyšší nároky na znalosti a dovednosti všech pracovníků ve stavebnictví. Zvyšování počtu nZEB a jejich podílu ve stavebním fondu má za cíl snižovat energetickou náročnost budov a zároveň snižovat negativní vliv budov na životní prostředí.

Na konferenci s názvem Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie vystoupili k tématu nZEB významní odborníci včetně zahraničních hostů. Viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Petr Kalaš prezentoval vliv energetické náročnosti budov na životní prostředí a strategii snižování růstu koncentrace CO2 v souladu se závěry Pařížské konference. Předseda Nadace ABF Jan Fibiger akcentoval program Stavebnictví 4.0 a jeho zapojení do 4. průmyslové revoluce včetně nutnosti využití inovačních technologií ve stavebnictví.

Zahraniční host Horia Petran, expert z URBAN-INCERC, účastníky konference seznámil s rozvojem nZEB v Rumunsku včetně národního výpočtu nákladového optima a představil i školicí centra v Bukurešti a Brašově. Expertka na vzdělávání z německého Passivhaus Institutu Camille Sifferlen popsala pět zásad pasivního domu. Camille Sifferlen říká: „Koncept budovy s téměř nulovou spotřebou energie lze vyřešit jako pasivní dům doplněný o instalované obnovitelné zdroje energie.

Čtěte také aktuální téma
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) na TZB-info

Jiří Karásek ze společnosti SEVEn představil plány a cíle pro školicí centrum a další související aktivity v rámci projektu Train-to-NZEB v ČR. Jiří Karásek říká: „K dosažení úspor energie nejen na papíře je nutné zlepšení dovedností pracovníků na stavbách.

Pan František Doktor ze slovenské společnosti ViaEuropa představil nZEB jako zásadní obchodní příležitost a vyjádřil jejich ekonomický potenciál pro růst sektoru stavebnictví. Předseda správní rady společnosti SEVEn Jaroslav Maroušek seznámil účastníky konference s evropskou a národní definicí nZEB, a také vysvětlil principy nákladového optima. „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie odpovídají v České republice nákladovému optimu,“ říká Jaroslav Maroušek.

Posledním řečníkem úvodní části konference byl Michal Bureš z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, který účastníky konference provedl celým průběhem výstavby modelů stavebních konstrukcí od zadání a zpracování výkresů až po konečné zhotovení. Podělil se s účastníky o zkušenosti, které při realizací modelů získal a upozornil na inovativní řešení celé řady detailů konstrukcí.

Po úvodní sekci konference následovalo předávání cen Známka kvality Výrobek-technologie roku 2017. Na závěr celé konference bylo slavnostně otevřeno nové školicí centrum, které si mohli všichni účastníci konference projít. Exkurze centra byla doplněna odborným výkladem k jednotlivým modelům a částem vybavení centra.

Představení školicího centra

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie vybudovalo v Praze školicí centrum pro pořádání odborných seminářů, exkurzí a školicích kurzů. Centrum se nachází na Václavském náměstí v prostorách Nadace ABF. České centrum je součástí mezinárodní sítě vybudované v rámci projektu Train-to-NZEB v Evropě.

Školicí centrum je vybaveno čtyřmi unikátními detailně zpracovanými modely stavebních konstrukcí, které představují zkrácené výseky budov (od základu až po střechu) realizovaných ve vysokém energetickém standardu. Konstrukce a jejich materiálové řešení jsou progresivní a naznačují, jakým směrem bude směřovat moderní výstavba. Dalším vybavením centra je vzduchotechnická jednotka s rekuperací, zařízení na měření vzduchotěsnosti pro tzv. Blower Door test, dvě termokamery pro různé použití a měřidlo koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu.

Ve školicím centru bude probíhat praktická část vzdělávacích kurzů, které budou doplňovat teoretickou přípravu. Účastníci kurzů by tak měli získat nejen nové teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Zahájení kurzů se předpokládá od dubna 2017.

Modely stavebních konstrukcí ve vysokém energetickém standardu
Modely stavebních konstrukcí ve vysokém energetickém standardu
Konference - Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie
Konference - Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie

 
 
Reklama