Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Česká cena za architekturu 2024. Je nominováno 31 děl

Mezinárodní porota nominovala do užšího výběru 31 děl. Vítěz bude oznámen v listopadu 2024. Kde můžete nominované projekty vidět?

Česká cena za architekturu, jedna z nominací Rezidence Gotthardská , foto ČKA
Česká cena za architekturu, jedna z nominací Rezidence Gotthardská , foto ČKA

Co se týče typologie, je výběr nominovaných děl velice pestrý. Většina realizací slouží veřejnosti a je jí běžně přístupná. Hojně jsou totiž zastoupeny objekty občanské vybavenosti, školní budovy či stavby věnované službám a administrativě. Devět realizací je určeno pro bydlení, přičemž se mezi nimi najde rodinný či bytový dům, byt i chalupa. Čtyři nominované realizace se týkají úprav veřejného prostoru. Po jednom zástupci pak mají sportovní stavby, vinařství, sakrální stavby, památky, lávky či realizace interiéru. Zajímavostí je určitě fakt, že dvě třetiny nominovaných realizací tvoří rekonstrukce, zbývající třetinu pak novostavby.

Nominované stavby jsou rozesety opravdu po celé České republice od Karlovarského po Moravskoslezský kraj. Nejvíce nominovaných děl je podobně jako v předchozích letech v Praze, a to osm. Čtyři zástupce mají shodně Jihomoravský a Olomoucký kraj. Dvě díla se nacházejí na Vysočině a v Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém a Středočeském kraji. S jednou stavbou se do výběru dostaly Liberecký, Královehradecký, Jihočeský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Výstavy nominovaných děl

Seznámit se s nominovanými díly bude možné na mnohých výstavách České ceny za architekturu připravovaných napříč celou Českou republikou.

  • Aktuálně již od 28. června v Karlových Varech,
  • od 1. července v Jihlavě,
  • od 13. července ve Slavonicích,
  • od 30. července pak bude hostit výstavu nominovaných realizací Vyšehrad,
  • ke konci léta Valdštejnská zahrada v Praze.
  • Do 15. července je navíc v Hradci Králové ke zhlédnutí retrospektivní výstava věnovaná stavbám Královéhradeckého kraje nominovaným na ČCA mezi lety 2016 až 2023.

Nominovaných děl financovaných z veřejných zdrojů je téměř o třetinu víc než těch soukromých. Na většinu z nich přitom bylo vypsáno výběrové řízení, jedna realizace vzešla z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Štvanickou lávku v Praze / AI Praha (soutěž v roce 2017).

Česká cena za architekturu se již šestým rokem koná díky podpoře generálního partnera – společnosti Central Group, největšího rezidenčního stavitele v ČR.

Pocta ČKA, ocenění za výjimečný počin a Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Na nominačním večeru, který byl letos obohacen o pestrý odpolední program pro širokou veřejnost, byla zároveň

  • udělena Pocta ČKA architektce a malířce Zdence Marii Novákové,
  • vyhlášeno ocenění za výjimečný počin, jež letos získali manželé Lukáš a Mariana Smetanovi za iniciativu a finanční podporu na záchranu Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích,
  • předána Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Zvoničce v Krásné.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...