Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výsledky České ceny za architekturu již 9. 11. 2023 na galavečeru

Ve čtvrtek 9. listopadu od 19.30 h ve Foru Karlín vyvrcholí letošní ročník České ceny za architekturu. Galavečeru se za porotu zúčastní i Winy Maas a Gilma Teodora Gylytė.

Jedna z nominací: Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, foto ČKA
Jedna z nominací: Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, foto ČKA

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let pořádaná Českou komorou architektů.

Výsledky práce architektů, kteří svá díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, můžeme nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech typologických druhů i stavby speciální, např. technologické. Mimořádný význam pro současnou společnost mají také úpravy krajiny a tvorba veřejného prostoru.

Chceme, aby Česká cena za architekturu přinášela skutečný přehled o aktuálním stavu české architektonické scény. Proto jsme se také rozhodli zakotvit ve statutu ceny možnost přihlásit dílo, které vzniklo v průběhu posledních pěti let, a ne pouze v uplynulém roce. Nejen díla krajinářské architektury – u nichž je tato možnost mnohdy zcela zásadní pro jejich prezentaci – v průběhu doby dozrávají. Máme tak příležitost sledovat realizovaná díla nejen v poněkud syrové podobě těsně po dokončení, jak tomu zpravidla bývá, ale právě po jistém čase užívání,“ vysvětluje web soutěže význam období, ze kterého se vybírá.

Nominace 8. ročníku

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 8. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2023 v Domě Radost v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala z 241 přihlášených prací do prestižního výběru.
Prohlédněte si nominace

Slavnostního galavečera se za porotu zúčastní i Winy Maas a Gilma Teodora Gylytė

Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.

Medailonky porotců

  • Litevská architektka Gilma Teodora Gylytė je přesvědčena, že architektura a vystavěné prostředí by měly být zaměřeny na člověka a optimalizaci vztahu s ním. V roce 2013 spoluzaložila ateliér DO ARCHITECTS sídlící ve Vilniusu. Vloni pak iniciovala vznik projektu Rebuild the Wonderful, jehož cílem je obnova válkou zničených ukrajinských sídel, v souladu s konceptem architektury orientované na člověka.
    Gilma Teodora Gylytė byla šestkrát nominována na nejprestižnější evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Je držitelkou sedmi hlavních ocenění v litevských cenách za současnou architekturu.
  • Winy Maas je nizozemský architekt, krajinářský architekt a urbanista, spoluzakladatel studia MVRDV, prestižní nizozemské architektonické kanceláře. Tvůrčí tým ateliéru vede od jeho vzniku v roce 1993. Tato oceňovaná kancelář, kterou založil společně s Jacobem van Rijsem a Nathalií de Vries, dosáhla mezinárodního uznání pro širokou škálu návrhů, které jsou inovativní, experimentální a spojují teorii s praxí.
    Maas působí jako profesor urbanismu a architektury na TU Delft, kde v roce 2008 založil výzkumný institut The Why Factory zaměřující se na výzkum možnosti rozvoje měst budoucnosti. V současnosti je rovněž hostujícím profesorem a vedoucím ateliéru na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...