Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nevšední kouzlo domu Na Poříčí

28. dubna se konal slavnostní Den otevřených dveří v architektonickém skvostu v centru Prahy, v Paláci YMCA v ulici Na Poříčí 12. Pražský Palác YMCA slavil devadesátiny. Mnohé prostory slouží původnímu účelu dodnes - bazén, běžecká dráha - srovnejte historické fotografie s realitou.

Palác YMCA byl slavnostně otevřen před devadesáti lety, 27. dubna 1928

Zajímavý výběr materálů

Budova Palác YMCA je dílem Eduarda Hniličky, jednoho z tvůrců prvorepublikové Prahy, který patřil ke generaci architektů moderního klasicismu. Architekt zde odvážně využil celou řadu nejmodernějších materiálů, jako byl železobeton, asfalt, sklobeton, korek nebo průhledné skleněné dlaždice neboli luxfery, které současně prosvětlují podlahy i stropy.

Dům sloužil původně jako ubytovna pro mladé svobodné muže a sídlo YMCA

Ti zde obývali celkem 170 ložnic s 300 lůžky. Zároveň zde sídlilo ústředí organizace YMCA v Československu, pražská YMCA a centrum aktivit pro tělesný a duševní rozvoj mládeže.
V podkroví byly klubovny pro mládež, na střešní terase pak stálo unikátní hřiště pro míčové hry, v mezaninu se nacházely kanceláře, kavárny, chlapecké klubovny a také tělocvična 30x13 metrů s běžeckou dráhou na visuté galerii. V přízemí byla otevřena kavárna s okny do ulice, bar, knihovna a čítárna.

Palác YMCA - historické foto
Bazén v Paláci YMCA na snímku z roku 1932, foto YMCA
Palác YMCA - historické foto
Tělocvična na snímku z roku 1930, foto YMCA

Palác YMCA - historické foto
Mezanin v době otevření Paláce, foto archiv YMCA
Palác YMCA - historické foto
Kavárna ve stylu art deco na v roce 1932, foto YMCA

Dole v suterénu byla velká jídelna a plovárna s bazénem, který zde funguje dodnes.

Sedmipatrová polyfunkční památkově chráněná budova si své nenapodobitelné kouzlo zachovala až do dnešních časů. Organizace YMCA - nacisty a později i komunisty zakázaná - ji získala zpět po roce 1989. Nyní je v ní sídlo pražské, české i evropské Ymky.

V mezaninu dnes sídlí malá školka rodinného typu, foto YMCA
V mezaninu dnes sídlí malá školka rodinného typu, foto YMCA
Kavárna ve stylu art deco dnes, foto YMCA
Kavárna ve stylu art deco dnes, foto YMCA

Na střeše Paláce Ymca se za hezkého počasí sportuje i dnes
Na střeše se za hezkého počasí sportuje i dnes_instruktorka Věra Beroušková a její fit pauza pro kancelářské povaleče
Tělocvična s klopenou běžeckou dráhou složenou z tisíců dřevěných špalíčků funguje v Paláci Ymca dodnes
Tělocvična s klopenou běžeckou dráhou složenou z tisíců dřevěných špalíčků funguje v Paláci Ymca dodnes
Krytý bazén z roku 1928 stále slouží veřejnosti_ dříve se v něm pořádala mistrovsktví republiky ve skocích z prkna
Krytý bazén z roku 1928 stále slouží veřejnosti_ dříve se v něm pořádala mistrovsktví republiky ve skocích z prkna

Zároveň tu funguje sportovní centrum s posilovnou, tělocvičnou, saunou a bazénem. „Pro veřejnost je tu otevřena také krásná restaurace ve stylu art deco s jedinečnými vysouvacími okny.
Sídlí tu i mateřská školka rodinného typu, intenzivně se využívají také čtyři přednáškové sály. A na zdejší dobré adrese si rády pronajímají kanceláře různé firmy a organizace. Každý, kdo využívá některou ze služeb Paláce, tím přispívá na práci s dětmi a mládeží,“ vypočítává přednosti jedinečné pražské budovy její ředitelka Petra Otřísalová.

Palác YMCA - přízemí se stropy průhledných skleněných dlaždic – dříve zde byla pasáž, dnes prostor slouží jako galerie
Palác YMCA - přízemí se stropy průhledných skleněných dlaždic – dříve zde byla pasáž, dnes prostor slouží jako galerie

Páternoster obsluhuje šest podlaží

Pár zajímavostí:
  • YMCA, nejstarší a největší mládežnická organizace na světě, vznikla jako Křesťanské sdružení mladých mužů v 1844 v Anglii a v současné době má 58 milionů členů.
  • V České republice má YMCA 26 místních sdružení.
  • Mateřská školka v Paláci YMCA probouzí u dětí v duchu ymkařské tradice zájem o sport a přátelské vztahy v duchu vzájemné pomoci a fair play. Nejde o výkonnostní sportování, ale o sport provozovaný společně a s radostí. Školka také celoročně využívá vše, co jí sedmipatrová budova nabízí: vedle tělocvičny především bazén a saunu.
  • Páternoster obsluhuje šest podlaží. V šachtě obíhá 16 kabinek rychlostí 0,25 metru za sekundu pomocí elektromotoru ČKD o výkonu 7,5kW. V jednom směru kabina překoná převýšení 19,79 metru.
  • Při rekonstrukci Paláce se ve studni, která napájí bazén, našly busty E. Beneše a T.G. Masaryka od Jany Štursy, jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství. Pravděpodobně je tu někdo ukryl před nacisty anebo před komunisty – oba režimy totiž organizaci YMCA zakázaly.
  • V návštěvnické knize Paláce YMCA je i originální podpis Edvarda Beneše.

Péče o děti a mládež v nízkoprahových zařízení YMCA Praha doplnila téma bezpečnost dětí

Některé z aktivit YMCA jsme představili také v reportáži o službách dětem a mládeži, kterou jsme natočili při příležitosti konference Bezpečná škola.

Bezpečnost totiž chápeme v širším měřítu, kdy je třeba zajistit nejen fyzickou bezpečnost v samotné budově školy, ale bezpečné vnitřní prostředí s dostatkem vzduchu, schopnost dětí spolupracovat při evauaci kvůli požáru nebo povodni, bezpečnou cestu do školy a také bezpečné trávění volného času.

Jiří Horák, koordinátor nízkoprahových zařízení YMCA Praha uvádí příklady pomoci dětem. Potřebují rozeznat agresy, násilí a hněv a nastavot adekvátní reakci, případně jak předcházet vlastní agresy, potřebují pomoc ve zvládáním školních povinností i situací doma.

 
 
Reklama