Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Unikátní zákaznický servis průmyslových vrat s nadstandardní zárukou

Servisní oddělení společnosti Hörmann bere péči o své zákazníky opravdu vážně. Standardní záruční plnění ve lhůtě 24 měsíců neváhá svým zákazníkům smluvně prodloužit i na delší období.

U vybraného sortimentu poskytuje záruku delší, než ukládá zákon. Konkrétně se jedná o vratové křídlo a nepohyblivé části. Na tyto součásti je až pětiletá záruka. Na vrata samot-ná se pak vztahuje záruka desetiletá.

Společnost navíc doporučuje minimálně jednou za rok vrata nechat seřídit, promazat nebo napnout pružiny. Základem je totiž prevence, aby se předešlo poruchám a neplánovaným servisním výjezdům.

V případě problémů je zákazníkovi k dispozici Zelená linka 800 198 198. Pracovníci servisního oddělení se klientovi ne-prodleně ozvou zpět a navrhnou řešení. Společnost poskytuje také službu nepřetržité servisní pohotovosti s přímou linkou na technika, který se zákazníkem daný problém ihned řeší a v případě potřeby okamžitě vyjíždí. Tím se prodleva od na-hlášení do odstranění poruchy zmenšuje na minimum.

Neodborná obsluha a havárie

Mezi nejčastější servisní zásahy náleží havárie, závady vznik-lé neodbornou obsluhou nebo závady, jejichž příčinou je ne-pravidelný servis.

„Snažíme se dodržet minimální časovou prodlevu v do-bě dojezdu k nahlášené havárii. Základní náhradní díly držíme skladem, čímž eliminujeme dodací lhůtu z výrob-ních závodů,“ uvádí k tomu Vít Kareš, jednatel společnosti Hörmann v České republice.

Hörmann je jedinečný

Společnost Hörmann je unikátní nejen v klientském servisu, ale i v péči a proškolování svých zaměstnanců, kteří se zá-kaznickému servisu věnují.

„Usilujeme o to, aby mezi všemi pracovníky servisního oddělení panovala přátelská atmosféra, kterou se snaží-me přenášet na klienty,“ doplňuje Vít Kareš.

Dobře postavený a fungující pracovní team tvoří základ úspěchu a vedení společnosti Hörmann si je toho dobře vě-domo. Servisní oddělení Hörmann ČR bylo otevřeno na konci roku 2012. Od té doby se neustále zdokonaluje. Zkvalitňování slu-žeb je hlavním pilířem servisního oddělení společnosti.

Více informací na www.hormann.cz

Vrata SPU F42 Hörmann
Vrata SPU F42 Hörmann
Pohon posuvných bran STA 400 FU
Pohon posuvných bran STA 400 FU

 
 
Reklama