Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Implementace BIM, revize ČSN 73 0540-2 a vyhlášky č. 78/2013

Poslechněte si rozhovor s Ing. Tomášem Kupsou, členem TNK43 a pracovní skupiny k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Ing. Tomáš Kupsa, Dekprojekt s.r.o., člen technické normalizační komise 43 a pracovní skupiny k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
Pokud Vás rozhovor zaujal, můžete sledovat i ostatní videa portálu TZB‑info, případně se přihlásit k jejich odběru na YouTube.
 
 
Reklama