Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Portál Stavební fyzika DEK - komplexní řešení pro výpočty a správu zakázek

Výhody portálu stavební fyzika DEK: intuitivní navigace v aplikacích. Bez nutnosti instalace programů. Garantovaná ochrana dat. Bezkonkurenční cena. Odborné poradenství zdarma. Katalogy materiálů, skladeb a detailů. Šablony dokumentů.

Portál Stavební fyzika DEK nabízí komplexní řešení pro výpočty, správu zakázek a sdílení technického poznání v oblasti stavební fyziky a energetiky. Specialisté skupiny AtelierDEK postupně vyvíjejí kompletní sadu výpočetních programů a pomůcek pro vaši práci.

Na konci března roku 2013 jsme spustili první aplikaci ENERGETIKA na tvorbu průkazů energetické náročnosti budovy dle nové české legislativy. Dne 12.7.2013 jsme aplikaci ENERGETIKA rozšířili o modul Nová Zelená úsporám pro zpracovávání energetických posudků pro dotační program Nová Zelená úsporám. Později bude aplikace ENERGETIKA rozšířena o tvorbu Energetických certifikátů dle nové slovenské legislativy a výpočet tepelných ztrát a zisků objektu obálkovou metodou i po místnostech.

V červenci roku 2013 jsme spustili také aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D pro tepelnětechnické posuzování skladeb. Aplikace ve své první verzi umožňovala jen výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla, zejména pro účely výpočtů pro dotační program Nová Zelená úsporám. V říjnu roku 2013 jsme následně spustili verzi aplikace pro komplexní posouzení skladeb dle ČSN 73 0540-2.

Na tyto aplikace budou postupně navazovat další:
  • TEPELNÁ TECHNIKA – 2D pro dvojdimenzionální tepelnětechnické posuzování detailů
  • TEPELNÁ TECHNIKA – 3D pro trojdimenzionální tepelnětechnické posuzování detailů
  • TEPELNÁ TECHNIKA – DUTINA pro tepelnětechnické posuzování průběhu vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě
  • TEPELNÁ TECHNIKA – KOMFORT pro posuzování letní a zimní teplotní stability místnosti
  • AKUSTIKA pro posuzování vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí
Portál Stavební fyzika DEK
DEKPROJEKT s.r.o.
logo DEKPROJEKT s.r.o.

Nabídka služeb ATELIER DEK: Technická podpora sortimentu Posudky a znalecká činnost Energetické audity, posudky, PENB Tepelná technika Akustika a měření hluku Osvětlení, oslunění, zastínění Termografie a Blower Door test Certifikace (BREEAM,LEED) Projekční ...

 
 
Reklama