Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyšla nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Dlouho očekávaná ČSN 73 0540-2 vyšla 1. 10. 2011. Uvádějí to stránky ÚNMZ. Účinnosti norma nabývá 1. listopadu 2011. Nahrazuje předchozí verzi normy z roku 2007.

Proti předchozímu znění jsou přehledněji formulovány požadavky na teplotu vnitřních povrchů jkonstrukcí s využitím teplotního faktoru vnitřního povrchu. Částečně se mění a doplňují hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí. Je upraveno hodnocení prostu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla s využitím metody referenční budovy.

Upravena je kapitola popisující požadavky na neprůvzdušnost konstrukcí a požadavky na větrání místností. Informativní příloha A je upravena a rozšířena o podrobněji popsané definice nízkoenergetických, pasivních a orientačně i energeticky nulových budov atd.

Některým připravovaným změnám v požadavcích jsme se věnovali v článku Nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky. Definici energeticky nulových domů se ve svém článku Nulové domy věnuje tvůrce normy prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Názorně byly nové požadavky a definice předneseny na semináři portálu TZB-info v rámci veletrhu For Arch 2011 v prezentaci Ing. Tomáše Kupsy.

Nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky na stránkách vydavatele

 
 
Reklama