Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekvalifikační kurz Obkladač

Dobrých obkladačů je málo, na ty nejlepší se čeká půl roku, někdy i déle. Jednou z cest, jak situaci řešit, je urychlit a zjednodušit možnost stát se obkladačem, což zajistí rekvalifikační kurz.


Součástí studia i následné zkoušky je vše, co musí obkladač v praxi znát. Cílem kurzu jsou absolventi, kteří budou schopní v praxi správně a samostatně fungovat. Fotografie: Cech obkladačů ČR

Střední odborná škola na pražském Jarově spouští ve spolupráci s Cechem obkladačů ČR akreditovaný víkendový kurz Obkladač. To je velká změna, protože až dosud musel zájemce o obkladačské řemeslo jít studovat, dodělávat si školu večerně. Veškeré keramické obklady pro kurz dodává společnost LASSELSBERGER, český výrobce keramických obkladů RAKO.

Kurz probíhá zpravidla o víkendech, tak jej zájemce může absolvovat při svém zaměstnání. Alternativou jsou intenzivní kurzy pro zájemce z úřadů práce, které probíhají v pracovní dny. Délka kurzu čítá celkem 140 hodin, z toho 50 činí teorie a 90 hodin praxe. Při závěrečné zkoušce ověřuje uchazečovu příslušnou odbornou způsobilost danou kvalifikačním standardem profesní kvalifikace odborná komise. Ta ale pustí „do světa“ jen takové obkladače, kteří budou schopní v praxi správně a samostatně fungovat. „Cílem není chrlit absolventy, ale pomoci řemeslu,“ říká předem RNDr. Petr Dvořák, který je vedoucím celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole Jarov.

Součástí studia i následné zkoušky je vše, co musí obkladač v praxi znát, od orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a výpočtu ploch, přes spotřebu obkladových a doplňkových materiálů, návrh pracovních postupů, úpravy rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic, až k orientaci v přípravě podkladu a samotné provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb. Zkouška trvá 24 až 32 hodin, po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zahájení rekvalifikačních kurzů je vždy podle zájmu. V současné době běží kurz pro úřady práce, předpokládá se spuštění dalšího „víkendového“ kurzu od září. Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců. A kdo má zájem? Třeba zedníci, kteří nemají kvalifikaci, přesto, že zedničinu dělají celý život. Ale také vysokoškoláci, kteří jsou z jednotvárné práce v kanceláři unavení a chtějí dělat něco, kde je výsledek jejich práce vidět.

Více informací

 
 
Reklama